Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl, från början till

Advertisement

Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl, från början till


Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl, från början till slut
Under utbildningen får du en genomgång av det juridiska regelverket kring uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist/organisatoriska skäl som av personliga skäl. Eftersom hanteringen av dem skiljer sig avsevärt mycket åt går vi igenom hur respektive situation ska hanteras från början till slut.

Du får också en genomgång av relevanta rättsfall och de praktiska frågor och utmaningar du kan ställas inför under processens gång. Du får även råd i hur olika dokument som exempelvis förhandlingsframställningar, varningar och så kallade förbättringsplaner bör utformas.

Vi går igenom de situationer där du som arbetsgivare inte kan påvisa tillräckliga skäl för att säga upp på grund av arbetsbrist/organisatoriska skäl eller av personliga skäl. Hur kan man då ändå avsluta en anställning och hur går man till väga rent praktiskt? Vad kan det kosta om man träffar en överenskommelse med den anställde?

Vi kommer bland annat att gå igenom
Det juridiska regelverket och praxis gällande uppsägning på grund av arbetsbrist och av personliga skäl
Vad ska en förhandling med facken innehålla inför en arbetsbristsituation?
Vad gäller kring omplacering och turordning vid arbetsbrist?
Vad gäller under uppsägningstiden?
Vad kan vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl? Vad krävs i form av dokumentation?
Hur hanterar du som arbetsgivaren en person som missköter sig?
Vad gäller vid de svåra uppsägningsfallen till exempel dåliga arbetsprestationer, misskötsamhet, illojalitet, sjukdom, alkohol- och droger med mera
Alternativ till uppsägning eller avskedande – Överenskommelser
Hur går man till väga för att träffa en överenskommelse? Vad kan den kosta?
Se programmet längre ner på sidan.

Syfte
Kursledaren Jenny Hellbergs mål med utbildningen är att du ska ha fått kunskap om hur processen går till vid uppsägningar. Mot bakgrund av hennes långa erfarenhet av dessa situationer ska du också ha fått konkreta råd och praktiska tips hur du ska hantera dem i praktiken för att navigera rätt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Tid
Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering från klockan 08.30.

Pris
7 290 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation och fika.

Erbjudande:
Utbildningen som genomförs 3 april 2019:
3 april – Anmäl dig senast 3 februari 2019 så får du 1000 kronor i rabatt.
Ange kampanjkod Early Bird.

Utbildningen som genomförs 4 december 2019:
Kundrabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Erbjudanden gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Intyg
Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.You may also like the following events from Edge HR:

Liked this event? Spread the word :

Map World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Stockholm

Explore More Events in Stockholm