Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Zajęcia ogólnorozwojowe od 6m do 18m

Advertisement

Zajęcia ogólnorozwojowe od 6m do 18mEnglish version below:

***Teacher speaks english, lesson is in Polish***

Nauka poprzez zabawę i muzykę, zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia tematyczne dotyczące różnych zagadnień rozwijają zdolności i umiejętności dzieci takie jak koordynacja ruchowa, zdolności interpersonalne, umiejętności językowe i muzyczne. Tematy zajęć: Przyrodnicze, kulinarne, matematyczne, baśniowe itp. Każde zajęcia połączone są z zabawą ruchową do muzyki lub z tematyczną piosenką. Zabawy są dostosowane do wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

****

Learning through play and music, general development
activities.
Thematic classes on various issues develop children's
abilities and skills such as motor coordination,
interpersonal skills, language skills and music skills.
Topics: NaturE, culinary, mathematical, fairy-tale etc.
Each class is combined with movement to music or a
themed song.
The games are adapted to the age, individual needs
and abilities of the child.Map Yongsters - Coffee, Club, Ludoteka, Legnicka 57 J, 54-203 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Yongsters - Coffee, Club, Ludoteka
Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw