Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Bratislavská noc komornej hudby / Konvergencie 2019

Advertisement

Bratislavská noc komornej hudby / Konvergencie 2019


--- scroll down for ENG ---
„Umenie je najväčším darom, ktorý dáva človek sebe samému.“
Ján Albrecht

Bratislavská noc komornej hudby, viacero koncertov v priebehu jedného večera, patrí už neodmysliteľne k tradíciám festivalu. Na 20. ročníku Konvergencií bude pri príležitosti 100. výročia narodenia venovaná muzikológovi, estetikovi a violistovi Jánovi Albrechtovi (1919 – 1996), ktorý je symbolom tradícií pestovania komornej hudby v Bratislave a ktorý k tomuto ušľachtilému umeniu priviedol niekoľko generácií slovenských interpretov. Siločiary hudby na Bratislavskej noci komornej hudby tentokrát spoja veľké romantické diela priateľov Johannesa Brahmsa (Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101), Roberta Schumanna (Klavírne kvinteto Es dur, op. 44) a piesne jeho manželky Kláry. Hudobný svet si pripomína dvesté výročie narodenia obdivovanej klaviristky a skladateľky, ktorá koncertovala aj v dnešnej Bratislave. Tešiť sa možno aj na účinkovanie vynikajúceho britského violončelistu Roberta Cohena, recitálový debut violistu Martina Rumana a premiéru nového diela Ľubice Čekovskej.

Účinkujú:
Robert Cohen (UK) – violončelo
Igor Karško – husle
Jana Karšková – husle
Ingrida Gápová – soprán
Alena Hučková – klavír
Jozef Lupták – violončelo
Jordana Palovičová – klavír
Martin Ruman – viola
Nora Skuta – klavír
Branislav Dugovič – klarinet

PROGRAM:
Alexander Albrecht: Tri skladby pre violu a klavír/
Ľubica Čekovská: premiéra nového diela
Rebecca Clarke: Sonáta pre violu a klavír
***
György Kurtág: Hommage à Robert Schumann, op. 15d
Johannes Brahms: Klavírne trio č. 3 c mol, op. 101
***
Clara Schumann: Piesne (výber)
Robert Schumann: Klavírne kvinteto Es dur, op. 44

VSTUPENKY zakúpite na www.konvergencie.sk/sk/listky
V ponuke je aj permanentka na celý festival za výhodnú cenu, zakúpite tu: http://bit.ly/permanentka_KONV2019

****************************************************************
ENG:
Bratislava’s Night of Chamber Music
“Art is the greatest gift that mankind has given itself.”
Ján Albrecht

Bratislava’s Night of Chamber Music, several concerts in the course of one evening, is by now an indispensable part of the festival’s tradition. For the 20th year of Convergences, on the centenary of his birth it will be dedicated to the musicologist, aesthete and violist Ján Albrecht (1919 – 1996), who is a symbol of the tradition of cultivating chamber music in Bratislava, and who guided several generations of Slovak performers towards this noble art. This time round, brought together in the forcefield of Bratislava’s Night of Chamber Music are great romantic works by two friends, Johannes Brahms (Piano Trio No. 3 C minor, op. 101) and Robert Schumann (Piano Quintet E flat Major, op. 44), and the songs of Schumann’s wife Clara, an admired pianist and composer, whose concert venues included the city that is now Bratislava. The music world is currently commemorating the bicentenary of her birth. We may also look forward to a performance by the outstanding British violist Robert Cohen, the debut recital of the violist Martin Ruman, and the premiere of a new work by Ľubica Čekovská.

Robert Cohen (UK) – violoncello
Igor Karško – violin
Jana Karšková – violin
Ingrida Gápová – soprano
Alena Hučková – piano
Jozef Lupták – violoncello
Jordana Palovičová – piano
Martin Ruman – viola
Nora Skuta – piano
Branislav Dugovič – clarinet

Program:
pre-concert talks
***
Alexander Albrecht: Three Pieces for Viola and Piano
Ľubica Čekovská: premiere of the new piece
Rebecca Clarke: Sonata for Viola and Piano
***
György Kurtág: Hommage à Robert Schumann, op. 15d
Johannes Brahms: Piano Trio No. 3 in C Minor, Op. 101
***
Clara Schumann: Songs (selection)
Robert Schumann: Piano Quintet in E-flat Major, Op. 44

TICKETS: http://bit.ly/permanentka_KONV2019
****************************************************************
Organizátorom podujatia / Orgnizer: Festival Konvergencie
FB event: Konvergencie 2019 / oslavujeme 20 rokov
www.konvergencie.sk

Vďaka patrí našim partnerom / Thank you to our partners:
Generálny partner / General Partner: Fond na podporu umenia
Hlavný partner / Main partner: Slovenská sporiteľňa
Partneri / Partners: Západoslovenská energetika a. s., BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a ďalší / and more.

Podujatie je zaradené do programu v rámci 44. ročníka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019, ktorého organizátorom je BKIS.You may also like the following events from Festival Konvergencie:

Tags
Map design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava, Slovakia, Trnava, Slovakia
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Trnava

Explore More Events in Trnava