Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Szkoa systemowa Grayna Szatkowska II edycja

Szkoła systemowa Grażyna Szatkowska II edycja

Dec 03, 2020 - Dec 06, 2020
Szkoła systemowa Grażyna Szatkowska II edycja

Time Thu Dec 03 2020 at 10:30 am to Sun Dec 06 2020 at 04:30 pm

(add to calendar)

Warszawa, Warsaw, Poland

Advertisement

Szkoła systemowa Grażyna Szatkowska II edycja, 3 December | Event in Warsaw | AllEvents.in Szkoła systemowa Grażyna Szatkowska II edycja

SZKOŁA SYSTEMOWA

CELE kształcenia: Przygotowanie do zawodowego wykorzystania ustawień. Rozwój osobisty.

KALENDARZ grudzień 2020 – sierpień 2021


Kurs pierwszy 03 - 06.12.2020 „DROGA DO WSZYSTKIEGO - MATKA”
- 40 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

czw - sb 9:00 - 19:00 (2 h przerwy obiadowej)
ndz 9:00 - 15:00

ZAKRES TEMATYCZNY: Wprowadzenie do metody ustawień systemowych i zapoznanie się z podstawowymi pojęciami takimi jak pole morficzne, uwikłanie, przynależność, wykluczenie, więź, lojalność. Pojęcie winy i niewinności, sumienie. Miłość ponad osąd. Miłość, która widzi. Poprzednie życie i karma.
Poznanie porządków miłości w rodzinie (p. przynależności, p. dawania i brania między rodzicami a dziećmi, pierwszeństwo i hierarchia w systemie).
Zobaczenie najczęstszych uwikłań z matką. Przyczyny i skutki uwikłania.
Skutki odcięcia się od matki lub całej rodziny. Zobaczenie czym jest przerwany pierwotny ruch miłości i jak go nadrobić. Strefa wpływów matki. Traumy rodowe w linii kobiet (poród, śmierć w połogu, gwałt). Wpływ ukrytego rodzeństwa.
„Droga do matki” - to droga przyjęcia losu, postawy zgody i odpowiedzialności za swoje życie. „Droga dalej” to droga do poczucia własnej wartości i czerpania w życiu łaski – wynikających z poznanych praw). Te dwie drogi są drogami wyjścia z roli ofiary i przejęcia steru. Dają możliwość ugruntowania się w sukcesie osobistym, zawodowym i zdrowotnym.
_______________________________________

Kurs drugi 11.02. - 14.02.2021 "MIŁOŚĆ WOJNA I DZIECI"
- 40 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

czw - sb 9:00 - 19:00 (2 h przerwy obiadowej)
ndz 9:00 - 15:00

ZAKRES TEMATYCZNY: Poznanie porządków miłości w związku pary. Rola wyrównania. Szacunek do miłości rodziców – gwarancją sukcesu w osobistym związku. Błogosławieństwo od przodków. Wymiana między partnerami. Najczęstsze uwikłania w związkach. Miłość która uzurpuje i się miesza. Klątwa miłosna. Zemsta i podwójne przesunięcie. Rola więzi z rodziną pochodzenia i byłymi partnerami. Miłość bliźniacza, platoniczna i braterstwo dusz.
Rola zmarłych .Wpływ losów wojennych. Przynależność sprawców i ofiar w systemie. Przemoc, agresja i konflikty spowodowane ślepotą. Przyzwolenie na sukces. Porządki miłości na przykładzie rodziny patchworkowej. Trójkąty miłosne i porzucone dzieci. Porządki rozstania. Przyjęcie partnera. Strefa wpływów rodzicielskich. Incest. Aborcja.
Los partnera.
_______________________________________

Kurs trzeci 15.04 - 18.04.2021 "RODZICE, DZIECI i PORZĄDKI POMAGANIA"
- 40 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

czw - sb 9:00 - 19:00 (2 h przerwy obiadowej)
ndz 9:00 - 15:00

ZAKRES TEMATYCZNY: W co wikłają się dzieci? Los i miejsce dziecka w rodzinie. Rodzeństwo. Wsparcie dziecka w trudnych sytuacjach rodzinnych i społecznych. Przepływ miłości i dawania dziecku. Miłość ukorzeniona i odleciana. Obdarzenie miłością i przyjęcie miłości. Rodzina biologiczna i adopcyjna. Staranie się o dzieci. Zmarłe dzieci. Dzieci w domach dziecka, szkołach i innych placówkach. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Poznanie porządków pomagania. Syndrom pomagania. Fenomenologiczny sposób pomagania i prowadzenia.

_______________________________________

Kurs czwarty 03.06 - 06.06.2021 "CHOROBA, LOS, ŚMIERĆ, DALEJ" - 40 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

czw - sb 9:00 - 19:00 (2 h przerwy obiadowej)
ndz 9:00 - 15:00

ZAKRES TEMATYCZNY: Porządki zdrowia. Miłość do choroby. Opór przed zdrowieniem. Pokazanie interwencji terapeutycznych. Pomoc osobom chorym śmiertelnie. Poczucie winy. Ustawiania chorób. Dynamiki stojące za niektórymi chorobami. Uzależnienia.
Jak pracować z całą rodziną. Los człowieka. Los duszy. Postawa pokory, powściągliwości i mądrości.
_______________________________________

Kurs piąty 05.08. - 08.08.2021 "WSTĘP DO USTAWIEŃ ORGANIZACYJNYCH I BIZNESOWYCH. Zakończenie Szkoły i egzaminy. Rozdanie dyplomów.”

40 h dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych

czw - sb 9:00 - 19:00 (2 h przerwy obiadowej)
ndz 9:00 - 15:00

ZAKRES TEMATYCZNY: Poznanie porządków sukcesu i i nie sukcesu w firmach i organizacjach. Uwikłania w miejscu pracy. Firmy rodzinne. Dziedziczenie firm. Zarządzanie z sukcesem. Ustawienia w doradztwie i coachingu.

_______________________________________

RAZEM 20 dni; 200 h dydaktycznych.
_______________________________________

Na każdym kursie odbędzie się jeden dzień warsztatu z klientami zewnętrznymi.
Szkolenie będzie wzbogacone ustawieniami własnymi, mającymi zdecydowany wpływ na swój rozwój osobisty.
_______________________________________

CENA za pojedynczy kurs 1600,00 zł
Cena nie obejmuje kosztu dojazdu, noclegu i wyżywienia.


Cała Szkoła kosztuje 8000,00 zł.
Można zapłacić całość lub przed każdym zjazdem jego równowartość czyli 1600.00.

Szkoła ma charakter zamknięty. Obowiązuje obecność na każdym kursie.
_______________________________________

MIEJSCE: wkrótce
_________________________________

ZAPISY PŁATNOŚCI FAKTURA
_______________________________________

Żeby się zapisać należy na pierwszym etapie wysłać na mail c3prb2xhIHwgZ3JhenluYXN6YXRrb3dza2EgISBwbA== swój list motywacyjny wraz ze zdjęciem. W kolejnym etapie wpłacić na podany w mailu rachunek równowartość najbliższego zjazdu bądź całość z góry.
_______________________________________


W przypadku przyszłych dodatkowych i nieprzewidzianych obostrzeń covidowych, uniemożliwiających organizację zjazdu, Organizator ma prawo do wyznaczenia innego terminu zjazdu.

ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwości zmiany daty lub miejsca z powodów niezależnych od niego, ewentualnie w wyniku poważnych zdarzeń losowych.
_________________________________________

Więcej informacji pod numerem tel.

Prowadzący Grażyna Szatkowska: 509-020-130
Organizator Paweł Szatkowski : 797-460-011
Also check out other Music Events in Warsaw, Entertainment Events in Warsaw.

Search by related topics in Warsaw
Hosted by
Kontakt: Grażyna Szatkowska Tel: 509020130 email:berthellingerwords@wp.pl
Nearby Hotels Warszawa, Warsaw, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Dec 03, 2020 - Dec 06, 2020
Add to Calendar

Date & Time

Thu Dec 03 2020 at 10:30 am to Sun Dec 06 2020 at 04:30 pm
Add to Calendar

Location

Warszawa, Warsaw, Poland

Advertisement
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events