Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.

Sat Mar 21, 2020

IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.

Time Sat Mar 21 2020 at 09:00 am to 04:00 pm

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement

IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.


? Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.

⌚️Termin szkolenia: 21.03.2020
?Cena szkolenia: 399 zł

?Ogólne informacje:

? IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków. W praktyce psychologicznej skale będą zazwyczaj wykorzystywane modułowo.

? Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi. Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy.

?Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia ‼️ :)

?Program szkolenia:

1. Charakterystyka metody- Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS 2.
2. IDS 2 - właściwości psychometryczne testu.
3. Procedura badania z uwzględnieniem kontaktu z małym pacjentem i wywiadu klinicznego dotyczącego dziecka. Praca warsztatowa.
4. Ocena odpowiedzi w wybranych testach IDS 2, Praca warsztatowa.
5. Zasady obliczania wyników i ich interpretacji- praca warsztatowa.
6. Analiza studium przypadków dzieci i młodzieży i analiza ich wyników w poszczególnych sferach rozwoju dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć)
7. Praca warsztatowa- opracowywanie opinii psychologicznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wyników badania IDS -2.

?Wykładowcy:

?Anna Sałęga-Wróbel - doświadczony psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

?Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) :)

Zapisy na szkolenie:

?www.dcp.wroclaw.pl
☎️71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1647

?Dołącz do naszego wydarzenia!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !You may also like the following events from Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Tickets

Tickets for IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży. can be booked here.

Search by related topics in Wroclaw
Hosted by
About The Host: Witamy na profilu Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Umieszczamy tu informacje o nowych szkoleniach i licznych konkursach. Zaglądajcie tu często !!
website Link: www.dcp.wroclaw.pl
Nearby Hotels Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Date & Time

Location

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement
Discover more events

More Events in Wroclaw