Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Youth work in flux an academic point of view on youth work training and education

Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education

Jun 15, 2021 - Jun 17, 2021

Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education

Time Tue Jun 15 2021 at 09:30 am to Thu Jun 17 2021 at 07:30 pm

(add to calendar)

Kampus Trsat, Ul. Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia, Rijeka, Croatia

Advertisement

Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education, 15 June | Event in Rijeka Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i partneri: Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Ljubljani pozivaju vas na konferenciju

"Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education"

koja će se održati od 15. do 17. lipnja 2021. u Rijeci, Hrvatska.

Rad s mladima pobuđuje sve veće zanimanje, podjednako među praktičarima rada s mladima, kao i u akademskoj zajednici.

Upravo sa svrhom boljeg razumijevanja rada s mladima, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, u suradnji sa Sveučilištima u Rijeci i Ljubljani, organizira konferenciju "Youth work in flux: an academic point of view on youth work".

Naš je cilj osnaživanje epistemičke zajednice znanstvenika/ica i istraživača/ica u području rada s mladima te poticanje akademske rasprave o postojećim znanjima u području, definiranje daljnje potrebe za istraživanjima te istraživanje mogućnosti ko-kreacije znanja s akterima iz zajednice.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike/ice, istraživače/ice i doktorande/ice da pošalju svoje sažetke i doprinesu rasvjetljavanju ove teme koja je sve više u fokusu suvremenih društvenih istraživanja.

Više informacija o konferenciji, kao i važne datume i upute za predaju sažetaka možete pronaći na mrežnim stranicama: https://www.idi.hr/youth-work/index_hr.html.

Konferencija se održava u sklopu Erasmus + projekta "Supporting Evidence-based Education of Youth Workers".

********

Institute for Social Research in Zagreb and partners: University of Rijeka and University of Ljubljana invite you to the conference

"Youth work in flux: an academic point of view on youth work training and education"

which is held from 15th to 17th June 2021 in Rijeka, Croatia.

There is a growing interest in youth work, both in the professional and academic sense.

It is for the purpose of better understanding what youth work represents that the Institute for Social Research in Zagreb, in collaboration with the Universities of Rijeka and Ljubljana, organizes the conference "Youth work in flux: an academic point of view on youth work".

Our aim is to strengthen the epistemic community of scholars and researchers in the domain of youth work, while instigating an academic debate on existing knowledge in the domain, defining further topics that need to be explored, and investigating the possibilities of co-creating the knowledge with actors from the community.

We invite all the interested scholars, researchers and doctoral students to submit their abstracts and contribute to shedding light on this proliferating topic.

More information about the conference, with important dates and submission guidelines can be found at the web-page: https://www.idi.hr/youth-work/index.html.

The conference is held as part of the Erasmus + project "Supporting Evidence-based Education of Youth Workers".Also check out other Business Events in Rijeka, Workshops in Rijeka, Conferences in Rijeka.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Sveučilište u Rijeci integrira funkcije svojih 16 sastavnica te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Misija mu je posvećena donošenju strateških i razvojnih odluka o brojnim pitanjima funkcioniranja akademske zajednice te kontinuirano poticanje međunarodne kompetitivnosti u svim područjima znanstvenog, umjetničkog i stručnog djelovanja, a vizija zacrtava ulazak Sveučilišta u Rijeci među 500 europskih sveučilišta. Kroz aktivnu suradnju s gospodarstvom Sveučilište nastoji doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja, a svojim studentima osigurati sigurno zapošljavanje nakon završetka studija. Sastavnice Sveučilišta su sljedeće: Akademija primijenjenih umjetnosti, Medicinski fakultet, Tehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pravni fakultet, Građevinski fakultet, Pomorski fakultet, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet, Sveučilišni odjeli za matematiku, informatiku i biotehnologiju te Sveučilišna knjižnica Rijeka i Studentski centar Rijeka. Studentski život dobrim se dijelom odvija i u Kampusu gdje su za sada smješteni Akademija, Filozofski i Učiteljski fakultet te Građevinski fakultet. U Kampusu se nalazi i Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta te studentski restoran. Dovršetkom zgrade Sveučilišnih odjela u Kampus će se smjestiti i mnogobrojni centri Sveučilišta: Centar za napredno računanje i modeliranje, Centar za učenje i poučavanje, Centar za mikro i nano istraživanja te Sveučilišni informatički centar. Ono što svi željno iščekujemo i na što smo najviše usmjereni jest izgradnja studentskog smještaja te Društveno-kulturnog centra kako bi naš Kampus postao pravi mali studentski grad.
Website Link: http://www.uniri.hr
Are you the host?
Nearby Hotels Kampus Trsat, Ul. Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia, Rijeka, Croatia
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue Jun 15 2021 at 09:30 am to Thu Jun 17 2021 at 07:30 pm
Add to Calendar

Location

Kampus Trsat, Ul. Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia, Rijeka, Croatia

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events