Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Hrad kniežaťa Modrofúza / B. Bartók / Konvergencie 2019

Advertisement

Hrad kniežaťa Modrofúza / B. Bartók / Konvergencie 2019


--- scroll down for ENG ---
Všetci si strážime svoje príbehy o ktorých nerozprávame...

Jediná opera Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (1911) je dramatickým prerozprávaním známej legendy, ktorá bez vymedzenia časopriestoru predkladá výpoveď o ľudskom strachu, tajomstvách a potláčaní vlastných túžob. Príbeh tak môže byť snom či kolektívnym nevedomím premietnutým do archetypálnych vzorcov. V čase vzniku diela sa Freudova (a neskôr Jungova) psychoanalýza stali nástrojmi na skúmanie a objavovanie ľudského života „zvnútra“. Príbeh Judity a Modrofúza označuje autor ako „divadlo duše“ a svojím temným a nadčasovým tajomnom sa prirodzene prelína aj so súčasnou podobou psychoanalýzy, dynamickou psychoterapiou. Originálna adaptácia opery zaznie na Konvergenciách v premiére.

Účinkujú:
Eva Šušková – Judita
Peter Mazalán – Modrofúz
Jana Oľhová – performancia
Ján Šicko – vizuálne projekcie
Pjoni – elektronika
Peter Pažický – klavír

VSTUPENKY zakúpite na www.konvergencie.sk/sk/listky
V ponuke je aj permanentka na celý festival za výhodnú cenu, zakúpite tu: http://bit.ly/permanentka_KONV2019
****************************************************************
ENG:
All of us harbour stories that we don’t talk about...

Béla Bartók’s only opera Bluebeard’s Castle (1911) is a dramatic retelling of the famous legend, which without restriction of space and time presents a testimony about humanity’s fears, secrets, and suppression of its own desires. The story may be a dream, or the collective unconscious projected into archetypal patterns. At the time when the work appeared, Freud’s (and later Jung’s) psychoanalysis was becoming an instrument for the examination and discovery of human life “within”. The story of Judith and Bluebeard is described by the author as “theatre of the soul”, and with its dark and timely mystery it naturally also has its overlap with the contemporary form of psychoanalysis and dynamic psychotherapy.

Eva Šušková – Judith
Peter Mazalán – Duke Bluebeard
Jana Oľhová – performance
Ján Šicko – visual projection
Pjoni – electronics
Peter Pažický – piano

TICKETS: www.konvergencie.sk/sk/listky
****************************************************************
Organizátorom podujatia / Organizer: Festival Konvergencie
FB event: Konvergencie 2019 / oslavujeme 20 rokov
www.konvergencie.sk

Vďaka patrí našim partnerom / Thank you to our partners:
Generálny partner / General partner: Fond na podporu umenia
Hlavný partner / Main Partner: Slovenská sporiteľňa
Partneri / Partners: Západoslovenská energetika a. s., BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a ďalší / and more.
Podujatie podporil aj Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život

Podujatie je zaradené do programu v rámci 44. ročníka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019, ktorého organizátorom je BKIS.

** Použité foto z wiki.commoms: http://bit.ly/HermaphroditusYou may also like the following events from Festival Konvergencie:

Map Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne Námestie, Bratislava, Slovakia, Trnava, Slovakia
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement

More Events in Trnava

Explore More Events in Trnava