Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
WIAL Community of Practice (CoP Thng 6 2021)

WIAL Community of Practice (CoP, Tháng 6 2021)

Sat Jun 26, 2021

WIAL Community of Practice (CoP, Tháng 6 2021)

Time Sat Jun 26 2021 at 09:00 am to 12:00 pm

(add to calendar)

Online qua Zoom, Svay Rieng, Cambodia

Advertisement

WIAL Community of Practice (CoP, Tháng 6 2021), 26 June | Event in Svay Rieng | AllEvents.in WIAL Community of Practice (CoP, Tháng 6 2021)
Chương trình CỘNG ĐỒNG THỰC HÀNH (COP) được tổ chức bởi WIAL Vietnam nhằm giúp cho các học viên đã tham dự chương trình đào tạo từ WIAL cũng như các nhà huấn luyện đã được chứng nhận từ WIAL gặp gỡ và chia sẻ các kinh nghiệm thực hành và ứng dụng của mình. Chương trình được tổ chức định kỳ 2-3 tháng/lần, kết hợp với việc chúc mừng những nhà huấn luyện mới đạt chứng nhận Certified Action Learning Coach (CALC) trong khoảng thời gian đó.

Chương trình còn có sự tham gia của những khách mời là các cá nhân tiêu biểu và đại diện từ các tổ chức đang quan tâm hoặc đã ứng dụng mạnh mẽ phương pháp Action Learning tại Việt Nam.

THỜI GIAN: Ngày 26 Tháng 6 (9h00 - 12h00)

ĐỊA ĐIỂM: Online qua ZOOMEvent Photos
Hosted by
About The Host: WIAL Vietnam The International Official Affiliate of WIAL
Website Link: http://www.wialvietnam.org
Are you the host?
Nearby Hotels Online qua Zoom, Svay Rieng, Cambodia
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Jun 26 2021 at 09:00 am to 12:00 pm
Add to Calendar

Location

Online qua Zoom, Svay Rieng, Cambodia

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events