Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Trening Umiejętności Społecznych - Wrocław

Advertisement

Trening Umiejętności Społecznych - Wrocław


Trwa nabór na rok szkolny 2019/2020

https://psychoterapia.plus/trening-umiejetnosci-spolecznych/

Umów się na konsultacje wstępną: 690 002 218

Trening Umiejętności Społecznych – co to i dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 6 osób). Dzieci pod opieką psychologa lub pedagoga z certyfikatem TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Zajęcia skierowane są do dzieci:
– mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych
– z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych
– z diagnozą ADHD
– agresywnych
– nieśmiałych, wycofanych społecznie
– mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych
– z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji

Cele Treningu Umiejętności Społecznych:
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Najważniejszym celem zajęć jest:
– trening umiejętności społecznych
– trening umiejętności komunikacyjnych
– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
– praca nad przestrzeganiem zasad
– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
– odreagowanie napięć emocjonalnych
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie
– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami
– rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby
– niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych
– poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych
– rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych
– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji

Prowadzący:
mgr Katarzyna Zawadzka - psycholog, certyfikowany trenet TUS
mgr Agnieszka Karbowska - pedagog, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS
mgr Katarzyna Adamiak - psycholog, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS

Koszty:
120 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy
80 zł – cena za jedno spotkanie (60-90 minut)

*Obowiązują opłaty za cały miesiąc z góry.
*W trakcie trwania zajęć dla dzieci dwie konsultacje dla rodziców w cenie.
*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (grupa przedszkolna dwa razy w tygodniu). Zajęcia kończą się w czerwcu 2020 roku. Opłata za konsultacje wstępną nie podlega zwrotowi. Grupa rozpoczyna pracę gdy jest min. 4 uczestników.

Zgłoszenia prosimy kierować:
– telefonicznie 690 002 218 lub
– mailowo: cmVqZXN0cmFjamEgfCBwc3ljaG90ZXJhcGlhICEgcGx1cw==

W trakcie konsultacji trener TUS rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne.

Miejsce odbywania się zajęć:
Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
ul. Kazimierza Wielkiego 67
wejście A, piętro I, lokal 103
Wrocław
telefon: 690 002 218

Więcej informacji o zajęciach na naszej stronie internetowej:
https://psychoterapia.plus/trening-umiejetnosci-spolecznych/You may also like the following events from Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń:

Map Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń, Kazimierza Wielkiego 67, wejście A, I piętro, lokal 103, 50-077 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement