Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju.

Advertisement

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju.


Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
Diagnostyka, profilaktyka i terapia wg koncepcji IntraActPlus

U dzieci, u których później diagnozuje się ADHD, zaburzenia z zakresu spektrum autyzmu lub zaburzenia rozwoju poznawczego, wiele objawów występuje już w okresie niemowlęcym. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest ważne przede wszystkim dlatego, że odpowiednie działania terapeutyczne należy wdrożyć jak najwcześniej, aby zastosować odpowiednią stymulację w okresie największej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. a odpowiednie postępowanie w zakresie interakcji między rodzicami i dzieckiem pozwala ze względu na specyfikę rozwoju wczesnodziecięcego uniknąć lub zminimalizować wiele nieprawidłowości.


Dzień 1:
Zaburzenia rozwoju, regulacji i tworzenia więzi w 1. roku życia
9.00-17.00
W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką oceny rozwoju, zachowania i interakcji dziecka w 1. roku życia na tle prawidłowego rozwoju niemowlęcia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak identyfikować niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia i problemy w komunikacji między dzieckiem i rodzicami i jak sobie z nimi poradzić. Szkolenie obejmuje w szczególności następujące zakresy tematyczne:
· indywidualne wsparcie dla rodziców z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i warunków w danej rodzinie w okresie ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka.
· diagnostyka nieprawidłowości w zakresie regulacji (nadmierny płacz i niepokój, problemy ze snem i karmieniem),
· tworzenie więzi między rodzicami i dzieckiem na różnych etapach pierwszego roku życia dziecka,
· podstawy wsparcia terapeutycznego rodziców dzieci z zaburzeniami regulacji (nadmierny płacz, niepokój, problemy z karmieniem, zaburzenia snu)
· uczenie się i zabawa w pierwszym roku życia

Dzień 2:
Zaburzenia sensomotoryczne i zaburzenia regulacji w 1. i 2. roku życia
9.00-17.00
Nawet jedna trzecia dzieci wykazuje w przebiegu pierwszego roku życia zaburzenia sensomotoryczne, które mogą wpływać na zdolność samoregulacji, zdolność tworzenia więzi i zachowanie dziecka w różnych obszarach codziennego życia (pielęgnacja, karmienie, sen, zabawa). Mogą one prowadzić u dzieci do występowania długotrwałego niepokoju, napadów gwałtownego płaczu, jak również do zaburzeń snu i problemów z przyjmowaniem pokarmu. Blok tematyczny obejmuje następujący zakres:
· jak rozpoznać, co jest normą, a co odchyleniem od normy? Kiedy terapia jest wskazana? Kiedy terapia jest konieczna?
· jak wykorzystywać technikę wideo w diagnostyce i pracy z rodzicami w ramach koncepcji IntraActPlus?
· jakie są możliwości fizjoterapii opartej na zasadach neurofizjologicznych oraz ergoterapii?
· jakie są wczesne objawy wskazujące na ADHD, autyzm i upośledzenie umysłowe?

Na szkoleniu w formie filmów wideo prezentowane są przypadki dzieci w wieku 6, 12 i 24 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
· prezentacji przypadków dzieci rozwijających się w kierunku ADHD, spektrum autyzmu i upośledzenia umysłowego
· identyfikacji szczególnych cech typowych dla zaburzeń rozwojowych
· podstaw i możliwości różnych koncepcji terapeutycznych w ramach pracy fizjoterapeuty, pedagoga i terapeuty zajęciowego w wieku wczesnodziecięcym
· współpracy z rodzicami.

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, terapeutów, położnych i przedstawicieli innych grup zawodowych pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi.

Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – pediatra, psychoterapeutka. Lekarz pediatra w Centrum Pediatrii Społecznej Friedrichshain, do 2009 roku Dyrektor Centrum ds. medycznych. Instruktorka IntraActPlus IBCLC, instruktorka terapii manualnej. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady, w szczególności dotyczące wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Cena: 900 złYou may also like the following events from Szkolenia Fundacji Promyk Słońca:

Tags
Map Fundacja Promyk Słońca, ul. Swobodna 8a, 50-088 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw