Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Dansdag

Advertisement

Dansdag


Söndagen 3 mars 2019 arrangeras på Kris­tine­hovs Malmgård i Stockholm en på­bygg­nadskurs i tidig sällskapsdans med praktiska övningar och undervisning av dansmästare Anna Löfgren. Medverkar gör också barock­violinisten Rebecka Karlsson som ger ett före­drag om barockmusikens förhållande till dansen: hur former och melodier tar sig ut­tryck även i musikgenrer som inte självklart är dans. Föredraget innehåller även mu­sika­lis­ka exempel på sviter och annan konst­musik. Rebecka Karlsson spelar också tillsammans med kapellmästaren Wilhelm Dahllöf och an­dra musiker till två danspass på kvällen.

Anna Löfgren kommer, med ut­gångs­punkt i dans­boken ”Samling af Sven­ska Turer till Utvalda Dansar”, att gå ige­nom de olika for­merna kadrilj, långdans, menu­ett samt övriga danser.
Vi kommer också att ge en bakgrund till de olika for­merna, diskutera uppförandepraxis och dansa igenom, inte alla danser, men nå­gon eller några av varje sort. Dagen är lämplig för alla som gått grundläggande kurser i 1700-talets sällskapsdanser. För att delta krävs att du klarar av att dansa en kadrilj.

Program:
8.45 Samling
9.00 Kursintroduktion
10.30 15 minuters kaffepaus
12.00 En timmes lunchpaus
14.30 15 minuters kaffepaus
16.00 Undervisningen avslutas
Middagspaus samt ombyte
17.30 Assemblé pass 1
18.15 Föredrag och konsert
19.00 Assemblé pass 2
19.45 Kursen slutar

Följande danser avses att behandlas:
Kadriljer
Fredrike
Fröken Höpken
Påskdagen
Öfverflödförordningen
Långdanser
Afunden
Den goda vänskapen
Det lilla okynnet
Johans trädgård

Menuetter
Riddarens menuett
Den nya menuetten
Övriga danser
Trettondagen
Polygami

Avgiften för kursen inklusive kvällens as­sem­blé är 800:– vilket insättes på plusgiro 6481146-6 senast 22 februari 2019. An­mälan sänds till YW5uYSB8IGtyaXN0aW5laG92c21hbG1nYXJkICEgc2U=. An­talet platser är be­gränsat och tilldelas enligt tur­ordningen när betalningen kommit oss till­han­da.

Lunch från cateringfirma ingår. Meddela even­tuella preferenser vid anmälan.

För deltagande i assemblén kl 17.30 an­be­fal­les his­torisk dräkt från åren 1650 – 1810 eller folk­dräkt. Den som önskar delta endast på as­semblén kan göra det mot en avgift på 250 kr, men det sker i mån av plats och kurs­del­tagar­na har före­träde.

Varmt välkomna!
Anders Löfgren
Ordförande Sällskapet Gustafs Skål & Kristinehovs MalmgårdYou may also like the following events from Kristinehovs Malmgård:

Map Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Kristinehovs Malmgård
Advertisement