Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Gravitational Ripples – spiritualitet, vetenskap och konst

Advertisement

Gravitational Ripples – spiritualitet, vetenskap och konst


Varmt välkommen till ett samtal mellan konstnären Lea Porsager och professorn Cecilia Åsberg som utgår från konstverket Gravitational Ripples och feministiska tankegångar, och utmanar en antropocentrisk uppfattning om världen och uppdelningen mellan natur och kultur. Efter samtalet kommer publiken att bjudas in till en guidad visning av Gravitational Ripples.

Tid: 28/5 kl. 15.45–18:00
Plats: Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Stockholm
Språk: Engelska
Anmälan: Fri entré. Anmälan senast den 26/5 till assisterande curator Elena Jarl via mejl: ZWxlbmEgISBqYXJsIHwgc3RhdGVuc2tvbnN0cmFkICEgc2U=

Medverkande: Lea Porsager (konstnär), Cecilia Åsberg (professor vid Linköpings universitet och gästprofessor vid KTH Kungliga Tekniska högskolan) och Lotta Mossum (curator, Statens konstråd)
Moderator: Elena Jarl (assisterande curator, Statens konstråd)

Mer om Lea Porsager och Cecilia Åsberg
Lea Porsagers konstnärliga praktik bygger på samarbeten, ”working-with”, och fokuserar på samspelet mellan feministisk teori, kvantvetenskap och andliga system. Inspirerad av vetenskapliga observationer av gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway, betonar Lea Porsager att vi är en del av en större sammanhängande organism och av kosmos.

Professor Cecilia Åsberg är specialiserad inom feministisk posthumanism med teorier om hur vi är sammanflätade med andra system, varelser och teknologier. Hennes forskning presenterar nya villkor för vårt förhållande till materia och kroppar – aspekter som konstverket Gravitational Ripples också bjuder in oss att reflektera kring.

Gravitational Ripples
Jordkonstverket Gravitational Ripples av Lea Porsager utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Gravitational Ripples berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Gravitational Ripples är skapad av konstnären Lea Porsager tillsammans med Søren Assenholt, Synnøve B. Brøgger och Rasmus Strange Thue Tobiasen år 2018.
Verket har beställts av Statens fastighetsverk och Statens konstråd, och är utfört i samarbete med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Minnesvården ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Programmet är organiserat av Statens konstråd med Thielska galleriet som värd.

För mer information om verket och eventet, besök vår hemsida: https://statenskonstrad.se/events/konstnarssamtal-lea-porsager-om-gravitational-ripples-working-with/


+++++++++ ENGLISH ++++++++
Gravitational Ripples: Spirituality, Science and Art in a Posthumanist Landscape
Warmly welcome to a dialogue between Artist Lea Porsager and Professor Cecilia Åsberg who will challenge the anthropocentric conception of the world and the divide between nature and culture, departing from artwork Gravitational Ripples and feminist ideas. Following the conversation, the audience is invited to a guided site-visit of Gravitational Ripples.

Date: May 28, 2019
Time: 15:45–18:00
Place: the Thiel Gallery
Address: Sjötullsbacken 8, 115 25 Stockholm
Language: English
Admission free
Please RSVP latest on May 26th to assistant curator Elena Jarl by email: ZWxlbmEgISBqYXJsIHwgc3RhdGVuc2tvbnN0cmFkICEgc2U=

Participants: Lea Porsager (Artist), Cecilia Åsberg (Professor at Linköping University and Guest-professor at KTH Royal Institute of Technology) and Lotta Mossum (Curator, Public Art Agency Sweden)
Moderated by: Elena Jarl (Assistant curator, Public Art Agency Sweden)

More on Lea Porsager and Cecilia Åsberg
Lea Porsager’s artistic practice relies on collaboration and focuses on the interaction between feminist theory, quantum science and spiritual systems. Inspired by scientific observations and the work of feminist theorists such as Karen Barad and Donna Haraway, Porsager describes her method as a practice of ‘working-with’, emphasising the importance of engaging with paradoxical and often troublesome ideas in order to enable new thought forms and imaginings.

Specialised in Feminist Posthumanities, professor Cecilia Åsberg’s research contends with the deeply entangled nature of beings, systems and technologies. Her theoretical work proposes a different set of conditions to rethink our relation to matter and bodies – reflections that the artwork Gravitational Ripples also invites us to engage with.

Gravitational ripples
Gravitational Ripples is inspired by a cosmic phenomenon known as gravitational waves, predicted by Einstein as early as in 1916, but first measured by scientists in 2016. Gravitational waves arise when two celestial bodies orbit each other, spinning closer and closer together, unleashing energy so powerful that it creates ripples in spacetime itself. The memorial conveys this all-encompassing, pulsating movement of the universe. It is a meditation on the boundless forces of the universe, a reminder of the cosmic disruptions that bind and unite us.

Gravitational Ripples was created by Lea Porsager together with Søren Assenholt, Synnøve B. Brøgger and Rasmus Strange Thue Tobiasen. The memorial was commissioned by Public Art Agency Sweden and the National Property Board of Sweden in collaboration with the Royal Djurgården Administration.
The programme is organised by Public Art Agency Sweden and hosted by Thiel Gallery.

For more information about Gravitational Ripples and the programme please visit our website: https://publicartagencysweden.com/konst/gravitational-ripples/

You may also like the following events from Statens konstråd:

Map Thielska Galleriet, Sjötullsbacken 8, 115 25 Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Statens konstråd
Advertisement