Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3.

Advertisement

Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3.


?Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD.


⌚️Termin szkolenia: 13.12.2019r.
?Cena szkolenia: 399 zł


?Ogólne informacje:

?CONNERS 3 może służyć do badań przesiewowych, a także badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka. To znakomite narzędzia pomocnicze służące do diagnozy ADHD oraz zaburzeń współwystępujących takich jak: jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

? Niniejsze szkolenie skierowane jest do profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą szczególnie z zaburzeniami ADHD, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszami, ich właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Szkolenie ma charakter warsztatowy i w ramach zajęć uczestnicy będą korzystali z kwestionariuszy w celu obliczania wyników wraz z ich interpretacją.

?Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia ‼️ :)


?Program szkolenia:

1. Diagnoza ADHD: kryteria DSM-IV-TR, DSM- 5, ICD (WHO).
2. Zaburzenia hiperkinetyczne: charakterystyka, etiologia, diagnoza różnicowa oraz diagnoza zaburzeń współwystępujących.
3. Charakterystyka Conners 3.
4. Zastosowanie testu Conners 3.
5. Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-11 i DSM-IV TR a Conners 3.
6. Własności psychometryczne Conners 3: trafność, rzetelność, normy.
7. Jak wygląda proces badania?
a) ogólne wytyczne dotyczące procedury badania
b) procedura badania,
c) obliczenie wyników surowych i przeliczonych,
d) korzystanie z norm i interpretacja psychometryczna wyniku,
e) interpretacja psychologiczna uzyskanego wyniku.
8. Analiza studium przypadku dzieci z ADHD.
9. Zastosowanie Conners 3 w terapii.


?Wykładowcy:

? Bernadetta Wilczyńska - Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznycm we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

?Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) :)

Zapisy na szkolenie:

?www.dcp.wroclaw.pl
☎️71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1602

?Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2367224583505870/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !You may also like the following events from Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Map Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw