Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

QEEG a EEG biofeedback

Advertisement

QEEG a EEG biofeedback


JAK METODA DZIAŁA
QEEG jest badaniem diagnostycznym, które dostarcza wiarygodnych markerów dysfunkcji mózgu. W wielu badaniach naukowych, jest miarą skuteczności danej terapii w oparciu o zasadę test-retest. Celem szkolenia jest prezentacja spójnej koncepcji planowania terapii neurofeedback w oparciu o QEEG (mapowanie mózgu).

DLA KOGO:
• dla specjalistów zajmujących się neuroterapią,
• dla wszystkich tych osób, które są zainteresowane zastosowaniem ilościowej analizy EEG w diagnostyce neurologicznej, psychologicznej i psychiatrycznej.

DLACZEGO WARTO
QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna metoda, która może dostarczyć terapeucie wielu cennych informacji potrzebnych do planowania terapii EEG-biofeedback. Przeprowadzone badanie umożliwia weryfikację niektórych zaburzeń, dla których są już potwierdzone naukowo, charakterystyczne wzorce fal, np. nieprawidłowe fale wolne w lewej półkuli mózgowej (u osób praworęcznych), które wskazują na występowanie dysleksji.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Wyjaśnienie podstawowych terminów, definicja i standardy QEEG
• Procedura zapisu QEEG i analizy danych.
• Przygotowanie pacjenta oraz konfiguracja aparatury do właściwej rejestracji zapisu EEG. Korzystanie z czepka ElectroCap (19 elektrod). Wykonanie zapisu przy oczach otwartych i zamkniętych
• Prawidłowe i nieprawidłowe rytmy fal mózgowych oraz ich wizualizacja za pomocą map mózgu, widma mocy EEG oraz tomografii 3D LORETA
• Profile ADHD w QEEG (5 podtypów).
• Ilościowe markery w QEEG w depresji, zaburzeniach lękowych, schizofrenii, uzależnieniach
• danych w odniesieniu do bazy normatywnej HBI. Generowanie raportu podsumowującego.
• Kształtowanie umiejętności interpretacji wyników raportu QEEG
• Samodzielny zapis sesji, przetworzenie i analiza danych, przygotowanie raportu sesji
• ERP (potencjały związane ze zdarzeniem) czyli jak uchwycić reakcję mózgu na zdarzenia wzrokowe i słuchowe? Wprowadzenie do metody.
• QEEG w planowaniu sesji z użyciem alternatywnych metod neuroterapii HEG, AVS (David Pal)
• Warsztat praktyczny. Wykonanie zapisu QEEG, analiza oraz zaplanowanie sesji neurofeedback w oparciu o raport końcowy

TERMIN: 23-24 września 2019r.
MIEJSCE: WROCŁAW
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? – zgłoszenia: https://www.biomed.org.pl/szkolenie-qeeg.html#breadcrumb

Więcej o badaniu QEEG: https://www.biomed.org.pl/qeeg-w-planowaniu-terapii-biofeedback.html#breadcrumb

#neurofeedback; #neurofeedbackWrocław; #QEEGWrocław; #mapowaniemózgu; #szkolenieQEEG;You may also like the following events from Biomed szkolenia:

Map Biomed szkolenia, Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement