X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych wg dr S. Masgutovej

Advertisement

Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych wg dr S. Masgutovej


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS oraz INSTYTUT NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
zapraszają na szkolenie
"Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych"

Celem szkolenia jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej
„Neurosensory and Motor Reflex Integration”. Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera
się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu
stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania,
pisania).
Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie
z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla
kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Program szkolenia:
1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg
dr S.Masgutowej
2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
3. Unerwienie oczu, uszu
4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie 6. Neurofizjologiczne
podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
6. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację
sensoryczno-motoryczną
7. Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych, a wyzwanie
rozwojowe wg dr S. Masgutowej:
• Porażenia mózgowe
• Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
• Zachowania agresywne
• Lęki i fobie
• Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
• Dzieci z trudnościami w nauce
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
8. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych
9. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych
10. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów
Wzrokowo -Słuchowych

Wykorzystanie terapii:
Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
• porażeniami mózgowymi
• autyzmem
• zachowaniami agresywnymi
• lękami i fobiami
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym
• nadpobudliwością psychoruchową
• trudnościami w nauce, dysleksją
• zaburzeniami mowy
• zaburzeniami integracji sensorycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

TERMIN
16-17.06.2018r.
(2 dni, 18 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych)

MIEJSCE
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

REJESTRACJA
tel. +48 693 547 673, +48 792 992 260
e-mail: c3prb2xlbmlhICEgc3pjemVjaW4gfCBtZWRpbmN1ICEgcGw=

PROWADZĄCA
Elżbieta Cieplińska
(Specjalista i Instruktor w programach MNRI® Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej.
Nr licencji > MNRI-CORE/4/15 oraz MNRI-IL/4/15)

Ilość uczestników ograniczona
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 650,00 PLN
Cena obejmuje: materiały dydaktyczne,
Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej,
Certyfikat ukończenia szkolenia.You may also like the following events from Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci:

Liked this event? Spread the word :

Map Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci, Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, Poland, Szczecin, Poland
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy - Rehabilitacja i Terapia Dzieci
Advertisement