Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Wrocław: Dyslalia ankyloglosyjna - dr Barbara Ostapiuk, prof. US

Advertisement

Wrocław: Dyslalia ankyloglosyjna - dr Barbara Ostapiuk, prof. US


Szkolenie: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Prowadzący: dr hab. Barbara Ostapiuk - prof. US
Termin: 26-27 października 2019 r.
Godziny zajęć: sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30
(16h dydaktycznych)
Miejsce: Wrocław
Koszt: 690 zł
Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii

Zgłoszenia poprzez formularz on-line: http://bit.ly/Wrocław_Dyslalia

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Program
Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
- wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka
- usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
- związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016You may also like the following events from Instytut Edukacji Logopedycznej:

Map Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw