X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Starptautiskajā aizsardzībā esošo personu specifiskās vajadzības

Advertisement

Event Details

Starptautiskajā aizsardzībā esošo personu specifiskās vajadzības


Domīca PROVIDUS ar Frīdriha Eberta fonda Latvijā atbalstu organizē diskusiju.Visi laipni aicināti!
Latvijas stratēģija starptautiskajā aizsardzībā esošo personu uzņemšanai ir tikusi izstrādāta nesen, lielā mērā ietverot to jau pastāvošajā integrācijas, sociālo pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu sistēmā. Taču, uzņemot patvēruma meklētājus un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijas sabiedrībā, līdz šim uzmanība maz tikusi pievērsta tām personām, kuru uzņemšanas un integrācijas procesā jāsaskaras ar specifiskām vajadzībām to veselības stāvokļa, vecuma vai invaliditātes dēļ, kā arī mērķēta atbalsta nepieciešamībai starptautiskās aizsardzības personām kopumā. Turklāt, atsevišķām starptautiskajā aizsardzībā esošajām personām, piemēram, personām ar alternatīvo statusu ir ierobežota piekļuve pat jau pastāvošajiem valsts sociālajiem pabalstiem, kā arī ir diferenciēts pašvaldībās pieejamais atbalsts, piemēram, dzīvokļa pabalsts. Tādēļ šās diskusijas mērķis ir, smeļoties no Vācijas pieredzes, identificēt pastāvošos izaicinājumus un ierosināt iespējamos risinājumus, lai pilnveidotu Latvijas uzņemšanas sistēmu.

Pasākuma programma
10:00 - 10:30 Reģistrācija
10:30 - 10:50 Ievadvārdi no Providus un Frīdriha Eberta fonda Latvijā
10:50 - 11:20 "Mērķēts atbalsts patvēruma meklētājiem ar specifiskām vajadzībām: Vācijas piemērs", Hanan Kayed, organizācijas Fluechtlinge Willkommen pārstāve, Vācija
11:20 - 12:30 Paneļdiskusija: “Piemērotākā pieeja Latvijai: Status Quo v. Mērķēts atbalsts”
Dalībnieki:
Hanan Kayed, "Fluechtlinge Willkommen"
Jana Muižniece, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
Egils Grasmanis, "Gribu palīdzēt bēgļiem”
Marcel Colun, ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas reģionālā pārstāvniecība

Lai pieteiktos dalībai pasākumā, lūdzam aizpildīt pieteikšanās formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRMBMvFH1x8uU3RM2xllsruIn7BzHzNSTMCTm3alFmBdYJYQ/viewform?c=0&w=1

Kontaktinformācija: Agnese Lāce, agnese ! lace | providus ! lv, mob.29390999.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Center for Public Policy PROVIDUS in cooperation with Friedrich Ebert Stifting in Latvia invite you to a discussion-
Vulnerable Persons among Asylum Seekers: How to Improve Latvia’s Reception Capabilities?

The strategy for receiving beneficiaries of international protection in Latvia was developed quite recently, to a large extent immersing it into the already existing integration, social service and state social assistance system. However, until now a targeted support system for beneficiaries of international protection has not been developed, nor enough attention to specific reception needs due to health, disability, age or family status has been paid. Some persons benefiting from international protection do not have access to the already existing state social benefits, as well as have limited access to support from municipalities, for example housing benefits. The aim of this discussion is to identify the existing challenges and propose possible steps for improving Latvia’s reception capabilities.

Program

10:00 - 10:30 Registration
10:30 - 10:50 Welcome by PROVIDUS and Friedrich Ebert Stiftung
10:50 - 11:20 "Targeted support for asylum seekers with special reception needs: German experience", Hanan Kayed, Fluechtlinge Willkommen, Germany
11:20 - 12:30 Panel discussion: “Most suitable approach for Latvia: Status Quo v. Targeted support”

Participants:
Hanan Kayed, "Fluechtlinge Willkommen"
Jana Muižniece, Ministry of Welfare of Latvia
Egils Grasmanis, "I Want to Help Refugees”
Marcel Colun, UNHCR Northern Europe

Registere here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRMBMvFH1x8uU3RM2xllsruIn7BzHzNSTMCTm3alFmBdYJYQ/viewform?c=0&w=1

Also check out other Health & Wellness Events in RIGA.

Liked this event? Spread the word :

Map Tallink Hotel Riga, ELIZABETES IELA 24, Riga, Latvia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes

Organizer

Friedrich-Ebert-Stiftung Latvia
  • 1 Followers
  • 1 Events
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event