Search results for:
No result found! Try with different keywords!

BuskerBus 2019 we Wrocławiu

Advertisement

BuskerBus 2019 we Wrocławiu


(please scroll down for the English version)

BuskerBus 2019: Artyści uliczni z całego świata powracają na wrocławski Rynek!

Autobus z artystami ulicznymi ponownie wyrusza w trasę! XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus odbędzie się w trzech miastach: w Krotoszynie, we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze. W stolicy Dolnego Śląska artyści wystąpią w dniach 27-28.08.2019. Prezentacje uliczne prezentowane będą na wszystkich pierzejach Rynku oraz pl. Solnym w godz. 13:30-22:00. Klubem festiwalowym będzie PROZA, gdzie późnym wieczorem odbywać się będzie BuskerBus Kabaret z udziałem zaproszonych artystów oraz otwarta scena dla wszystkich chętnych.

Wystąpią artyści z całego świata, którzy w swoich autorskich spektaklach odwołują się do tradycji teatrów ulicznych i umiejętnie wykorzystują elementy różnych dyscyplin nowego cyrku, kuglarstwa i tańca. Motywami przewodnimi tegorocznej edycji są siła i precyzja.

Brunitus z Argentyny udowodni, że każdą historię można opowiedzieć za pomocą diabolo. Francusko-hiszpański duet Umami Dance&Theatre Project zaprezentuje własną interpretację opery „Carmen”, wykorzystując elementy breakdance’u i pantomimy. Akrobatykę z tańcem współczesnym w swoim poruszającym spektaklu połączy Hayatonuu… z Japonii, a nowe choreografie tańca brzucha pokaże Tanečnice Lucie/ Dancer Lucy z Czech.

Mocnym akcentem festiwalu będą solowe spektakle doświadczonych artystek cyrkowych z Ameryki Południowej. Laura Faleiros wykona efektowne ewolucje z hula-hoop, Popi, Sofia Speratti - Circus Artist akrobacje wymagające wieloletnich treningów, a Painé Santamaria zaprezentuje zaawansowane układy żonglerskie, swój talent aktorski i muzyczny.

Widowiskowe spektakle wymagające siły i precyzji przygotowały także trzy duety z Argentyny. NUBE połączy żonglerkę z tańcem i zburzy tradycyjny obraz grupy cyrkowej, Compañía Per Se zachwyci układami akrobatyki partnerskiej, a Alegro Andante rozśmieszy publiczność w każdym wieku.

Nie zabraknie także polskich artystów cyrkowych. Na festiwal powraca z nowym pokazem pochodzący z Wrocławia żongler Kacper Wydmański - Show, a po raz pierwszy wystąpi Teatr JaSię.

Precyzja wymagana jest nie tylko w pokazach cyrkowych i tańcu, ale również w muzyce. Inspiracją w wyborze programu muzycznego była piosenka „Chłopiec z gitarą”, którą nuciła kiedyś cała Polska. Na ulicy o wiele łatwiej zatrzymać przechodniów wykonując covery popularnych hitów radiowych. Muzyczna część festiwalu upłynie jednak pod znakiem uzdolnionych artystów prezentujących autorską twórczość. Zatrzymajcie się przy nich na dłużej, zamknijcie oczy i dajcie przenieść do ich świata wypełnionego starannie dobranymi dźwiękami gitary, pięknymi wokalami i przemyśleniami na tematy ważne. Zaproszeni muzycy: Ella John (Niemcy), Denna Kay Music (Niemcy), Ruby Jean Rose (Wielka Brytania/Stany Zjednoczone), Dryadic (Polska/Wielka Brytania), Mariusz Goli (Polska). Gospodarzem Kabaretu BuskerBus będzie Philip Fairweather.

BuskerBus to święto nowego cyrku i teatru ulicznego. Festiwal bawi, wzbudza emocje, otwiera widzów na nowe doświadczenia, zmniejsza dystans między publicznością a aktorami, wprowadza kulturę w przestrzeń miejską. BuskerBus udowadnia, że teatr może być powszechnie dostępny, a każde miejsce może stać się sceną dla aktorów, muzyków, tancerzy i artystów cyrkowych. Publiczność staje się częścią akcji, a każda brama, pomnik czy ławka – elementem scenografii. Dla zaproszonych artystów pokazy uliczne są zarówno pasją, jak i pracą, a ulica sceną nie mniej ważną niż ta w tradycyjnych teatrach.

Zgodnie z tradycją występów ulicznych, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Głównym wynagrodzeniem buskerów (artystów ulicznych) są datki, które dostają do kapelusza. Jeśli spodobają się Wam pokazy, zachęcamy do wynagrodzenia artystów pieniędzmi i głośnymi oklaskami. Wasze uśmiechy z pewnością dodadzą im energii!

Na festiwalu nie ma barierek. To artyści wyznaczają swoją scenę (ze względów bezpieczeństwa, szczególnie podczas pokazów cyrkowych, prosimy o stosowanie się do ich zaleceń). Warto zabrać koc lub karimatę, by usiąść w pierwszym rzędzie i wszystko dobrze widzieć. Będzie też okazja do rozmów i zrobienia zdjęć na pamiątkę.

BuskerBus organizowany jest od 1997 r. i jest jednym z najstarszych i największych tego typu wydarzeń w Polsce. Pomysłodawcą festiwalu był Romuald Popłonyk.

Organizator: Stowarzyszenie Promocji Artystów Ulicznych „Dundun".

Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl Wroclaw [Wroclove]

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Kocham Wroclaw oraz wortal teatralny e-teatr.pl oraz informator kulturalny Co Jest Grane.

--
Kontakt dla mediów i sponsorów: Małgorzata Węglarz bWFyZ2FyaXRhIHwgYnVza2VyYnVzICEgY29t

[en]
BuskerBus 2019: Street artists from all over the world return to Wrocław!

Schedule

27-28.08 Wrocław
street shows 13:30 Main Square, Solny Square
festival club 22:30 Proza)

Artistic programme

Buskers from all over the world will each present their one of a kind show, that refers to the tradition of street theatre and uses elements of different disciplines of the new circus, juggling and dance. The theme of BuskerBus 2019 is strength and precision.

BuskerBus aims not only to present the most interesting street shows and a diverse line-up, but also to create an inspiring atmosphere. Artistic collaborations, networking, and exchanging ideas are an integral part of BuskerBus. For that reason, the festival features both experienced and up-and-coming artists. Many of them will perform in Poland for the first time.
Spectacular circus shows and dance theatres

Brunitus from Argentina will prove that he can tell every story with his diabolo. The French-Spanish duo Umami Dancetheatre will present their interpretation of the "Carmen" opera, using breakdance and pantomime. Hayatonuu... from Japan will combine acrobatics with modern dance in his touching show, and new choreographies of belly dance will be presented by Dancer Lucy from the Czech Republic.

Solo shows of experienced circus artists from South America will constitute a yet another distinctive feature of the festival. Laura Faleiros will perform impressive evolutions with hula-hoops, POPI - acrobatics stunts that require years to master, and Painé Santamaria will present advanced juggling routines combining her acting and musical talent.

Spectacular performances demanding strength and precision will also be presented by three duets from Argentina. Nube will intertwine juggling with dancing and will overthrow the traditional image of a circus group, Per Se will delight with partner acrobatics, and Alegro Andante will make sure that audiences of all ages laugh to tears.

BuskerBus also features Polish circus artists. The Wroclaw-based juggler Kacper Wydmański returns to BuskerBus with his new show „Incredible Equilibrium”. Teatr JaSię will perform for the first time.

Live music

Precision is required not only in the circus and in dance shows, but also in music. What inspired the selection of this year’s music programme was a Polish classic “Chłopiec z gitarą” (The Boy with a Guitar). In the street, it is much easier to make passers-by stay when musicians play well-known covers. However, the musical part of the festival will be marked by talented artists presenting their own songs. Stop, close your eyes and let them drag you into their magical world filled with carefully selected sounds of the guitar, beautiful vocals and meaningful stories. Invited artists: Ella John (Germany), Denna Kay (Germany), Ruby Jean Rose (UK/USA), Dryadic (Poland/UK), Mariusz Goli (Poland). Philip Fairweather will be the host of BuskerBus Cabaret.

Detailed descriptions of the shows are available on our website.

About BuskerBus Festival

BuskerBus is a celebration of the new circus and street theatre. The festival entertains, triggers emotions, opens the audience up to new experiences, reduces the distance between the audience and the actors, introduces culture to the urban space. BuskerBus proves that theatre can be easily available, and that any place can become a stage. The audience becomes a part of the action, and every gate, monument or bench transforms into a part of the set design. For all the invited artists, street art is both a passion and work, and the street is no less important a stage than the one in traditional theatres.

BuskerBus is a hat-based festival. Entrance is free, but we encourage you to award artists with tips, applause or at least a smile. The more energy you give them, the more they will give back to you.

There are no barriers at the festival. Artists set their own stages (for security reasons, especially during circus show - please follow their recommendations). We suggest you bring a blanket in order to be able to watch the shows comfortably.

Organisers:

BuskerBus in Wroclaw is organised by Stowarzyszenie Promocji Artystów Ulicznych “Dundun” and financed by the Municipality of Wrocław www.wroclaw.pl
Artistic director: Małgorzata Węglarz

Media patronage: Kocham Wrocław, e-teatr.pl, Co Jest Grane.You may also like the following events from BuskerBus:

Map BuskerBus, Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw