Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Mediator rodzinny - szkolenie specjalistyczne.

Advertisement

Mediator rodzinny - szkolenie specjalistyczne.


✅ Szkolenie praktyczne

?‍??‍? Wymiana doświadczeń.

✅ Certyfikat.

? MIEJSCE:
Warszawa

? TERMIN:
22 października 2019 r. (wtorek, godz. 9.00 - 17.00)

➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek / r. pr. Michał Galiczak


? PROGRAM SZKOLENIA:

I Mediacje w sprawach o ustalenie kontaktów.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie lub zmianę kontaktów z małoletnim dzieckiem lub dziećmi. Zostaną przedstawione możliwe rozwiązania w zakresie regulacji kontaktów w dni powszednie, w weekendy, wakacje oraz w innych okresach czasu.


II Mediacje w sprawach o alimenty.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o ustalenie lub podwyższenie alimentów. Zostanie poruszona kwestia świadczeń rzeczowych oraz zaległych alimentów.


III Mediacje w sprawach o rozwód.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną omówione zagadnienia jakie najczęściej występują w praktyce przy prowadzeniu mediacji w sprawach o rozwód. Zostaną poddane szczegółowej analizie oba kierunki mediacji rozwodowych, tj. pojednanie małżonków oraz budowanie porozumienie w kwestiach tzw. okołorozwodowych (tj. ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimenty).

IV Techniki i strategie mediacyjne.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną zaprezentowane strategie prowadzenia mediacji rodzinnych oraz techniki mediacyjne. Odbędzie się także warsztat umiejętności praktycznych - tzw. symulacje mediacji, w zakresie którego każdy z Uczestników szkolenia będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora rodzinnego.


V Ugody w sprawach rodzinnych.

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną poddane szczegółowej analizie ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych. Zaprezentowane zostaną najlepsze koncepcje rozwiązań ugodowych stosowane przy redakcji ugody oraz wskazane zostaną obszary, w których najczęściej popełniane są błędy. Prowadzący szkolenie będzie zwracał szczególną uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody oraz jej zgodność z prawem.

* Program został opracowany na podstawie ponad 10 letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji rodzinnych.

>>> Dbając o jakość oraz profesjonalizm wykonywania zawodu mediatora w sprawach rodzinnych, opracowaliśmy program szkolenia oparty na wieloletnich doświadczeniach prowadzących w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych.


? CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory ugód w sprawach rodzinnych.

➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

➡️ OPINIE UCZESTNIKÓW O SZKOLENIU:
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Naszych Absolwentów:
http://spcentrum.pl/opinie/

➡️ KOSZT:
590 zł + VAT (23%) – raty 0%

>>> RATY 0 % <<<

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
? 490 zł + VAT (23%) - przy zgłoszeniach do 10 października 2019 r.

❗❗ RABAT 10 % ❗❗
> przy jednoczesnym zgłoszeniu na 2 dowolne szkolenia


?‍??‍? REZERWACJA GRUPOWE:
^ 470 zł + VAT - przy zgłoszeniach min. 2 Uczestników

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

➡️ ZGŁOSZENIA:

? formularz zgłoszeniowy:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mr-waw/

? poczta elektroniczna:
c3prb2xlbmlhIHwgc3BjZW50cnVtICEgcGw=

☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 607 254 069
tel. 575 478 150

❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2019 r.

❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

➡️ STRONA INTERNETOWA SZKOLENIA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/mr-waw/You may also like the following events from Centrum Szkoleń Prawnych:

Map Warsaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement