Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych

Advertisement

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych


Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac?
W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne.

Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych w nich wymagań prawnych.Tylko w okresie ostatniej dekady dwukrotnie zmieniały się zapisy ustawy regulujące kwestie konieczności okresowego odnawiania uzyskanych kwalifikacji energetycznych. Obecne wymagania obejmują przede wszystkim:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).
Nowelizację ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.11.205.1208),
Korzyści wynikające ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu zapoznasz się z obowiązkami, jakie na organizację nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do wewnętrznej weryfikacji realizacji tych obowiązków w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci energetycznych, w szczególności pracowników:

działów technicznych zajmujących się utrzymaniem maszyn i obiektów,
obsługujących urządzenia i instalacje energetyczne,
służb bhp,
zajmujących się utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganych procedur bezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA

•Pojęcie „prowadzącego eksploatację”- zasady delegacji obowiązków.
•Instrukcje eksploatacji.
•Wymagania przy wykonywaniu prac przy urządzeniach energetycznych.
•Prace we wnętrzach urządzeń energetycznych.
•Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach.
•Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
•Polecenia wykonania prac.
•Prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia – zabezpieczenia miejsca wyłączenia (LOTO).
•Kwalifikacje energetyczne – kiedy są wymagane i kiedy należy je odnawiać?
•Przeglądy instalacji elektrycznych – Prawo budowlane.

Czas szkolenia:
9.30-15.30

Miejsce szkolenia:
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Piłsudskiego 101
ul. Wrocław 101
50-016 Wrocław

Koszt szkolenia:
600 zł netto/osobę
500 zł netto/osobę - dla klientów ESQULA

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.Map EcoMS Consulting - Szkolenia i baza wymagań prawnychul. Piłsudskiego 101, 50-016 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

EcoMS Consulting - Szkolenia i baza wymagań prawnych
Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw