Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Kveldskonsert med Det Norske Solistkor

Advertisement

Kveldskonsert med Det Norske Solistkor


Kveldens program:
Det Norske Solistkor
Grete Pedersen dirigent / conductor
---
Frank Martin (1890-1974): Messe for dobbeltkor (1922/1926) ---
Helmut Lachenmann (1935): Consolation II (1968)
---
Pause / Interval
---
Norske folketoner
---
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Singet dem Herrn ein Neues lied BWV 225

Om Det Norske Solistkor:
Solistkoret er annerledes: 26 dyktige profesjonelle sangere går sammen om å skape en særegen klang med musikalsk uttrykkskraft – noe publikum i Stavanger fikk oppleve til fulle i kulturbyåret 2008, da de sang både i domkirken og på Utstein. Gjennom frilansavtaler om gjensidig prioritering er koret både stabilt og fleksibelt. Det Norske Solistkor ble skapt i 1950 av komponisten Knut Nystedt, som ledet det gjennom 40 år helt til Grete Pedersen tok over. Det har urfremført mange hundre verk, og samarbeidet med blant mange andre Leif Ove Andsnes og Randi Stene.

ENGLISH:
Although a well-known phenomenon in countries such as the UK, this choir is a paradox in Norway: professional singers joining in an ensemble, each individual contributing - under the inspired leadership of Grete Pedersen - to produce a unique expression. The Norwegian composer Knut Nystedt formed the choir in 1950, and led it for 40 years before handing over the baton to Grete Pedersen. A very flexible and innovative group, the choir sings at home and abroad in all kinds of venues – from classical halls to bus terminals. For more diversity the choir also works with internationally known guest conductors, among them Eric Ericson and Leif Ove Ands

Om konserten:
Frank Martins messe for dobbeltkor er en vidunderlig reise i musikalske stilarter: Et øyeblikk er vi i en russisk-ortodoks kirke i en liten landsby, neste øyeblikk hører vi munkenes mumlende sang i et middelalderkloster, mens vi brått er tilbake i mellomkrigstiden. Vi kan også høre innslag av østlige klanger. Den gudfryktige Martin komponerte messen uten å ha noen tanker om at den skulle bli fremført, det var et leilighetsverk, et privat anliggende mellom ham og Herren. Messen ble da også liggende i en skuff i over førti år, frem til man fikk overtalt Martin til å gi den en fremførelse på begynnelsen av 60-tallet. Forbløffende er å tenke på at Martin i stor grad var selvlært, han begynte å studere musikk relativt sent etter å ha brukt noen år på å studere matematikk og fysikk etter foreldrenes ønske.

Consolation II er basert på det eldgamle tyske Wessobrunn-bønnen, et dikt fra benediktinerklosteret Wessobrunn i Bayern som skriver seg fra tidlig 800-tallet. Teksten i Lachenmanns verk er ikke forståelig, og det skal den heller ikke være. Betonte konsonanter, gispende vokaler, og språkets rytme er hva vi oppfatter, en erstatning av musikk med vokal gestikk.

Johann Sebastian Bachs «Singet dem Herrn ein neues Lied» som var åpningsverk under festivalen i da reformasjonsjubileet ble feiret i 2017, er muligens den vakreste vokaløvelsen som noensinne er komponert. Skrevet til Bachs studenter i Leipzig da han var kantor i Thomaskirken, får studentene øvd seg på en rekke utfordringer: legatosang, rask staccato og fuge. Men dette er selvsagt ikke noe man tenker på når man hører verket, hvor Bachs ubegripelige syntese av kompleksitet og klarhet, inderlighet og jubelrop trer frem i all sin prakt.


ENGLISH:
Frank Martin’s mass for double choir is a delightful journey through music styles: one moment, we are in a Russian Orthodox church in a small village, the next moment we hear the monks’ mumbling singing in a medieval monastery, and then suddenly we are returned to the years between the world wars. We can also hear passages of Eastern sounds. The devout Martin composed this mass without any thought of having it performed, it was just a private matter between him and his Lord. So, the mass stayed in a drawer for more than four decades until Martin was persuaded to allow a performance in the early 1960s. Amazingly, Martin was, to a large extent, self-taught: he started studying music fairly late, having spent some years studying mathematics and physics in accordance with his parents’ wishes.

Consolation II er basert på det eldgamle tyske Wessobrunn-bønnen, et dikt fra benediktinerklosteret Wessobrunn i Bayern som skriver seg fra tidlig 800-tallet. Teksten i Lachenmanns verk er ikke forståelig, og det skal den heller ikke være. Betonte konsonanter, gispende vokaler, og språkets rytme er hva vi oppfatter, en erstatning av muikk med vokal gestikk.

Consolation II is based on the ancient German Wessobrunn prayer, a poem from the Benedictine monastery Wessobrunn in Bavaria, from the early 800s. The text in Lachenmann’s work is incomprehensible, as intended. We discern stressed consonants, gasping vowels, and the rhythm of the language – vocal gesticulation replaces music.Johann Sebastian Bach’s «Singet dem Herrn ein neues Lied», part of our festival opening concert in 2017 when the Reformation quincentennial was celebrated, may be the most beautiful vocal exercise ever written. He composed it for his students in Leipzig when he was cantor in the Thomas church, to let them practice tackling a series of challenges: legato singing, rapid staccato, and fugue. Obviously, we don’t think about this when we listen to the work where Bach’s incredible synthesis of complexity and clarity, sincerity and exultation appears in all its glory.You may also like the following events from Stavanger Kammermusikkfestival:

Map Utstein Kloster, Mosterøyveien 801, 4156 Stavanger, Norway, Stavanger, Norway
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Stavanger Kammermusikkfestival
Advertisement

More Events in Stavanger

Explore More Events in Stavanger