X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Extinction Rebellion NL Kick-Off Workshop

Advertisement

Extinction Rebellion NL Kick-Off Workshop


** English below **

Join the rebellion!

Wil jij bijdragen aan de organisatie van Extinction Rebellion (XR) Nederland? Kom dan zaterdag 15 december naar de XR NL kick-off workshop @ Utopie, Den Haag. Om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, graag aanmelden via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1wol6a72Hhfj8mmlYy3K0iFBGjHi2qPTIAkISVgjy2GE/viewform?edit_requested=true

Inloop vanaf 12.30
Start programma 13.00
Eind programma 17.00
Afsluitende borrel

Om te overleven zullen we in actie moeten komen. We leven in een tijd van klimaatontwrichting en ineenstorting van soortenrijkdom. Kom in opstand uit liefde voor alles wat nu is en na ons komt! Na de acties van Extinction Rebellion in Londen is het nu tijd om Extinction Rebellion op te zetten in Nederland. Op 15 december starten we deze beweging samen.

Het zijn donkere tijden en onze toekomst is onzeker. Maar het is economisch en technisch mogelijk om het ergste van deze ramp te voorkomen. De veranderingen die nodig zijn zullen niet makkelijk zijn, maar niets is belangrijker. Onze overheid handelt niet in overeenstemming met wat de wetenschap ons vertelt. We hebben een morele plicht om in opstand te komen, ongeacht onze politieke voorkeur. De geschiedenis laat zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een effectief middel is om verandering te creëren.

Een zinvol en betekenisvol leven begint bij het beschermen waar we van houden. We vragen iedereen die hetzelfde voelt om zich aan te sluiten bij onze vreedzame rebellie. De Kick Off bestaat uit een korte introductie in het gevaar van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, een overzicht van de doelen/tactieken van XR, een uitleg van de verschillende groepen die XR draaiende houden en de mogelijkheid om lid te worden van deze groepen.

-------------------------------------------------------------------------

Join the rebellion!

Do you want to contribute to the organization of Extinction Rebellion (XR) Netherlands? Come on Saturday December 15th to the XR NL kick-off workshop @Utopie, The Hague. To know how many people we can expect, please sign up via this link.
https://docs.google.com/forms/d/1wol6a72Hhfj8mmlYy3K0iFBGjHi2qPTIAkISVgjy2GE/viewform?edit_requested=true

Walk-in from 12.30
Start program 13.00
End of program 17.00
Closing drink

To survive, we will have to act. We live in a time of climate disruption and mass extinction. Come in rebellion out of love for everything that is now and comes after us! After the actions of Extinction Rebellion in London, it is now time to set up Extinction Rebellion in the Netherlands. On 15 December we will start this movement together.

They are dark times and our future is uncertain. But it is economically and technically possible to prevent the worst of this disaster. The changes that are needed will not be easy, but nothing is more important. Our government does not act in accordance with what science tells us. We have a moral duty to revolt, regardless of our political preference. History shows that civil disobedience is an effective means of creating change.

A meaningful and meaningful life starts with protecting what we love. We ask everyone who feels the same to join our peaceful rebellion. The Kick Off consists of a brief introduction to the danger of climate change and biodiversity loss, an overview of the goals / tactics of XR, an explanation of the different groups that keep XR running and the possibility to join these groups.

****We will make sure that both English and Dutch speaking people will be able to follow the programLiked this event? Spread the word :

Map Grand Café UtopieWaldeck Pyrmontkade 116, 2518JR The Hague, Netherlands, The Hague, Netherlands
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement