Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży.

Advertisement

Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży.


?Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży.


⌚️Termin szkolenia: 14.12.2019r.
?Cena szkolenia: 399 zł


?Ogólne informacje:

?Na szkoleniu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą poznawczo-behawioralnej terapii dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się m.in. z technikami stosowanymi w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w najczęściej występujących trudnościach w wieku rozwojowym jak: zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia lękowe i depresyjne, trudności w radzeniu sobie ze złością i agresją oraz smutkiem, zaniżoną samooceną.

? Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów i wychowawców zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Uczestnicy praktycznie nauczą się konceptualizacji problemów dziecka oraz planowania procesu terapeutycznego.

?Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia ‼️ :)


?Program szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej.
2. Problemy rozwojowe i zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży:
a) zaburzenia zachowania i emocji- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka,
b) zaburzenia lękowe- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka,
c) zaburzenia depresyjne- charakterystyka obszaru problemowego i diagnostyka,
d) trudności w radzeniu sobie ze złością i agresją, dostosowaniem społecznym - charakterystyka obszaru problemowego,
e) trudności w radzeniu sobie ze smutkiem i obniżonym poczuciem własnej wartości- charakterystyka obszaru problemowego.
3. Konceptualizacja przypadku w terapii CBT- ćwiczenia praktyczne.
4. Planowanie terapii CBT.
5. Współpraca z dzieckiem i rodzicem, formy oddziaływań terapeutycznych.
6. Techniki i narzędzia w terapii CBT dzieci i młodzieży- praca warsztatowa.
7. Analiza studium przypadku, praca warsztatowa.

?Wykładowcy:

? Agnieszka Juszczyk-Mirek - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych - ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię poznawczo-behawioralną, systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci i dorosłych w obszarze zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej , Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Seksuologia Kliniczna i Seksuologia Sądowa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od przeszło 15 lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii mi.n w ramach Studium Psychologii Sądowej, oraz szkolenia dla sędziów i prokuratorów, biegłych sądowych z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów OZSS z ośrodków w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

?Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) :)

Zapisy na szkolenie:

?www.dcp.wroclaw.pl
☎️71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1603

?Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2136055279980789/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !You may also like the following events from Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Map Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw