Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Beckmans College of Design  Time Well Spent  Graduation Show 2021

Beckmans College of Design ● Time Well Spent ● Graduation Show 2021

May 20, 2021 - May 25, 2021

Beckmans College of Design ● Time Well Spent ● Graduation Show 2021

Time Thu May 20 2021 at 12:00 pm to Tue May 25 2021 at 07:00 pm

(add to calendar)

Beckmans College of Design, Brahegatan 10, Stockholm, Sweden

Advertisement

Beckmans College of Design ● Time Well Spent ● Graduation Show 2021, 20 May | Event in Stockholm | AllEvents.in Beckmans College of Design ● Time Well Spent ● Graduation Show 2021
Time Well Spent
Beckmans Designhögskola
Examensutställning 2021
20–25 maj


Den 20 maj öppnar Beckmans Designhögskolas årliga examensutställning.

De tre examensklasserna inom Form, Mode och Visuell Kommunikation har arbetat med att utforska, utmana och påverka en mängd olika områden inom design och formgivning. I maj visar de sina examensprojekt både digitalt och i en utställning på skolan.

Årets utställningskoncept ställer frågor om tidens betydelse inom design och formgivning, speciellt i tider som dessa. Under tre år har samtliga studenter upplevt hur tid påverkar ett projekt. Hur oändlig den känns i början och knapp den är i slutet. Men ändå kommer man - på något sätt - i mål till slut.

Beckmans Examensutställning 2021 kallas “Time Well Spent”. En titel som säger att tre år på Beckmans är väl spenderad tid.


Öppettider:
Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

– Mer info inom kort!


Koncept & Art Direction:
Ivan Gedin, Isabelle Sjö, Lisa Åsberg & Lova Nyblom
Examensstudenter i Visuell Kommunikation


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


Time Well Spent
Beckmans College of Design
Graduation Show 2021
May 20th–25th


Beckmans College of Design’s annual graduation show opens on May 20th.

The three graduating classes in Fashion, Product Design, and Visual Communication have worked to explore, challenge and influence a variety of areas within design. In May, they will present their graduation projects both digitally and in an exhibition at the college.

The exhibition concept raises questions about the importance of time within design, especially during times like these. The students have all experienced how time affects a project - how infinite it feels at the start and how scarce it is at the end. Still, somehow, you reach your goal.

Beckmans’ Graduation Exhibition 2021 is called “Time Well Spent”, meaning three years at Beckmans is time well spent.


Opening hours:
Weekdays: 12:00–19:00
Weekend: 11:00–16:00

– More info soon!


Concept & Art Direction:
Ivan Gedin, Isabelle Sjö, Lisa Åsberg & Lova Nyblom
Graduate students in Visual CommunicationAlso check out other Exhibitions in Stockholm, Arts Events in Stockholm, Workshops in Stockholm.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Beckmans Designhögskola utbildar framtidens kreatörer inom Visuell kommunikation, Mode och Form. De tre programmen leder till konstnärlig kandidatexamen (180hp). Många av Sveriges främsta formgivare och modedesigners har skolats här.
Website Link: www.beckmans.se
Are you the host?
Nearby Hotels Beckmans College of Design, Brahegatan 10, Stockholm, Sweden
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu May 20 2021 at 12:00 pm to Tue May 25 2021 at 07:00 pm
Add to Calendar

Location

Beckmans College of Design, Brahegatan 10, Stockholm, Sweden

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events