Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Żyjnia x Nie jesteś sam/a

Sun Sep 27, 2020
Żyjnia x Nie jesteś sam/a

Time Sun Sep 27 2020 at 11:00 am to 06:00 pm

Dizajn BWA Wrocław, Świdnicka 2 - 4, 50-067 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement

yjnia x Nie jeste sama Żyjnia x Nie jesteś sam/a
>>> english version below <<<

Żyjnia x Nie jesteś sam/a
seans postpandemiczny

3.07-27.09.2020
od wtorku do niedzieli w godz. 11:00-18:00

"Nie jesteś sam/a" to samopomocowy seans postpandemiczny, przeznaczony dla jednej osoby na raz. U nas poczujesz się bezpiecznie. Damy Ci narzędzia do działania i postaramy się zdjąć ciężar z Twoich barków. U nas poczujesz się jak u siebie. Popracujesz z oddechem, z układem nerwowym i emocjonalnym ekosystemem swojego ciała. Przytulisz się do siebie. Mimo samotnej podróży przez seans, poczujesz, że nie jesteś sam/a.

Możesz do nas wracać tyle razy, ile chcesz. Po obejrzeniu pięciu tutoriali z dużą zawartością Ziemi, Ciała, Wody, Ognia i Powietrza, dostaniesz od nas pamiątkę, na której przybijemy Ci kilka pieczątek w dowód naszej miłości. Ten seans powstał z potrzeby niesienia otuchy Tobie i sobie w czasie pandemii.

"Nie jesteś sam/a" to porośnięta spokojem wyspa, sąsiadująca z przestrzenią społeczną Żyjnia, która w galerii Dizajn pełni funkcję miejskiego sanatorium. Towarzyszy im codzienna, kwadrofoniczna audycja – Radio Żyjnia – zanurzona w praktyce głębokiego słuchania, pozwalająca w zmieniających się pasmach doświadczyć dźwiękowych pejzaży i eksperymentów.
(tekst: Anka Herbut)

Koncepcja i realizacja: Okime Emiko
Teksty i współpraca dramaturgiczna: Anka Herbut
Tłumaczenia: Jerzy Chyb
Aktorzy: Daria Krawczyk, Adam Zduńczyk
Scenografia: Mossmoss
Identyfikacja wizualna: Iwona Matkowska
Backstage i dokumentacja zdjęciowa: Alicja Kielan
Konsultacje merytoryczne: Joanna Czarny – terapeutka traumy metodą Somatic Experiencing i terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym
dr Edyta Szczuka – konsultacja naukowa w zakresie terapii multisensorycznych
Redakcja Radia Żyjnia: Czarny Latawiec / Canti Spazializzati
Realizacja nagrań kamertonów: Jan Chrzan
Żyjnię zaprojektowało BUCK.studio

>>>

Lifery x You Are Not Alone
Post-pandemic session

3.07-27.09.2020
Tuesday - Sunday 11 a.m.-6 p.m.

"You Are Not Alone" is a self-help post-pandemic session for one person at a time. You will feel safe with us. We will give you tools for action and try to lift the burden off your shoulders. You will feel at home here with us. You will work on your breathing, nervous system and the emotional ecosystem of your body. You will cuddle up to yourself. Despite the solitary journey throughout the session, you will feel that you are not alone.

You may come back to us as many times as you wish. After watching the five tutorials with the large amounts of Earth, Body, Water, Fire and Air, you will get a souvenir from us, on which we will put a few stamps as proof of our love. The session arose from a need to comfort you and ourselves in the time of the pandemic.

"You Are Not Alone" is an island overgrown with serenity, neighbouring the social space Lifery which acts as an urban spa in the Dizajn gallery. Lifery Radio, a daily quadrophonic broadcast, is accompanying it – immersed in the practice of deep listening, allowing you to experience auditory landscapes and experiments in its changing bands.

Concept and realization: Okime Emiko
Texts and dramaturgical co-operation: Anka Herbut
Translation: Jerzy Chyb
Actors: Daria Krawczyk, Adam Zduńczyk
Scenography: mossmoss
Visual identification: Iwona Matkowska
Backstage & photo documentation: Alicja Kielan
Specialist consultation: Joanna Czarny – trauma therapist in the Somatic Experiencing method and biodynamic craniosacral therapy
dr Edyta Szczuka – scientific consultation in multisensory therapies
Editors of Lifery Radio: Czarny Latawiec / Canti Spazializzati Tuning fork recording: Jan Chrzan
Lifery designed by BUCK.Studio

***

3.07-27.09.2020
udostępnienie / the opening: 3.07.2020, godz. 11.00

galeria Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4You may also like the following events from BWA Wrocław:

Also check out other Music Events in Wroclaw, Arts Events in Wroclaw, Theatre Events in Wroclaw.

Search by related topics in Wroclaw
art
Hosted by
About The Host: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Website Link: www.bwa.wroc.pl
Nearby Hotels Dizajn BWA Wrocław, Świdnicka 2 - 4, 50-067 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Location

Dizajn BWA Wrocław, Świdnicka 2 - 4, 50-067 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events