Advertisement
Gemau Gogledd  Gogledd Gaming

Gemau Gogledd! // Gogledd Gaming!

Gemau Gogledd! // Gogledd Gaming!

Time Thu Feb 29 2024 at 02:00 pm to 04:00 pm
(GMT+00:00)

Tŷ Pawb, Market Street, Wrexham, United Kingdom

Find Tickets
Find Tickets
Advertisement

Gemau Gogledd! // Gogledd Gaming!, 29 February | Event in Wrexham | AllEvents.in About the event Gemau Gogledd! // Gogledd Gaming!
Prynhawn ar gyfer unigolion sydd a diddordeb neu yn y diwydiant gemau! An afternoon for those interested in gaming and in the industry!

About this Event

Dathlu datblygiad gêm a gweithgareddau hapchwarae cysylltiedig ar draws gogledd Cymru, wedi'i leoli yng nghanolfan hapchwarae gogledd Cymru, Wrecsam.


Os oes gennych chi gwmni hapchwarae, os ydych chi'n fyfyriwr hapchwarae, yn ddatblygwr, yn artist neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn hapchwarae, mae'r digwyddiad hwn yn berffaith i chi!

Clywch gan siaradwyr gwadd sydd â phrofiad yn y diwydiant a dysgwch sut y gallech chi fynd i mewn i'r diwydiant neu ehangu eich cysylltiadau o fewn y diwydiant.

Byddwch yn cael y cyfle i rwydweithio, chwarae gemau a bwyta pizza!


Siaradwyr:

Chris Payne - Quantum Soup

Gaz Thomas - Freegames

John Jackson - Esports Wales


***********************************************************

Celebrating game development and associated gaming activities across north Wales, based in the hub of north Wales gaming, Wrexham.


If you have a gaming company, are a gaming student, developer, artist or just have an interest in gaming, this event is perfect for you!

Hear from guest speakers with industry experience and learn how you may be able to get into the industry or broaden your connections within the industry. We're hoping to introduce the exciting games scene to Gogledd Creadigol and increase awareness and inclusivity in the sector.

You'll have the opportunity to network, play games and eat some pizza!


Speakers:

Chris Payne - Quantum Soup

Gaz Thomas - Freegames

John Jackson - Esports WalesAlso check out other Arts Events in Wrexham, Nonprofit Events in Wrexham.

Tickets

Tickets for Gemau Gogledd! // Gogledd Gaming! can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
General Admission Free
Search by related topics in Wrexham
Event Photos
Hosted by
Dyma ein holl ddigwyddiadau ar y gweill. Mae pob un yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.Here are all our upcoming events. All are free and open to everyone.
Are you the host?
Nearby Hotels Tŷ Pawb, Market Street, Wrexham, United Kingdom
Event details from Report a problem ?

Date & Time

Thu Feb 29 2024 at 02:00 pm to 04:00 pm
(GMT+00:00)

Location

Tŷ Pawb, Market Street, Wrexham, United Kingdom

Advertisement
Advertisement