X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

LQQKS PRIDE WEEK

LQQKS PRIDE WEEK


WOW! YES! LQQKS ÄR TILLBAKA!

DAX ATT I DIN FILOFAX SKRIVA NER:
QUEERFILM @ TRÄDGÅRDEN
27 JULI – 30 JULI
20:00 – 22:00

LQQKS håller till på Baksidan på Trädgården, ingång från Skansbron, måndag till torsdag. Alltid gratis fram till 22:00 och alltid efterfest med DJ fram till 03:00.

Scroll down for English version!

Header av Minna Magnusson


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ FILMER ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

M Å N D A G
27 JULI

SORRY, BRENDA
Samara Halperin
2001, 2 min

Ett homoerotiskt utforskande av relationen mellan Dylan och Brandon i TV-serien Beverly Hills, 90210.

Samara Halperin är filmskapare baserad i Oakland.

FACIAL WEAPONIZATION COMMUNIQUÉ: FAG FACE
Zach Blas
2013, 8 min

Facial Weaponization Communiqué är en del i Zach Blas projekt Facial Weaponization Suite. Filmen introducerar Fag Face-masken; en “kollektiv mask” som är baserad på en sammansättning av de många homosexuella mäns ansikten som samlades in i en tidigare utförd undersökning vars mål var att ta reda på huruvida datorn kan registrera männens sexualitet genom att avläsa deras ansikten. Fag Face-masken blir ett motstånd som underminerar teknologins försök att hitta och registrera mänskliga ansikten.

Zach Blas är konstnär och skribent vars arbete berör teknologi, queerhet, och politik.

THE DARK, KRYSTLE
Michael Robinson
2013, 9:35 min

Krystle är bekymrad, hon kan inte sluta gråta. Stugan brinner ner till grunden. Alexis fortsätter dricka.

Michael Robinson är konstnär och arbetar med film- och videoverk.

SALAS S.A.L
Palacio Rojo
2011, 8 min

Uppdelad i två spegellika delar är Salas S.A.L en lesbisk historia om en chef och hennes sekreterare. Palacio Rojo fångar ett universum som snurrar i en kopp kaffe och förloppet av en kärleksaffär i en kvinnas huvud. Med välkomponerade, mestadels statiska bilder, klämmer Rojo fram människan ur hennes karaktärers känslodöda affärs-språk och bleka kontorslandskap.

Palacio Rojo arbetar inom film, TV, Internet och radio.


T I S D A G
28 JULI

POP!
Navid Sinaki
2012, 6:30 min

Pop! är en lo-fi-saga som utspelar sig i ett glamoröst Teheran på 1960-talet. Ett soundtrack från samma tidsålder följer i högt tempo en kvinna, tidigare introducerad som en ung pojke, som överlistar sin elaka familj och farliga främlingar. Sinaki berättar en historia om ett blivande med fötterna i såpoperans exploativa uttryck. Bilderna är hämtade från pre-revolutionära iranska tv-serier och filmer.

Navid Sinaki är konstnär baserad i New York.

SHE SAID BOOM: THE STORY OF FIFTH COLUMN
Kevin Hegge
2012, 64 min

En dokumentär om det kanadensiska, queera, experimentella punkbandet Fifth Column.

“Living up to their name, (a "fifth column" is a group who subverts from within) they aimed to fuck both the straight punk scene and the gay mainstream inside out, meeting in the cockroach infested living rooms of bleak Toronto neighbourhoods in the mid-80s to produce art and music that would challenge and resist, creating space for queer, anti-capitalist punks to come charging through the status quo.” - Melissa Steiner, The Quietus

Kevin Hegge är filmskapare, curator och skribent baserad i Toronto.


O N S D A G
29 JULI

PROFIL
Alice de Visscher
2010, 2:30 min

En kvinna står med kroppen i profil, hennes ansikte är riktat mot oss. Allt eftersom tiden går förändras hennes kropp.

Alice de Visscher är konstnär baserad i Bryssel.

THE ASSUMPTION
Navid Sinaki
2012, 6 min

En mans sista konversation med döden. Det förflutna, Teheran, går varken att återskapa eller att återkomma till. Den första kärleken, den sista mannen han älskade. Berättandet är personligt, tidvis dagboksliknande, och det visuella meditativt – blått.

RED LIPS [CAGES FOR BLACK GIRLS]
Kyisha Williams
2010, 17:50 min

Red Lips [Cages for Black Girls] är Kyisha Williams första steg i att utforska svarta-, rasifierade-, kriminaliserade-, queera-, trans-identiteter i förhållande till fängelseindustrin i Nordamerika. Filmen kopplar samman internaliserat och interpersonellt våld, samtidigt som den hyllar överlevnaden.

Kyisha Williams är aktivist och filmskapare baserad i Toronto.

"Преступить сакральное" Людська Подоба
Anatoly Belov
2010, 10:40 min

I en drömlik musikvideo berättar huvudpersonen om olycklig kärlek, när den man älskar inte kan vara den man vill. Videon är en del av den längre filmen “Sex, Medicated, Rock’n’roll”.

Anatoly Belov är konstnär baserad i Kiev.


T O R S D A G
30 JULI

MALEDICTA ELECTRONICA
John Maybury
1996, 58 min

Ett hommage till Alan Turing, den homosexuella brittiska krypteraren som banade väg för idén om maskinell intelligens. Maledicta Electronica är en fascinerande resa in i en videovärld av performance, S&M, politik och poesi.

John Maybury är en brittisk filmskapare.


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ ENGLISH ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


WOW! YES! LQQKS IS BACK!

TIME TO TAKE NOTES:
QUEER FILMS @ TRÄDGÅRDEN
27 JULY – 30 JULY
20:00 – 22:00

LQQKS is located at Baksidan at Trädgården, entrance from Skansbron, Monday to Thursday. Always free of charge before 22:00 and always after parties with DJs until 03:00.

Header by Minna Magnusson


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ FILMS ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


M O N D A Y
JULY 27

SORRY, BRENDA
Samara Halperin
2001, 2 min

A homoerotic exploration of the relationship between Dylan and Brandon in the TV show Beverly Hills, 90210.

Samara Halperin is a filmmaker based in Oakland.

FACIAL WEAPONIZATION COMMUNIQUÉ: FAG FACE
Zach Blas
2013, 8 min

Facial Weaponization Communiqué is a part of Zach Blas’ project Facial Weaponization Suite. The film introduces The Fag Face Mask; a “collective mask” which is based on a composite of the many gay men's faces that were gathered in a previously conducted study whose purpose was to find out whether a computer can register the men's sexuality by reading their faces. The Fag Face Mask becomes a resistance that undermines technology’s attempt to locate and register human faces.

Zach Blas is an artist and writer whose work engages technology, queerness, and politics.

THE DARK, KRYSTLE
Michael Robinson
2013, 9:35 min

Krystle is worried, she can’t stop crying. The Cottage burns to the ground. Alexis keeps on drinking.

Michael Robinson is a film and video artist.

SALAS S.A.L
Palacio Rooa
2011, 8 min

Arranged in mirrored halves, Salas S.A.L is a lesbian story of a boss and her secretary. Palacio Rojo captures a galaxy spinning in a coffee cup and the course of a love affair in the turn of a woman's head. Through well-composed, largely static shots, Rojo eeks the human out of her characters' sexless business-speak and bland office settings.

Palacio Rojo’s scope of work is rather broad, from cinema and television to Internet and radio.


T U E S D A Y
JULY 28

POP!
Palacio Rojo
2012, 6:30 min

Navid Sinaki’s lo-fi fairytale is set in the consumer glamour of 1960’s Tehran. A high-tempo period soundtrack follows a woman, who was previously introduced as a young boy, as she outsmarts her cruel family and hostile strangers. Sinaki builds a story of self-becoming from the excess of soap opera exploitation. The images are lifted from pre-revolution Iranian TV shows and movies.

Navid Sinaki is an artist based in New York.

SHE SAID BOOM: THE STORY OF FIFTH COLUMN
Kevin Hegge
2012, 64 min

A documentary about the Canadian, queer, experimental punk band Fifth Column.

“Living up to their name, (a "fifth column" is a group who subverts from within) they aimed to fuck both the straight punk scene and the gay mainstream inside out, meeting in the cockroach infested living rooms of bleak Toronto neighbourhoods in the mid-80s to produce art and music that would challenge and resist, creating space for queer, anti-capitalist punks to come charging through the status quo.” - Melissa Steiner, The Quietus

Kevin Hegge is a filmmaker, curator and writer based ini Toronto.


W E D N E S D A Y
JULY 29

PROFIL
Alice de Visscher
2010, 2:30 min

A woman is looking at us. Her body is sideways. The shape of her body is changing.

Alice de Visscher is an artist based in Brussels.

THE ASSUMPTION
2012, 6 min
Navid Sinaki

A man’s final conversation with death. The past, Tehran, can neither be re-created nor be returned to. The first love, the last man he loved. The telling of the story is personal, creates a glimpse into a life, and the visual is meditative – blue.

RED LIPS [CAGES FOR BLACK GIRLS]
Kyisha Williams
2010, 17:50 min

This film begins to explore black/racialized/criminalized/queer/trans/ identity and its relationship to the Pr*son industrial complex. it articulates links between interpersonal and systemic violence - while celebrating the (sexy) ways in which we survive and celebrate ourselves.

Kyisha Williams is an activist and filmmaker based in Toronto.

"Преступить сакральное" Людська Подоба
Anatoly Belov
2010, 10:40 min

In a dreamlike music video, the main character tells a story of unhappy love, a story of when the subject of love cannot be what you want. The video is a part of the longer film “Sex, Medicated, Rock’n’roll”.

Anatoly Belov is an artist based in Kiev.


T H U R S D A Y
JULY 30

MALEDICTA ELECTRONICA
John Maybury
1996, 58 min

A hommage to Alan Turing, the gay British cryptographer who pioneered the idea of machine intelligence. Maledicta Electronica is a mesmerising journey into a video world of performance, S&M, politics and poetry.

John Maybury is a British filmmaker.Liked this event? Spread the word :

Map Trädgården, Hammarby Slussväg 2, Stockholm, Sweden
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Masha Taavoniku