Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
get your JIVE on

get your JIVE on

Fri May 07, 2021

get your JIVE on

Time Fri May 07 2021 at 07:30 pm to 10:00 pm

(add to calendar)

My Casa Italian Restaurant, Sanhu Dao, China

Advertisement

get your JIVE on | Event in Sanhu Dao | AllEvents.in get your JIVE on
get your JIVE on
FAST - FUN - FREE & EASY to do...
modern POPULAR music with FREE classes
>>>> TIẾNG VIỆT DƯỚI ĐÂY <<<<
Learning JIVE is EASY - no fancy footsteps!
We dance to popular music, so you can enjoy your favorite songs and just have fun- super fast! JIVE will teach you the fundamentals of dancing that can be applied to
ALL FORMS OF DANCE, so even experienced dancers can gain.
BEGNINNERS ARE VERY VERY WELCOME !!!

WHY learn JIVE?
1 – it's EASY, the easiest dance style to learn with FAST results
2 – it's FUN, people are laughing and enjoying themselves quickly
3 – it's POPULAR music, dancing to the stuff you already like is MOTIVATING

Modern JIVE is the quickest way to get started and that is only ONE of the reasons we promote it.

We want to share that joy, that dancing to your own kind of music brings us.

This style will get you dancing the first time you come in a great supportive, understanding learning environment. Be patient with yourself and repeat, repeat, repeat...

Good people, good fun and good music keeps people motivated and helps you to learn quickly
If you enjoy it enough, you can develop it for years and even compete internationally.

JIVE, Modern Jive, also known as Ceroc and other names in different parts of the world, is a SIMPLE FOOTWORK, Rock n Roll style which is danced to POPULAR MUSIC, it has Latin styling with wonderful "display moves" that make it fun and look fantastic!

"Modern Jive's greatest strength is the teaching method which allows people with no dance experience to start dancing. Dancing is a huge part of my life now and I am sure I would not be doing any sort of dance if I had not started out with Modern Jive."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For men – this really is the easiest way to get some dance moves which are very flexible and easy to use whatever the music is. Just be patient and you will see the results.

We say, if you can walk in, we can get you to JIVE...
(That has included physically disabled students)
OR DOUBLE YOUR MONEY BACK !!!!
> joke, it's a FREE class <
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COURSE:
MONDAYS & FRIDAYS

We start the night off on the most basic stuff. Best for the beginners to arrive EARLY, but you CAN come anytime.
Then we progress through to more interesting moves, later just social dancing and laughing together – it's a great environment. Come meet your new friends
For those with previous dance skills, after explaining the dance style we will work on more challenging stuff for you – We cater the classes to suit the students on the night, which could mean intermediate and advanced stuff depending on who shows up.
Sits, Leans, Dips and Drops. Maybe even Aerial work !!!
For those who want to try this to improve what you already do, let us challenge you with some new nifty moves and help you make the most of your own INDIVIDUAL STYLE

BEGINNERS........................................ 7:30 - 8 pm
LEVEL 2.................................................. 8 - 9 pm
SOCIAL DANCING.............................. 9 – 10 pm

CLOTHES - Dress is casual. Wear comfortable, close fitting clothes, shorts and T shirts are fine.

SHOES - Any shoes are fine, comfortable and close fitting are best and if you forget your shoes, ask the teachers for some socks which are OK for practice.

MUSIC - Modern Popular songs, the sort of thing you hear on the radio, some oldies, some of the latest hits, most can be danced to Jive

PARTNER - NO partner needed we rotate partners so everyone gets a dance and meet new friends

SKILL - You don't need anything, as we say – IF you can walk in, we can get you to JIVE...

Questions/ Answers
…............do I need a partner?
COME, we rotate in class so everyone gets to dance

…............can I do it (learn JIVE)?
COME, YES of course you can, we have taught the young, the old and the disabled, we are patient and it’s fun

…............do I need dance experience?
COME, no experience is needed, it’s fun and easy

…............is it stressful?
COME, it’s about having fun - in a relaxed patient atmosphere, we laugh a lot

…............is it only for beginners?
COME, we adapt each lesson, based on the dance skills of the students
we cater for different levels and encourage dancers to develop their confidence and individual style

…............is it stressful?
COME, it’s about having fun - in a relaxed patient atmosphere

…............WHEN, can I come?
Any Monday or Friday in May
Any time, it doesn't matter if you arrive late

…............where can I learn more?
COME, get started

****we also have weekend events which are FUN and more focused on socializing - join the Dance Social Club (LearnToDanceDaNang), and our group LearnToDance.ORG for more information.

>>>>>>>>>>>~~~~<<<<<<<<<<<

Hãy bắt đầu điệu nhảy JIVE của bạn ngay bây giờ
NHANH - VUI VẺ - MIỄN PHÍ & DỄ DÀNG ...
âm nhạc PHỔ BIẾN hiện đại với các lớp học MIỄN PHÍ

Học JIVE rất DỄ DÀNG - không có bước chân phức tạp
Chúng ta nhảy theo những bản nhạc nổi tiếng, vì vậy bạn có thể thưởng thức những bài hát yêu thích của mình và giải trí cực nhanh! JIVE sẽ dạy bạn những nguyên tắc cơ bản về khiêu vũ có thể áp dụng cho
TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC NHẢY, vì vậy ngay cả những vũ công có kinh nghiệm cũng có thể đạt được.
CÁC BẠN MỚI BẮT ĐẦU RẤT RẤT ĐƯỢC CHÀO MỪNG !!!

TẠI SAO HỌC JIVE?
1 - DỄ DÀNG, kiểu nhảy dễ học nhất với kết quả NHANH CHÓNG
2 - thật là VUI, mọi người đang cười và tận hưởng bản thân một cách nhanh chóng
3 - đó là âm nhạc PHỔ BIẾN, nhảy theo những thứ bạn đã thích là ĐỘNG LỰC

JIVE hiện đại là cách nhanh nhất để bắt đầu và đó chỉ là MỘT trong những lý do chúng tôi quảng bá nó.

Chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui đó, rằng việc khiêu vũ theo thể loại âm nhạc của riêng bạn mang lại cho chúng tôi.

Phong cách này sẽ giúp bạn khiêu vũ ngay lần đầu tiên bạn đến trong một môi trường học tập hiểu biết và hỗ trợ tuyệt vời. Hãy kiên nhẫn với chính mình và lặp đi lặp lại

Những người tốt, niềm vui và âm nhạc hay sẽ giúp mọi người có động lực và giúp bạn học nhanh
Nếu bạn thích nó đủ, bạn có thể phát triển nó trong nhiều năm và thậm chí cạnh tranh quốc tế.

JIVE, Modern Jive, còn được gọi là Ceroc và các tên khác ở các nơi khác nhau trên thế giới, là một CHÂN ĐƠN GIẢN, phong cách Rock n Roll được nhảy theo NHẠC PHỔ BIẾN, nó có kiểu dáng Latinh với những "động tác hiển thị" tuyệt vời khiến nó trở nên thú vị và trông tuyệt vời!

"Điểm mạnh nhất của Modern Jive là phương pháp giảng dạy cho phép những người không có kinh nghiệm khiêu vũ có thể bắt đầu khiêu vũ. Khiêu vũ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi chắc chắn rằng mình sẽ không tập bất kỳ loại nhảy nào nếu tôi chưa bắt đầu với Modern Jive. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đối với nam giới - đây thực sự là cách dễ nhất để thực hiện một số bước nhảy rất uyển chuyển và dễ sử dụng cho dù là loại nhạc nào. Chỉ cần kiên nhẫn và bạn sẽ thấy kết quả.

Chúng tôi nói, nếu bạn có thể bước vào, chúng tôi có thể đưa bạn đến JIVE ...
(Điều đó bao gồm cả học sinh khuyết tật về thể chất)
HOẶC NHÂN ĐÔI SỐ TIỀN CỦA BẠN TRỞ LẠI !!!!
> đùa thôi, đó là một lớp học MIỄN PHÍ <
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KHÓA HỌC:
THỨ 2 & THỨ 6

Chúng ta bắt đầu một đêm với những thứ cơ bản nhất. Tốt nhất cho những người mới bắt đầu đến SỚM, nhưng bạn CÓ THỂ đến bất cứ lúc nào.
Sau đó, chúng tôi tiến tới những động tác thú vị hơn, sau đó chỉ là khiêu vũ giao tiếp và cười đùa cùng nhau - đó là một môi trường tuyệt vời. Hãy đến gặp những người bạn mới của bạn
Đối với những người có kỹ năng khiêu vũ trước đó, sau khi giải thích phong cách khiêu vũ, chúng tôi sẽ làm việc với những thứ khó hơn cho bạn - Chúng tôi tổ chức các lớp học phù hợp với học viên vào buổi tối, có thể có nghĩa là trung cấp và nâng cao tùy thuộc vào người xuất hiện.
Sits, Leans, Dips và Drops. Thậm chí có thể làm việc trên không !!!
Đối với những người muốn thử điều này để cải thiện những gì bạn đã làm, hãy để chúng tôi thử thách bạn với một số động thái tiện lợi mới và giúp bạn tận dụng tối đa PHONG CÁCH CÁ NHÂN của riêng mình

BEGINNERS ........................................ 7:30 - 8 giờ tối
CẤP ĐỘ 2................................................ .. 8 - 9 giờ tối
GIAO LƯU KHIÊU VŨ .................................. 9 - 10 giờ tối

QUẦN ÁO - Ăn mặc giản dị. Mặc quần áo thoải mái, bó sát người, quần đùi và áo phông là được.

GIÀY - Bất kỳ đôi giày nào cũng được, thoải mái và vừa vặn là tốt nhất và nếu bạn quên giày, hãy hỏi giáo viên cho một vài đôi tất để luyện tập.

MUSIC - Hiện đại Các bài hát nổi tiếng, thể loại bạn nghe trên radio, một số bài hát cũ, một số bản hit mới nhất, hầu hết đều có thể được nhảy theo điệu Jive

ĐỐI TÁC - KHÔNG cần đối tác, chúng tôi luân phiên đối tác để mọi người được khiêu vũ và gặp gỡ những người bạn mới

KỸ NĂNG - Bạn không cần bất cứ thứ gì, như chúng tôi vẫn nói - NẾU bạn có thể bước vào, chúng tôi có thể đưa bạn đến JIVE ...

Hỏi và Đáp
… ............ tôi có cần một đối tác không?
ĐẾN, chúng tôi luân phiên trong lớp để mọi người có thể nhảy

… ............ tôi có thể làm được không (học JIVE)?
HÃY ĐẾN, CÓ tất nhiên bạn có thể, chúng tôi đã dạy cho người trẻ, người già và người khuyết tật, chúng tôi kiên nhẫn và điều đó thật vui

… ............ tôi có cần kinh nghiệm khiêu vũ không?
ĐẾN, không cần kinh nghiệm, thật thú vị và dễ dàng

… ............ có căng thẳng không?
HÃY ĐẾN, đó là về niềm vui - trong bầu không khí thoải mái của bệnh nhân, chúng tôi cười rất nhiều

… ............ nó chỉ dành cho người mới bắt đầu?
ĐẾN, chúng tôi điều chỉnh từng bài học, dựa trên kỹ năng nhảy của học viên
chúng tôi phục vụ cho các cấp độ khác nhau và khuyến khích các vũ công phát triển sự tự tin và phong cách cá nhân của họ

… ............ có căng thẳng không?
HÃY ĐẾN, đó là về niềm vui - trong bầu không khí thoải mái của bệnh nhân

… ............ TÔI CÓ THỂ ĐẾN KHI NÀO?
Bất kỳ thứ Hai hoặc thứ Sáu nào trong tháng Năm
Bất cứ lúc nào, nó không quan trọng nếu bạn đến muộn

… ............ tôi có thể học thêm ở đâu?
ĐẾN, bắt đầu

**** chúng tôi cũng có các sự kiện cuối tuần VUI VẺ và tập trung hơn vào việc giao lưu - hãy tham gia Câu lạc bộ xã hội khiêu vũ (LearnToDanceDaNang) và nhóm LearnToDance.ORG của chúng tôi để biết thêm thông tin.Also check out other Workshops in Sanhu Dao.

Event Photos
Nearby Hotels My Casa Italian Restaurant, Sanhu Dao, China
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri May 07 2021 at 07:30 pm to 10:00 pm
Add to Calendar

Location

My Casa Italian Restaurant, Sanhu Dao, China

Advertisement
Discover more events
Advertisement
Market Your Events Professionally

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events