Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Zmiany wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018

Advertisement

Zmiany wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018


Zastępującej dotychczasowo obowiązującą normę ISO 50001:2011

W dniu 21 sierpnia 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nowe wydanie normy ISO 50001:2018. Podobnie jak w przypadku norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, nowa wersja normy — ISO 50001:2018 — została również opracowana w oparciu o strukturę HLS. Ułatwi to jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania. W ciągu okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 50001:2011, będą musiały wprowadzić wymagane zmiany. Po upłynięciu terminu, certyfikaty przyznane na podstawie starszej normy ISO 50001:2011 stracą ważność.

Celem naszego szkolenia jest analiza zapisów i charakteru zmian w nowym standardzie, ze wskazaniem, jak te wymagania wpłyną na potrzebę dostosowania dotychczasowo obowiązujących norm dotyczących zarządzania energią.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie bądź nadzorowanie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:
1.Cele opracowania nowego standardu zarządzania energią
2.Koncepcja podejścia systemowego zarządzania energią zastosowana w normie ISO 50001
•Model PDCA
3.Struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL.
4.Interpretacja zapisów normy ISO 50001:2018
5.Nowe pojęcia i definicje
•Wymagania ogólne dla systemu zarządzania energią
6.Kontekst organizacji
•Co decyduje o kształcie systemu zarządzania energią i jego specyfice?
•Identyfikowanie wymagań stron zainteresowanych i ocena zgodności z nimi
7.Odpowiedzialności w systemie zarządzania energią
•Rola w organizacji, obowiązki, obszary odpowiedzialności i władze
8.Planowanie w systemie zarządzania energią
•Określenie ryzyka i szans w osiągnięciu zamierzonych efektów poprawy wyniku energetycznego i zarządzanie tym ryzykiem i szansami
•Przegląd energetyczne – zmiany
•Planowanie zbierania danych – nowy wymóg
9.Ocena systemu zarządzania środowiskowego
10.Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników.
11.Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia:
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101
ul. Piłsudskiego 101
50-016 Wrocław

Koszt szkolenia:
600 zł netto/osobę
500 zł netto/osobę - dla klientów ESQULA

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.You may also like the following events from EcoMS Consulting - Szkolenia i baza wymagań prawnych:

Map EcoMS Consulting - Szkolenia i baza wymagań prawnychul. Piłsudskiego 101, 50-016 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw