Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Zbieramy na Book Trucka i mobilny dom kultury

Advertisement

Zbieramy na Book Trucka i mobilny dom kultury


Zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy na Polak Potrafi:
https://polakpotrafi.pl/projekt/mobilna-ksiegarnia

Poniżej znajdziecie informacje na temat naszego pomysłu. Chcemy naszym Book Truckiem inspirować społeczność lokalną do działalności księgarskiej i stworzyć nowy, odjazdowy klimat dla rozwoju czytelnictwa i animacji kultury.

Idea stworzenia Book Trucka nawiązuje do dwóch tradycji: bibliobusów funkcjonujących w Polsce w latach 70. i 80. na zasadzie ruchomych oddziałów miejskich bibliotek publicznych oraz food trucków - mobilnych jednostek gastronomicznych. Naszym celem jest stworzenie pojazdu - instalacji, który będzie spełniał funkcję mobilnej księgarni z małą kawiarnią i gastronomią , którego misją będzie promocja ambitnej literatury szczególnie w miejscowościach peryferyjnych. Łączymy zatem aspekt społeczno-publiczny z działalnością komercyjną.

Rynek księgarski w krajobrazie polskich miasteczek praktycznie zanikł, a istniejące księgarnie często przypominają sklep papierniczy lub zabawkowy i zazwyczaj nie są w stanie zapewniać odpowiednio wysokiej jakości oferty, nie mówiąc o organizowaniu spotkań autorskich czy inicjatyw kulturalnych. Wierzymy, iż wdrożenie mobilnej księgarni, połączonej z działaniami animacyjnymi, będzie stanowić wzorzec do naśladowania dla innych księgarń i przyczyni się do stworzenia nowego standardu kontaktu z książką i kulturą.

W Book Trucku oprócz sprzedaży wyselekcjonowanych książek - w czym specjalizują się prowadzone przez nas we Wrocławiu od 2010 r. dwie księgarnie stacjonarne - planujemy przeprowadzanie dodatkowych działań animacyjnych, tj.:
- spotkania z autorami;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych podnoszące kompetencje czytelnicze, warsztaty literackie filozoficzne;
- kameralne koncerty;
- pokazy filmów w plenerze;
- interwencje kulturalne przestrzeni publicznej małych miejscowości, szczególnie adresowane do mieszkańców miejscowości o niewielkich nakładach na kulturę; byłyby to inicjatywy związane np. z pozyskiwaniem domowych archiwów (prywatnych zdjęć o często dużej wartości dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego), wspomnień i innych zasobów z domowych kolekcji;
- w Book Trucku będzie również zainstalowana kawiarnia, co będzie szczególnie cenne w małych miejscowościach, np. wiejskich, pozbawionych tego typu lokali.

Zadaniem mobilnej księgarni będzie prezentacja książek i czasopism każdej grupie czytelniczej, promowanie czytelnictwa, zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji oraz zachęcanie do korzystania z lokalnych księgarń. Jednocześnie jest to dobry sposób na zabawę, rozrywkę czy spędzenie wolnego czasu i oddanie się przyjemności czytania w oryginalnym otoczeniu.
Działania lokalne (planowane na zasadzie interwencji kulturalnych w przestrzeni publicznej małych miejscowości Dolnego Śląska, jak i w całej Polsce) będą ukierunkowane na aktywizację kulturalną mieszkańców i działania związane z lokalnymi historiami oraz pozyskiwaniem archiwów domowych. Będzie to szczególnie ważne w miejscach o niedostatecznej ofercie kulturalnej i utrudnionym dostępie do kultury.

Book Truck funkcjonować będzie na zasadzie mobilnej księgarni i objazdowego małego domu kultury.
Bazą dla pojazdu będzie prowadzona przez naszą Fundację od 8 lat cafe Księgarnia Tajne Komplety we Wrocławiu, gdzie dokonywany będzie wybór asortymentu i oferty książek, dostosowany do wybranego celu podróży. Jeżeli celem będzie impreza przeznaczona dla najmłodszych, wyposażenie będzie dostosowane do wieku i potrzeb czytelników; podczas festiwali literackich, oferta będzie dostosowana do programu danego wydarzenia czy lokalnej specyfiki, etc.

Book Truck będzie pojawiał się na różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach, festiwalach organizowanych w miejscowościach peryferyjnych, jak również na coraz bardziej popularnych zlotach food trucków. Będzie mógł funkcjonować jako samodzielny punkt sprzedaży książki i malej gastronomii prezentujący własny program kulturalny, jak również jako uzupełnienie większych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, np. dużych festiwali muzycznych czy filmowych w Polsce. Szacujemy, że pojazd w ciągu roku może odwiedzić od kilkudziesięciu do stu miejscowości.

Zależy nam, aby Book Truck wyglądał zjawiskowo i został wykonany niemalże od podstaw. Jego wygląd ma wyraźnie wyróżniać się w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy, aby swoim wizerunkiem nawiązywał do witryny kameralnej księgarni. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie całej części naczepy na podstawie przygotowanego projektu technicznego i umieszczeniu naczepy na podwoziu dużego busa.

Book Truck powinien wzbudzać zainteresowanie na poziomie designu i stanowić formę instalacji artystycznej, wnętrze zaś musi być wyposażone w system regałów z zabezpieczeniem książek na czas podróży, z możliwie dobrą ich ekspozycją. Potrzebne będzie również małe zaplecze gastronomiczne (ekspres do kawy, możliwość przygotowania herbaty, lodówka z napojami zimnymi), kasa fiskalna, terminal, jak również nagłośnienie oraz projektor, stanowisko archiwistyczne, a także kilka rozkładanych stolików, leżaki, krzesła i niewielki namiot. Projekt graficzny Book Trucka zrealizuje Karolina Maria Wiśniewska / love.gyyethy.com, która jest stałą graficzką związaną z Fundacją i specjalizuje się w niekonwencjonalnych projektach graficznych związanych z promocją czytelnictwa (eksperymentalny magazyn "Cegła".

Aby zrealizować nasz projekt w zadowalającym kształcie, potrzebujemy zaplecza finansowego na zakup sprawnego busa z podwoziem oraz wykonanie części naczepy Book Trucka. Liczymy na współpracę z jedną z firm produkującą naczepy techniczne.

Niestety środki publiczne ze źródeł ministerialnych lub samorządowych są tutaj wyłączone, ze względu na niemożliwość finansowania środków trwałych, dlatego szanse upatrujemy w akcjach crowdfundingowych, pozyskiwaniu funduszy z 1% podatku, udział w konkursach na granty organizowanych przez prywatne podmioty. Pomysł na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które chętnie promują oryginalne pomysły sprzyjające czytelnictwu i niekonwencjonalne akcje kulturalne. Dla powodzenia projektu niezbędne będzie pozyskanie medialnych patronatów, patronatów honorowych, sponsorów.

EKSPLOATACJA:
Planowany czas intensywnego korzystania z Book Trucka będzie obejmował okres ok. 8 miesięcy w ciągu roku, od wiosny do jesieni. Eksploatacja, ubezpieczenie i koszty związane z funkcjonowaniem Book Trucka będzie pokrywała Fundacja z wypracowanej działalności gospodarczej i grantów na działania kulturalne, szczególnie związane z promocją czytelnictwa.

-----------------------------------------------------------------------

Kontakt do nas: Yml1cm8gfCBmdW5kYWNqYS1rYXJwb3dpY3ogISBvcmc=
Koordynator projektu: Karol Pęcherz
tel: 71 7142380
Dołącz się do wydarzenia na Facebooku:
Link: (dodamy link po utworzeniu wydarzenia na fb)ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZEGO PROJEKTU! NAGRODY CZEKAJĄ!Map Tajne Komplety. Prawdziwa księgarnia, a nie sklep z książkami, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw