Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu Wrocław 22.09.2019

Advertisement

Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu Wrocław 22.09.2019


Interdyscyplinarne usprawnianie kompleksu stomatognatycznego, orofacjalnego, sensorycznego i postawy ciała

Data: 22.09.2019 r.
Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI, lekarze, terapeuci zajęciowi, pedagodzy specjalni, psycholodzy
Czas: 9-18
Cena: 450 zł
Minimalna liczba uczestników: 18
Maksymalna liczba uczestników: 30
Forma: szkolenie [wykład] + warsztat [praktyczne ćwiczenia]
Zapewnienia Organizatora: podczas szkolenia zapewnione przerwy kawowe oraz zdrowy catering, skrypt z materiałami dydaktycznymi
Miejsce: ARTESI, al. Jaworowa 39, Wrocław

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

1. Czym jest układ stomatognatyczny i jakie ma powiązanie z leczeniem wad artykulacji oraz zaburzeń postawy (w tym ruchu)?
2. Wczesny rozwój (a w tym embriologia) prawidłowych warunków okluzji u dzieci od 0 do 3 roku życia – przegląd wniosków z najnowszych badań.
3. Czym jest układ somatosensoryczny? Jego związek i wpływ na napięcie mięśniowe kompleksu ustno-twarzowego oraz narząd ruchu i postawę ciała.
4. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe – znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania.
5. Triada orofacjalno-intraoralna, powięziowo-mięśniowa i stomatognatyczna – kompatybilność układów.
6. Diagnoza funkcji prymarnych w odniesieniu do napięcia mięśniowego (ssanie, połykanie, gryzienie, żucie, oddychanie.
7. Anatomiczne i fizjologiczne ujęcie w reedukacji funkcji.
8. Wpływ kompensacji i informacja zwrotna o nich – znaczenie dla kompleksu orofacjalno-stomatognatycznego.
9. Funkcje nerwów twarzowych, mięśni kompleksu orofacjalnego i stawu skroniowo-żuchwowego w odniesieniu do zaburzeń w zachowaniu, reakcji odruchowych, wad wymowy, postawy ciała, nieprawidłowości biochemicznych.
10. Analiza funkcjonalna nerwów czaszkowych z interpretacją obszaru ustno-twarzowego – reakcje nieprawidłowe, kompensacje, niedojrzałość, nieprawidłowa integracja nerwów twarzowych i ich konsekwencje dla rozwoju.
11. Rodzaje zgryzu i ich ocena przy użyciu narzędzi specjalistycznych, dostępnych dla terapeuty. Wyposażenie gabinetu.
12. Powody występowania wad zgryzu, wymowy, ruchu i postawy – czynniki patologizujące obszar intraoralno-orofacjalny, powięziowo-mięśniowy i stomatologiczno-ortodontyczny – na podstawie badań własnych. Nowa etiologia wad i dysfunkcji rozwoju dzieci.
13. Prawidłowa pozycja szczęki, żuchwy a postawa ciała – wpływ i znaczenie.
14. Alternatywne metody i podejścia holistyczne do pracy terapeutycznej. Autorskie podejście IWBO (Interdisciplinary Work with the Body and Orofacial area).
15. Współpraca zespołu specjalistycznego – dlaczego, z kim, w jakim zakresie, po co?
16. Podsumowanie, pytania od Uczestników. Wręczenie certyfikatów i zakończenie.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE i ZAPISY: bW90eWxlayAhIGNlbnRydW0gfCBvcCAhIHBsMap Puchatkowa Załoga, Jaworowa 39, 53-122 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw