Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

X Eko Wyzwania - konferencja

Advertisement

X Eko Wyzwania - konferencja


Rejestracja (udział bezpłatny) mailowo na adres Z29zaWEgfCBla29wcmFrdHljem5pICEgcGw= do 20 września.
Do mainstreamu przedostała się informacja o nadchodzącej, a w zasadzie trwającej katastrofie klimatycznej. Szóste wymieranie gatunków, nieodwracalne zmiany na naszej planecie, które objęły ponad 60 % jej powierzchni, intensyfikacja i radykalizacja ruchów obywatelskich, takich jak Extinction Rebellion, na całym świecie udowadniają, że sprawa ekologicznych wyzwań, jakie musimy podjąć, nie jest tylko akademicką dyskusją.
W takiej, nie ukrywając napiętej, atmosferze spotykamy się dziesiąty raz na konferencji Eko Wzywania – konferencji, która jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii przedsiębiorców, samorządowców, polityków, przedstawicieli nauki i sektora pozarządowego.
Jubileusz, nasz święto, to także wyjątkowa forma i treść.
Poruszymy problemy z zakresu:
• Gospodarka odpadami – wyzwania jakie stają przed samorządami, nami – konsumentami, firmami oraz globalne.
• Zmiany klimatyczne – adaptacja i/lub przeciwdziałanie – z perspektywy samorządów, firm, konsumentów (od budownictwa, inwestycji, przez zmiany w polityce „zarządzania” gminą, po kompleksowe rozwiązania systemowe).
• Smog kosztuje 111 mld zł rocznie, to także ponad 50 tysięcy zgonów – jak i kiedy to się zmieni?
Te trzy tematy są najczęściej, najmocniej akcentowanymi i pojawiąjącymi się na naszych 10 konferencjach i – jak pokazuje praktyka – to najważniejsze ekologiczne wyzwania.
Te trzy zagadnienie, to również trzy moduły, na jakie podzielona zostanie konferencja.
Dyskusje panelowe, prelekcje, warsztaty, networking, specjaliści, fachowcy, wybitni goście – jak zawsze na Eko Wyzwania, ale tym razem w wyjątkowym, jubileuszowym, wydaniu. Wśród zaproszonych będzie wielokrotny nasz gość – dr Marcin Popkiewicz – jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii, ale przede wszystkim charyzmatyczny mówca, propagator nauki, przede wszystkim Nauki o klimacie, autor i współautor książek, które obrazują antropogeniczny wpływ na zmiany klimatu i pokazują rozwiązania, jakie powinniśmy zastosować.
Eko Wzywania to około 200 uczestników, w śród nich właściciele firm, zarządzający przedsiębiorstwami, samorządowcy, przedstawiciele nauki i NGO’s oraz politycy – wszystkich łączy mianownik – szeroko rozumiana ekologia.Map Terminal Hotel, Rakietowa 33, 54-615 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement