Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Szkolenie: Mediacje cywilne i gospodarcze.

Advertisement

Szkolenie: Mediacje cywilne i gospodarcze.


✅ ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
- przy zgłoszeniach do 15 października 2019 r. .

➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek
(mediator, doktor nauk prawnych)

? MIEJSCE:
Warszawa

? TERMIN:
21 października 2019 r. (poniedziałek, godz. 9.30 - 17.00)

➡️ CEL SZKOLENIA:
Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest zaprezentowanie Państwu zagadnień praktycznych z zakresu mediacji cywilnych oraz mediacji gospodarczych.


? PROGRAM SZKOLENIA:

I Podstawy prowadzenia mediacji cywilnej i gospodarczej.
1. Umowa o mediację.
2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji.
3. Postanowienie sądu kierujące strony do mediacji.
4. Kumulacja podstaw prowadzenia mediacji.
5. Umowa o przeprowadzenie mediacji.

II Organizacja posiedzenia mediacyjnego.
1. Posiedzenie z udziałem obu stron czy posiedzenie indywidualne ?
2. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego.
3. Rozpoczęcie pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
4. Osoby biorące udział w mediacji (strony i pełnomocnicy).
5. Monolog mediatora – struktura.
6. Wyznaczanie kolejnych posiedzeń mediacyjnych.
7. Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia postępowania mediacyjnego.

III Strategie i techniki mediacyjne.
1. Wybór odpowiedniej strategii prowadzenia mediacji.
2. Mediacja ewaluatywna jako strategia mediacji.
3. Zastosowanie odpowiednich technik mediacyjnych.
4. Wdrażanie ustaleń częściowych do realizacji.

IV Zakończenie mediacji.
1. Porozumienie mediacyjne a ugoda mediacyjna.
2. Protokół z przebiegu mediacji – dopuszczalna treść.
3. Ugoda przed mediatorem.
4. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
5. Rozliczanie kosztów mediacji.

V Ugoda mediacyjna – studium przypadku.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną poddane analizie ugody zawierana przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych. Zaprezentowane zostaną najlepsze koncepcje rozwiązań ugodowych stosowane przy redakcji ugód w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz wskazane zostaną obszary, w których najczęściej popełniane są błędy. Prowadzący szkolenie będzie zwracał szczególną uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody oraz jej zgodność z prawem.

*Program został opracowany na podstawie ponad 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.

? CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

➡️ OPINIE UCZESTNIKÓW O SZKOLENIU:
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Naszych Absolwentów:
http://spcentrum.pl/opinie/

➡️ KOSZT:
550 zł + VAT (23%) - cena regularna - raty 0 %

❗ PROMOCYJNE CENY ❗
? 470 zł + VAT (23%) - przy zgłoszeniach do 15 października 2019 r. .

^ 450 zł + VAT (23%) - przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 Uczestników

❗ RATY 0 % ❗

❗❗❗ RABAT 10 % ❗❗❗
> przy jednoczesnym zgłoszeniu na dwa dowolne szkolenia

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

➡️ ZGŁOSZENIA:

? formularz zgłoszeniowy:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mcig-war/

? poczta elektroniczna:
c3prb2xlbmlhIHwgc3BjZW50cnVtICEgcGw=

☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 607 254 069
tel. 575 478 150

❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2019 r.

❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

➡️ STRONA INTERNETOWA SZKOLENIA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mcig-war/You may also like the following events from Centrum Szkoleń Prawnych:

Map Warszawa, Warsaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement