Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Hi ch EWEC  Nng 2021

Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021

Nov 11, 2021 - Nov 16, 2021

Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021

Time Thu Nov 11 2021 at 08:30 am to Tue Nov 16 2021 at 09:30 pm

(add to calendar)

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng, Sanhu Dao, China

Advertisement

Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021, 11 November | Event in Sanhu Dao | AllEvents.in Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021
Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2021 (Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021) là Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng, Sanhu Dao, China
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu Nov 11 2021 at 08:30 am to Tue Nov 16 2021 at 09:30 pm
Add to Calendar

Location

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng, Sanhu Dao, China

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events