Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

312 followers | 9 Events
Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace
  • Upcoming Events

  • Past Events 99
Get Email Updates
There are no upcoming events at the moment! Follow Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace to get updates of coming events.
We don't have past events information at the moment!

About Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Cơ quan văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, là trung tâm giao lưu văn hóa, với các hoạt động nghệ thuật, hội thảo, chiếu phim, dạy tiếng Pháp...

Get Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace Event Updates