X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Breakthrough to Success-B2S Level 2 (NLP for Leaders) at Yangon

Advertisement

Breakthrough to Success-B2S Level 2 (NLP for Leaders) at Yangon


✅ တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ စကားႀကီး (၁၀) ခြန္းကို အေသးစိတ္ နားလည္ အသံုးခ်လို ပါ သလား ❓❓❓

✅ ျမန္မာ စကားႀကီး (၁၀) ခြန္းႏွင့္တကြ NLP (Neuro Linguistics Programming) စကားေျပာျခင္း အတတ္ပညာ (၁၈) ရပ္ ကိုကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်လိုပါသလား ❓

✅ သင့္ရဲ႕ Leadership Skills ကို ေနာက္တဆင့္ျမႇင့္လိုပါ သလား ❓

✅ စီမံခန္႔ခြဲမႈ Skills ေတြကို ယခုထက္ပိုၿပီး တိုးတက္လိုပါသလား ❓

✅ ယခုပဲ MEI ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး NLP in LEADERSHIP သင္တန္းကိုအပ္ႏွံလိုက္ပါ ?

ဆက္သြယ္ရမည္႔ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ

☎ ☎ - 09 4018 66838
☎ ☎ - 09 76318 3167
☎ ☎ - 09 79 555 1041
☎ ☎ - 09 7636 19300

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

1 ⃣ ေရကူးညာတင္စကား

လိုရာဆိပ္ကမ္းကို ေရညာကတင္၍ကူးမွေရာက္သကဲ့သို႔
“မိမိလိုရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳတင္၍ စကားပိုျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း”
====

2 ⃣ ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကား

ေကာက္ပင္ကို လက္တစ္ဘက္ျဖင့္ ျမဲျမံစြာဆုပ္၍တံစဥ္ျဖင့္အရင္းကရိတ္ျဖတ္လွ်င္လက္တြင္ရွိသမွ်စပါးကိုရသကဲ့သို႔
“သူဆိုေသာစကား မိေအာင္ ဖမ္းကိုင္ၿပီးမွ ျပတ္စဲေအာင္ေျပာဆိုျခင္း”
====

3 ⃣ ေရစီးေဖါင္ဆန္စကား

လိုအင္ဆႏၵ ရွိသမွ်ေသာအရာ၀တ္ၳဳတို႔ကို ေဖါင္တြင္တင္၍ျဖည္းညႇင္းစြာဆန္တက္ သြားလွ်င္ လိုအင္ကိစ္ၥၿပီးသကဲ့သို႕ “ေျခသိမ္း ေခါင္းပိုက္ ပမာ ဟပ္စပ္၍ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း”
====

4 ⃣ အိုးတန္ဆန္ခတ္စကား

အိုးႏွင့္ဆန္ တန္႐ံုထည့္၍ခ်က္လွ်င္ ေကာင္းစြာက်က္နပ္သကဲ့သို႔
“ကိုယ္ႏွင့္ဂုဏ္အင္တန္႐ံု မယုတ္မလြန္ေျပာဆုိျခင္း”
====

5 ⃣ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕စကား

က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ဆီပြတ္လွ်င္ ဆီထြက္၍ မိမိလိုဘတ္ကိစၥၿပီးသကဲ့သို႔
“လိုရာကိစၥၿပီးေစျခင္းငွာ ထုိစကားကိုပင္အထပ္ထပ္ေျပာဆိုျခင္း”
====

6 ⃣ ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္စကား

ဆင္ထိုးေ၀ွ႔မည္လိုက္လွ်င္ တိမ္းေရွာင္ဖယ္ေသြလြတ္ရာ၌ေျပးလႊဲကာေနရသကဲ့သို႔ “ကိုယ့္ထံသို႔ေရာက္မည့္စကားကို ေရွာင္လႊဲ၍ေျပာဆိုျခင္း”
====

7 ⃣ ေတာင္သူယာခုတ္စကား

ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ မိမိတို႔တည္ခုတ္မည့္ လယ္ယာေျမကြက္၌ေရွးဦးစြာျခံဳပိတ္ေပါင္းႏြယ္ သစ္ပင္ငယ္တို႔ကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ သစ္ပင္ႀကီး တို႔ကို ခုတ္ထြင္ဖိလွဲသကဲ့သို႔
“စကားငယ္ကိုေျပာဆိုၿပီးမွ စကားႀကီးကိုဖိစီး၍ေျပာဆိုျခင္း”
====

8 ⃣ ၾကက္ဆုတ္ ခြပ္ပစ္စကား

ၾကက္ခြပ္ရာ၌ ေနာက္ဆုတ္ဟန္ျပဳ၍ခြပ္မွသာ ခြပ္ပစ္သကဲ့သို႔
“သူ႔စကားအလိုသို႔ လိုက္တန္ကလိုက္၍ စီးသာမွစီးလ်က္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း”
====

9 ⃣ ေရစစ္ပမာစကား

ဓမၼက႐ိုဏ္ေခၚ ေရစစ္ကိုေရတြင္ႏွစ္ကာ ျပည့္မွအေပါက္ကို ပိတ္၍ဆြဲယူလိုက္လွ်င္ ေရမထြက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ “သူတစ္ပါးေျပာဆိုခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔၍ေျပာဆိုျခင္း”
====

? ခက္တင္ ေမာင္းနင္းစကား

ေမာင္းနင္းေသာသူသည္ တစ္ဘက္လိုက္ပါတိမ္းေစာင္းလြန္းလွ်င္ အတင္ခက္၍ မတိမ္းမေစာင္းနင္းရသကဲ့သို႔ “ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မတင္မက်ေျပာဆိုျခင္း”

▄▄▄▄▄▄▄▄▄

NLP for LEADERS

▄▄▄▄▄▄▄▄▄

အားလံုးသိျကသည့္အတိုင္း အိမ္ေထာင္တစ္ခု၊ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ဆံုးမႈတိုင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္နွင့္သာ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါသည္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုေတြးသလဲ? သူတို့ ဘယ္လိုေျပာဆို ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသလဲ? အစရွိသည့္ အေျကာင္းအရာေတြေပၚမွာ မူတည္ျပီး ရလဒ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားနိုင္ပါသည္။

စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၂) မ်ိုးရွိနိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ေျပာေနေသာ စကား နွင့္ သူတပါးကို ေျပာဆိုေနေသာစကား ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးသိျကသည့္အတိုင္း ထိုစကားေျပာဆိုျခင္း (၂) ခု လံုးသည္ မိမိတို့၏ ဘဝတြင္ လြန္စြာအေရးျကီးလွပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ အေရးျကီးလွေသာေျကာင့္ ေရွးပညာရွိတို့က "စကားျကီး ဆယ္မ်ိုး" ဟူ၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အဲဒါဆိုရင္ ထိုစကားေျပာဆိုျခင္း (၂) ခု လံုးကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္နိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ မလဲ ❓❓

ယခု သင္တန္းတြင္ ေရွးပညာရွိတို့ ေရးသားျပဳစု ခဲ့ေသာ "စကားျကီး ဆယ္မ်ိုး" ကဲ့သို့ ေျပာဆို ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတြင္ လြန္စြာမွ အေရးပါ/အသံုးဝင္လွသည့္ မ်ားနွင့္ အျခား ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ျကားပို့ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေျကာင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုေသာ လူတိုင္း တက္ေရာက္သင့္ ေသာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

✅ Create a NEW Powerful Identity for yourself

✅ Learn Language Patterns of Influence

✅ Learn how to Make your words Irresistible

✅ Change People's Perceptions & Mindsets

✅ Breakthrough your Fears & Phobias

✅ Be a Master of your Emotions

✅ Activate Powerful States
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

ဘယ္သူေတြတက္ေရာက္သင့္သလဲ ❓❓❓

✅ Entrepreneurs မ်ား

✅ Business လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

✅ HR / Admin Manager မ်ား

✅ CEO of the companies

✅ လုပ္ငန္းတြင္ ရာထူးၾကီးၾကီး ရလိုသူမ်ား

✅ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လိုသူ မ်ား

✅ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား

✅ Professional & Personal Life မွာ ေအာင္ၿမင္လိုသူမ်ား

✅ Coaching (Executive, Sport, Entertainment etc.) ၿဖင့္ အသက္ေမြးလိုသူမ်ား

✅ ဘ၀မွာ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနၿပီး ထပ္ဆင့္ေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀ကုိ ရရွိလုိသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။

NLP ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ

? ေခါင္းေဆာင္မ်ား (President Obama, Former President Bill Clinton )

? စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

? ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား

? နာမည္ၾကီးစာေရး ဆရာမ်ား

? Trainer & Speaker မ်ား (e.g. Anthony Robbin)

? အႏုပညာရွင္မ်ား

? Celebrities မ်ား (e.g. Princess Diana, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Hugh
Jackman, Serena Williams, Andre Agassi, Usher, Maria Menounos, Derek Hough) တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

MEI NLP Practitioner သင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

☑သင္အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးလာႏိုင္ျခင္း

☑ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရွိလာၿခင္း

☑ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ား ၿမင့္တက္လာႏိုင္ျခင္း

☑ လက္ရွိထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝ ကို ဖန္တီးလာႏိုင္ျခင္း

☑ မိမိဘဝ အတြက္အမွန္တကယ္အေရးပါေသာ အရာမ်ား ႐ွာေဖြႏိုင္ျခင္း

☑ မိမိအတြက္အေရးပါေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ၿခင္း

☑ NLP Techniques မ်ားကို အေရာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း

☑မေကာင္းေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဖယ္ရွားလိုက္ႏိုင္ျခင္း၊

☑ မိမိဘဝ/စီးပြါးေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ခိုင္ခိုင္မာမာခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း

☑ အျမဲတန္း စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈကို ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြစြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း (Self and Others)

☑ Personal / Professional Coach အၿဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳႏိုင္ၿခင္း

☑ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ Certificates (4 International Certificates) မ်ားကို ရရွိႏိုင္ၿခင္း

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
MEI NLP Practitioner Certification Course (4 International Certifications – One Amazing Experience) သင္တန္းအားလုံးၿပီးဆုံးသြားပါက နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Certificate (၄) ခု ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

1. NLP Practitioner Certification
2. Time Line Therapy Practitioner Certification
3. Hypnotist Certification
4. NLP Coach Certification

(လက္မွတ္ရသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို The American Board of NLP, The Time Line Therapy Association ႏွင့္ The American Board of Hypnosis တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Training Fees & Schedule
▄▄▄▄▄▄▄▄▄

NLP for LEADERS

▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Breakthrough to SUCCESS (B2S) Level 2

*** 3 Intensive Days***

Upcoming Class in Yangon
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

? ? ေန႕ရက္ ။ ။ 19 - 20 – 21 July 2018

⏰ ⏰ အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၉) နာရီ မွ ညေန (၇) နာရီ အထိ

?? ေနရာ ။ ။ Rose Garden Hotel

Normal price : က်ပ္(၆) သိန္း

Special Promotion : က်ပ္ (၃) သိန္း (၅) ေသာင္းက်ပ္သာ
(ပထမဆုံး သင္တန္းအပ္နွံေသာ အေယာက္(၂၀) အတြက္သာ)


Please contact for more information.


ဆက္သြယ္ရမည္႔ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ

☎ ☎ - 09 4018 66838
☎ ☎ - 09 76318 3167
☎ ☎ - 09 79 555 1041
☎ ☎ - 09 7636 19300

Email: aW5mbyB8IG15YW5tYXJleGNlbGxlbmNlICEgY29t

Seats are Very Limited, Please Contact Now for Registration.
လူဦးေရကန္႕သတ္ထားပါသည္။

Live with Passion ?

ေျပခိုင္

? Asia's Top Success Coach
? 1st NLP Trainer from Myanmar
? 1st NLP Coach Trainer from Myanmar
? Executive Director at John Maxwell Team
? Certified John Maxwell Coach,Trainer & Speaker
? 1st Hypnotherapy Trainer from Myanmar
? 1st Time Line Therapy® Trainer from Myanmar (ABNLP & ABH)
? 1st TetraMap Facilitator From Myanmar

#EmpoweringLivesEveryDay
#EmpoweringLeadersEveryDay
#MEIYou may also like the following events from Myanmar Excellence Institute:

Also check out other Workshops in Yangon, Business Events in Yangon, Sports Events in Yangon.

Liked this event? Spread the word :

Map Rose Garden Hotel - Yangon, 171, Upper Pansodan Street, Yangon, 11221, Yangon, Burma
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Myanmar Excellence Institute
Advertisement