X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

विचारवेध संमेलन २०१७

Advertisement

Event Details

विचारवेध संमेलन २०१७


महाराष्ट्राच्या वैचारिक विश्वात विचारवेध संमेलने महत्त्वाची आहेत. संमेलन दिनांक २०,२१ आणि २२ जानेवारी २०१७ रोजी पुणे येथे एस.एम.जोशी सभागृहात होणार आहे. "राष्ट्रवाद: संकल्पना, स्वरूप व आव्हाने' या सद्यस्थितितील महत्वाच्या विषयावर हे संमलेन होणार आहे...संमेलनातचा अनुभव येणाऱ्या सगळ्यासाठी स्मरणीय व्हावा म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत...तुमची उपस्थित महत्त्वाची आहे. जरूर या!

Liked this event? Spread the word :

Map S.m.joshi Auditorium, Pune, India
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here...
Report a problem
This event is listed in

More Events in Pune

Discover All Events In Pune
Create an Event