Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
        Argentine Tango Course for Beginners

Аржентинско Танго: Неделен Курс за Абсолютно Начинаещи | Argentine Tango Course for Beginners

Dec 06, 2020 - Dec 27, 2020

Аржентинско Танго: Неделен Курс за Абсолютно Начинаещи | Argentine Tango Course for Beginners

Time Sun Dec 06 2020 at 07:00 pm to Sun Dec 27 2020 at 09:00 pm

(add to calendar)

bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria

Advertisement

Аржентинско Танго: Неделен Курс за Абсолютно Начинаещи | Argentine Tango Course for Beginners, 6 December Аржентинско Танго: Неделен Курс за Абсолютно Начинаещи | Argentine Tango Course for Beginners

English text below.


Всяка неделя LAOKOONTANGO® стартира в София нов интензивен неделен курс по аржентинско танго - ниво "Абсолютно начинаещи".


Уроците стартират перманентно, без оглед на броя на двойките (включително и при наличието само на една двойка)!


Уроците се провеждат всяка НЕДЕЛЯ, 19:00 - 21:00 ч., бул. "Александър Стамболийски" 51, ет. 3, гр. София.


Курсът съдържа 4 последователни двойни занимания (4 недели - 8 тематични практически урока). Тренингът се провежда по уникална и специално консолидирана за целта програма, създадена от LAOKOONTANGO®.


Записването по двойки е задължително условие.


За повече информация:

http://laokoontango.com/

http://laokoontango.com/blog

Тел.: +359 888 232995, +359 885 408335


Отзиви за LAOKOONTANGO:

www.laokoontango.com/?id=1484

www.facebook.com/LAOKOONTANGO/reviews/


*Молим Ви да спазвате стриктно условието за предварително и категорично потвърждаване на участието си в курса съответно чрез e-mail, формата за контакти, телефоните ни или на място, по време на уроците ни!


---en


Every Sunday LAOKOONTANGO® starts a new intensive Argentine tango course for Absolute Beginners.


The lessons start permanently, regardless of the number of pairs (including if there is one pair only)!


The lessons take place every SUNDAY, 7:00 - 9:00 pm, 51 Alexander Stamboliyski Blvd., fl. 3, Sofia.


The course contains 4 consecutive double lessons (4 Sundays - 8 thematic practical lessons). The training is carried out by unique and а special consolidated program created by LAOKOONTANGO®.


Registration in couples is an obligatory condition.


For more information:

http://laokoontango.com/

http://laokoontango.com/blog

Тel: +359 888 232995, +359 885 408335


Rating & Reviews for LAOKOONTANGO:

www.laokoontango.com/?id=1484

www.facebook.com/LAOKOONTANGO/reviews/


*Please, keep the exact condition of preliminary and explicit confirmation of your participation in the course! Please contact with us by phone, e-mail or use the contact form in the website.
You may also like the following events from LAOKOONTANGO:

Also check out other Sports Events in Sofia, Workshops in Sofia, Dance Events in Sofia.

Tickets

Tickets for Аржентинско Танго: Неделен Курс за Абсолютно Начинаещи | Argentine Tango Course for Beginners can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Sofia
Event Photos
Hosted by
About The Host: LAOKOONTANGO – алтернативна естетика в обучението по Tango Argentino! ДА ПРОВЕТРИМ КУЛИСИТЕ! To Air The Wings! www.laokoontango.com
Website Link: www.laokoontango.com
Nearby Hotels bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Dec 06 2020 at 07:00 pm to Sun Dec 27 2020 at 09:00 pm
Add to Calendar

Location

bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, bul. "Aleksandar Stamboliyski" 51, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events