Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Kulturowy koktajl: Europa. Interkulturowy warsztat fotograficzny

Advertisement

Kulturowy koktajl: Europa. Interkulturowy warsztat fotograficzny


czy można w teutoburskim lesie zobaczyć „europę”? gdzie można ją znaleźć na co dzień? rozpoznać we własnym otoczeniu? jaki obraz własny i obcy wprowadza do dyskusji? jak można ją jako ideę i codzienność zwizualizować? uchwycić w fotografii? właśnie te i inne pytania chcemy z wami dyskutować na naszym wakacyjnym warsztacie. eksplorować je z różnych kulturowych i fotograficznych perspektyw. eksperymentować z obrazami europy i fotografią. wspólnie trenować komunikację interkulturową i wizualną.

zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w naszym 9. interkulturowym spotkaniu, na którym przez tydzień czasu w luźnej warsztatowej atmosferze w interdyscyplinarnych zespołach będziemy reflektować, odkrywać i ujmować w obrazy werbalne i wizualne różnorodność i złożoność europy.

szczegóły na stronie zespołu Projektowania Komunikacji UWr pod adresem: http://pk.uni.wroc.pl/aktualnosci/warsztaty-w-oerlinghausen-kulturowy-koktajl-europa-interkulturowe-warsztaty-fotograficzne/

[de] http://pk.uni.wroc.pl/aktualnosci/de-schnappschuss-kultur-cocktail-europa-interkultureller-fotografie-workshop/

zapisy: https://goo.gl/JXKAtXMap Communication design, Joliot-Curie 15, 50-383 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw