Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Bartosz Mucha. Ronowskie. Azyl w Tabaszowej  wystawa

Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej – wystawa

Sun Jun 20, 2021

Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej – wystawa

Time Sun Jun 20 2021 at 12:00 pm to 08:00 pm

(add to calendar)

Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement

Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej – wystawa | Event in Warsaw | AllEvents.in Bartosz Mucha. Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej – wystawa
Bartosz Mucha
Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej

Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej jest opowieścią o projektancie, który w styczniu 2020 roku rozpoczął budowę domku z pracownią/warsztatem nad jeziorem, w górach. To tam powstały prace rzeźbiarskie jego autorstwa: seria głów i masek oraz stołki-pieńki. Są to wytwory przypominające sztukę naiwną, na swój sposób magiczne/totemiczne. Seria masek to spontanicznie wykonane rzeźby z drewnianych odpadów pozostałych po budowie domku. Równolegle z maskami powstały stołki, których kształt wydobyto z pomocą piły spalinowej.
Projekt dokumentuje rok pracy artysty. Zwrot w jego twórczości nie był planowany i nastąpił zupełnie naturalnie. Niemały wpływ nań miał apokaliptyczny klimat światowej pandemii: wymuszona konieczność izolacji, ograniczenie możliwości podróżowania i spotkań z rodziną czy znajomymi. Okoliczności te skłoniły Muchę do bardziej skupionej i osobistej/introwertycznej twórczości, której towarzyszy dziecięca radość. Dla autora ważne są okoliczności, kontekst twórczego działania: wśród drzew, w sielskiej scenerii gór i wody.

Rożnowskie. Azyl w Tabaszowej to także historia o radykalnej zmianie strategii artystycznej i projektowej – teraz opartej na zbliżeniu do natury i zwrocie ku rzemiosłu. Wybrany sposób pracy wyklucza metodyczność procesu projektowego, a powstałe w ten sposób obiekty siłą rzeczy są unikatowe. Trudno je zaliczyć do świata designu, przypominają raczej prace ludowego twórcy.

Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 4 maja do 20 czerwca 2021.
Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3
wtorek–niedziela, godz. 12–20
wstęp wolny
kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Monika Kopczewska

Bartosz Mucha — studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 2004) i w ESAG w Paryżu. Obronił doktorat na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie (2010). Projektant „2 + 3 D”. W latach 2004–2011 lat wokalista i autor tekstów zespołu math rockowego Maria Celeste. Twórca instalacji i krótkich form wideo. W latach 2004–2009 prowadził projekt The POOR Life, w ramach, którego powstało kilkadziesiąt prototypów przedmiotów codziennego użytku pokazywanych na dziesiątkach wystaw w kraju i za granicą, w tym na sześciu wystawach indywidualnych. Po ukończeniu projektu POOR rozpoczął działalność para architektoniczną — Pararch (pararch.com), której celem jest eksplorowanie problemu domu, schronu i noclegu. Ostatnio zajął się produkcją i dystrybucją swoich projektów pod nazwą Poorex.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bartosz Mucha
Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa

Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa is the story of a designer who, in January 2020, began the construction of a house with a studio/workshop on the shore of a lake in the mountains. It was there that his sculptures were created: a series of heads and masks, as well as tree stump stools. These are objects resembling naive art, magical/totemic in their own way. The series of masks are spontaneously created sculptures using waste lumber left over from the construction of the house. In parallel with the masks, he created stools, extracting their shape with the help of a chainsaw.
The project documents a year of the artist’s work. The turn in his work was not planned and came about quite naturally. It was influenced in no small part by the apocalyptic atmosphere of the global pandemic: the forced necessity of isolation, limited opportunities to travel and meet with family and friends. These circumstances led Mucha to a more focused and personal/introverted creative work, accompanied by a childlike joy. The circumstances and context of the creative work are what matters to the artist: among the trees, in the idyllic scenery of the mountains and water.
Rożnowskie, or a Refuge in Tabaszowa is also the story of a radical change in artistic and design strategy — now based on closeness to nature and a turn towards handicrafts. The chosen way of working excludes the methodicality of the design process, and the objects created in this way are inevitably unique. It is difficult to classify them as part of the world of design; they rather resemble the works of a folk artist.

Exhibition dates: 4th May - 20th June 2021
Zachęta Project Room
Free entry
curator: Magda Kardasz
collaboration: Monika Kopczewska

Bartosz Mucha — studied at the Academy of Fine Arts it Kraków (graduated in 2004) and the ESAG in Paris. He completed a doctorate in design at the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2010). He is a 2 + 3D designer. In 2004–2011, he was the singer and songwriter of the math rock band Maria Celeste. Creator of installations and short video forms. In 2004–2009, he ran the POOR Life project, which resulted in dozens of prototypes of daily use objects created and shown at numerous exhibitions in Poland and abroad, including six individual exhibitions. After the completion of the POOR Life project, he launched Pararch (pararch.com) as a foray into architecture, with the goal of exploring the issues of the house, shelter and accommodation. Recently, he has begun the production and distribution of his projects under the name Poorex.Also check out other Arts Events in Warsaw, Music Events in Warsaw, Exhibitions in Warsaw.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Miejsce Projektów Zachęty to przestrzeń-laboratorium, project room, scena artystycznych eksperymentów. Celem organizowanych w nim wystaw jest z jednej strony pokazanie współczesnych prac artystów z Polski i zagranicy, z drugiej – zaprezentowanie efektów ich działań przeprowadzanych specjalnie z myślą o przestrzeni galerii. MPZ pragnie dotrzeć nie tylko do młodego odbiorcy, ale do każdego widza zainteresowanego sztuką najnowszą. Wstęp na wystawy jest bezpłatny. Miejsce Projektów Zachęty rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku w siedzibie przy ul. Gałczyńskiego 3. Budynek jest fragmentem kompleksu architektonicznego wybudowanego w 1950 roku jako część wschodniego zaplecza Nowego Światu. Jego projektantem był Zygmunt Stępiński, architekt odpowiedzialny m.in. za powojenną odbudowę Nowego Światu czy projekt kina Skarpa. W części parterowej miały znajdować się – jak podaje numer tygodnika „Stolica” z 1950 roku – „różnego rodzaju magazyny, zaopatrujące mieszkańców dzielnicy we wszelkie artykuły”. (W lokalu zajmowanym przez Miejsce Projektów Zachęty mieścił się wcześniej sklep z antykami). Ulica Gałczyńskiego w zamierzeniu miała stanowić pasaż spacerowy i taki charakter w pewnym stopniu zachowała do dzisiaj. W latach 2010–2011 w siedzibie galerii, wtedy pod nazwą Projekt Kordegarda, odbywały się wystawy z cyklu Pokój z widokiem, rozpoczętego w 2006 roku w Galerii Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu 15/17. Do udziału w tym projekcie zapraszani byli artyści polscy i zagraniczni zainteresowani przestrzenią miejską (publiczną), w różny sposób interpretujący położenie i kształt architektoniczny galerii. kuratorka Magda Kardasz, m.kardasz@zacheta.art.pl współpraca Karolina Bielawska, k.bielawska@zacheta.art.pl kontakt tel. 22 826 01 36, mpz@zacheta.art.pl
Website Link: www.zacheta.art.pl
Are you the host?
Nearby Hotels Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Jun 20 2021 at 12:00 pm to 08:00 pm
Add to Calendar

Location

Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events