X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Startup Weekend Yangon - Travel Tech

Advertisement

Event Details

Startup Weekend Yangon - Travel Tech


Startup Weekend Yangon 2017 – Travel+TECH Edition (SWYGN)
===========================
(၅၄ နာရီ အတြင္း စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း)

Startup Weekend Yangon (SWYGN) 2017 – Travel+TECH Edition ပြဲဟာ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းပညာအသံုးခ်ျပီး စြန္႕ ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာနိုင္ဖို႕ အတြက္ စီးပြားေရးစိတ္ကူးစိတ္သန္း Idea မ်ား စူးစမ္းစတင္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ရိွသည္႕ လူငယ္၊ ဝန္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသား မ်ား သာမက လုပ္ငန္းနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား(Technical Person) ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ၅၄ နာရီအတြင္း အေကာင္းဆံုး စတင္ ေလ့လာ ရွာေဖြ တည္ေဆာက္နိုင္မည္႕ ျပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲဟာ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ(Action)၊ ဆန္းသစ္တည္ထြင္မႈ(Innovation) နွင့္ ေလ့လာသင္ယူ အေတြအၾကံဳရွာဖြယ္မႈ(Education) တို႕ကို ဦးစားေပး စီစဥ္ထားေသာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

.Early Bird Tickets Promotion!
======================
လက္မွတ္မ်ား စတင္စာရင္းေပးဝယ္ယူနိုင္ပါျပီ။
(Early Bird Price )
ဒီဇိုင္နာ (Designer) Ticket - လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ။။ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ( ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္း။ ၂၅၀၀၀ က်ပ္)
Programmer/Developer Ticket - လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ။။ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ( ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္း။ ၂၅၀၀၀ က်ပ္)
စီးပြားေရး+လုပ္ငန္း+ေစ်းကြက္ Business Person - လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ။။ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ( ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္း။ ၂၅၀၀၀ က်ပ္)
( ပါဝင္သူ လူဦးေရ ၁၂၀ ကန္႕သတ္ထားပါသျဖင့္ အခ်ိန္မီ စာရင္းေပးသြင္းၾကပါ။ )
စာရင္းေပးရန္။ ။ https://www.eventnook.com/…/startupweekendyangontravel…/home

ေငြေပးေခ်နိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား။ ။
(1). Bank Transfer: (AYA Bank Account Transfer)
Bank Name : AYA Bank ( ဧရာဝတီ ဘဏ္)
Bank Account Name: U HTUN AUNG KYAW
Account No: 0031 2010 1012 6795
Branch Address : No.151, Corner of Wardan Street and Bogyoke Road, 8th Ward, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Branch Name: Yangon (7) Wardan Branch
(2). OK$ Mobile Money App
Country : +95 (Myanmar)
Mobile No: 099 5220 2511
Name: ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (OK$ App တြင္ Zawgyi-ေဇာ္ဂ်ီ္ စာလံုးျဖင့္ေရးသားရန္)
( အကယ္၍ OK$ account မရွိပါက OK$ app ကို download ဆြဲၿပီး အနီးဆံုး OK$ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုရွာေဖြ၍ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။)
(3). Visa/Master/Amex Debit or Credit Cards (PayPal Option) ျဖင့္လဲ ေငြ ေပးေခ်ျခင္း
(4). Paypal ျဖင့္လဲ ေငြ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ရယူရန္ ေျပစာျဖတ္ပိုင္း ကို
- @SWYGN Facebook Messenger (သို႕ မဟုတ္)
- @BMDWmm Facebook Messenger (သို႕ မဟုတ္)
- SWYGN Facebook Page - Message (သို႕ မဟုတ္)
- BMDWmm Facebook Page - Message (သို႕ မဟုတ္)
- Viber: 094 303 6858
သို႕ ေပးပို႕အေၾကာင္းၾကားၿပီး e-ticket လက္မွတ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။


ပထမ ညေန႕
======
ပထမရက္ ေသာၾကာေန႕ (၁၅၊ ဒီဇင္ဘာလ) ညေနပိုင္းတြင္ စတင္မွာကေတာ့ ျပိဳင္ပြဲဝင္ရန္လုပ္ငန္းစိတ္ကူး ရိွသူမ်ားက - တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးအၾကား မိမိလုပ္ငန္းစိတ္ကူး Buiness Idea ကို မိတ္ဆက္တင္ျပျပီး - အတူပူးေပါင္းပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းျခင္း အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ဒုတိယေန႔ ေရာက္ေသာ္
================
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သေဘာက်စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကား အသင္းဖြဲ႕ကာ လုပ္ငန္းIdea ကို စေနေန႕(၁၆ ၊ ဒီဇင္ဘာလ) ေတာက္ေလ်ွာက္ စားသံုးသူသေဘာထားဘယ္လိုရိွသလဲ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပံုစံ (Business Model) ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ဝင္ေငြအျမတ္အစြန္းဘယ္ေလာက္ ရိွမလဲ၊ စားသံုးသူေတြဆီ ဘယ္လိုခ်ည္းကပ္ျဖန္႕ျဖဴးမလဲ စသည္မ်ား နွင့္ မိမိလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ(သို႕)ကုန္ပစၥည္း ကို စားသံုးသူမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ ဆန္းစစ္စမ္းသပ္နိုင္မည္႕ ပံုစံငယ္နမူနာ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႕ကို ဝိုင္းဝန္းခြဲေဝ တာဝန္ယူ အေျဖရွာ ဆန္းစစ္ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ေနာက္ဆံုးပိတ္ ညေန
===============
SWYGN Travel+TECH ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဇာတ္ရိွန္ျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႕ (၁၇ ၊ ဒီဇင္ဘာလ) ညေနမွာ အဖြဲ႕လိုက္ Demo Presentation တင္ျပင္ရမည္႕အစီစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ျပိဳင္ပြဲဝင္တင္ျပ Pitching/Presentation လုပ္ရန္ စာရင္းေပးဝင္တဲ့အဖြဲ႕မ်ားဟာ ေတာက္ေလ်ွာက္ လံုးပန္း ဆန္းစစ္တည္ေဆာက္ထာတဲ့ မိမိတို႕အဖြဲ႕ရဲ႕ စိတ္ကူး Solution Idea ကို လုပ္ငန္းဝင္ေဆာင္မႈ(သို႕)ကုန္ပစၥည္း ပံုစံငယ္နမူနာ (MVP/Prototype)နွင့္တကြ စမ္းသပ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္၊ အခြင့္အလမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို စီစဥ္ထားတဲ့ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ အပါအဝင္ တက္ေရာက္လာၾကမည္႕ ဧည့္သည္ - ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ လက္ရိွစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ား နွင့္အတူ Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition ပြဲ၌ ပါဝင္သူအားလံုးကို တင္ျပၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ SWYGN ကို ပါဝင္သူမ်ားဟာ မိမိတို႕၏ စြန္႕ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္းသစ္ Idea ကို " ဘယ္ေလာက္ထိ လက္ေတြ႕ေတြ႕ က်က်၊အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္လာနိုင္ေအာင္၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္နိုင္ေအာင္၊ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေအာင္ - ဆန္းစစ္တည္ေဆာက္နိုင္မလဲ " ဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈကို စိတ္တူကိုယ္တူ မိတ္ေဆြသစ္ ညီးအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား၊ နည္းလမ္းျပအၾကံျပဳေပးသူမ်ား၊ အလားအလာရိွ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား နွင့္အတူ ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္းျဖတ္သန္း အေျဖရွာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
.
အေတြ႕အၾကံဳမရိွဘဲ ဘယ္လိုပါဝင္မလဲ
==========================

ဒီ Startup Weekend Yangon မွာ " ဘယ္လိုလုပ္၊ ဘာလုပ္ရမလဲမသိလို႕" - " ဘယ္လိုပါဝင္ရမလဲ လို႕ " စိတ္မပူပါနဲ႕။ ဒီျပိဳင္ပြဲကို စီစဥ္တဲ့ HumbleLAB အဖြဲ႕မွ - BMD:Bootcamp Workshop - ကို SWYGN မတိုင္မီ (ေသာၾကာေန႕ ၊ ၁၅ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ) တြင္ သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ BMD:Bootcamp Workshop လက္ေတြ႕သင္တန္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူသေဘာထားဆန္းစစ္ျခင္း(Customer Validation)၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပံုစံ (Business Model) ဆန္းစစ္စမ္းသပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း နွင့္ မိမိလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ(သို႕)ကုန္ပစၥည္း ကို စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္႕ ပံုစံငယ္နမူနာ (MVP/Prototype) တည္ေဆာက္ျခင္း ပညာရပ္အေၾကာင္းမ်ား အျပင္ မိမိလုပ္ငန္းစိတ္ကူးIdea မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ ထိေရာက္ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ မိတ္ဆက္တင္ျပရမလဲဆို တဲ့ "Presenting and Pitch Ideas" နည္းစနစ္အေၾကာင္းမ်ားလည္း လက္ေတြ႕ေဆြးေႏြး သင္ၾကားရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ BMD:Bootcamp Workshop ကိုလည္း Startup Weekend Yangon နဲ႕အတူ တျပိဳင္တည္း စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။
.
.
ျပိဳင္ပြဲဘယ္လိုဆံုးျဖတ္က်မွာလဲ
=====================

Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH ရဲ႕ထူးခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းပါပဲ။

ေနာက္ဆံုးေန႕အထိပါဝင္ခ်င္ျပိဳင္ျပီး စာရင္းေပး တင္ျပ Presentation လုပ္မည္႕ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ Business Idea ကို ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုေတာ့

(၁)Customer Validation (စားသံုးသူသေဘာထားဆန္းစစ္ျခင္း)
- ဘယ္ေလာက္ထိ စားသံုးသူမ်ားနွင္ လက္ေတြ႕တိုက္ရိုက္ ဆန္းစစ္ထားသလဲ?
-စားသံုသူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္လို ျပန္လည္အသံုခ်ျပီး စိတ္ကူး Ideaကို ေကာင္းေအာင္ျပင္ဆင္ထားသလဲ?
- ျဖစ္နိုင္ေျခ အလားအလာရိွတဲ့ စားသံုးသူေဖာက္သည္မ်ားကို စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့သလား?

(၂)Business Model (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပံုစံ)
- သင့္လုပ္ငန္း Idea/Solution က ေစ်းကြက္တြင္းရိွျပိဳင္ဖက္ေတြနဲ႕ ဘာကြာလဲ၊ ဘယ္လိုကြာသလဲ?ဘာေတြမွာကြာလဲ?
- စားသံုသူေတြကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မွာလဲ၊ သင့္ကုန္ပစၥည္း(သို႕)ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုျဖန္႔ျဖဴးမွာလဲ?
- ဝင္ေငြ ႏွင့္တကြ ျဖစ္နိုင္ေျခ အျမတ္အစြန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ လက္ေတြ႕ က်က် ဆန္းစစ္ အေျဖရွာထားသလား?

(၃)Execution (လက္ေတြ႕ စီမံေဆာင္ရြက္ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း)
- ဒီ ၅၄ နာရီအတြင္း စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆန္းစစ္စမ္းသပ္နိုင္မည္႕ ပံုစံငယ္နမူနာ ေကာင္းတစ္ခုတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့သလား?
- အဖြဲ႕ ဝင္ေတြ တက္ညီလက္ညီ ရိွၾကသလား?

Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition အဆံုးမွာ အေကာင္းဆံုး အသင္း ၃ သင္းကို HumbelLAB အဖြဲ႕မွ နည္းလမ္းျပအၾကံေပးမႈကို ၃ လ အထိ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္႕ အျပင္ ဒီပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးပါဝင္သူ sponsors မ်ားမွလည္း ဆုလက္ေဆာင္မ်ားေပးပါမည္။
.
.
ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ
================
Startup Weekend Yangon 2017 Travel+TECH Edition မွာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ ဘယ္သူမဆိုပါ၀င္လို႕ရပါတယ္။ သင္ဟာ
- လက္ရိွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Professional တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
- Website ဒီဇိုင္း ျဖစ္ျဖစ္၊ Mobile App UI ဒီဇိုင္း ျဖစ္ျဖစ္၊ Graphic ဒီဇိုင္း ျဖစ္ျဖစ္ ေရးဆြဲေနသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
- IT Programmer ျဖစ္ျဖစ္၊ Mobile Developer ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
- Marketing၊ Sales၊ Business Development အစရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို လုပ္ကိုင္(သို႕)စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ျဖစ္
- အထက္ပါ က႑ရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စား ေနသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
- ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္

သင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ဒီ SWYGN မွာ အဖြဲ႕ဝင္၊ အသင္းသား ၊ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ၊ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အေနျဖင့္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္နိုင္ပါတယ္။ Startup Weekend Yangon Travel+TECH ရဲ႕ အႏွစ္သာရအတိုင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို အားေပးရွင္သန္ေစျပီး အားလံုးစုေပါင္းဝိုင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ ေပါ့ပါးလြတ္လတ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခု အျဖစ္စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္
=========
ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို

Facebook Messenger/Facebook Page မွတဆင့္ @SWYGN (Startup Weekend Yangon) account သို႕ လည္းေကာင္း
Facebook Messenger/Facebook Page မွတဆင့္ @BMDWmm (BMDWorkshops) account သို႕ လည္းေကာင္း
Viber account : 094 303 6858 သို႕ လည္းေကာင္း
အခ်ိန္မေရြး တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤ SWYGN Facebook Page (www.fb.com/swygn) ႏွင့္ BMDworkshops Facebook page( https://www.Fb.com/BMDWmm) တြင္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
.
.
------
Techstars ၊ HumbleLAB Partners နွင့္ ပူးေပါင္း စီစဥ္သူမ်ား
============================Also check out other Business Events in Yangon, Workshops in Yangon, Arts Events in Yangon.

Liked this event? Spread the word :

Map Myanmar Tourism Federation, Yangon, Myanmar
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Startup Weekend Yangon
  • 5 Followers
  • 1 Events
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event