Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Zverimex / Pragovka Gallery Entry

Advertisement

Zverimex / Pragovka Gallery Entry


Každý sám, všichni spolu.

Nikde to nevoní tak jako tady. Tolik různých skřeků, tolik jazyků, jež si asi nerozumějí, ale nemůžou jinak, sdílejí. Nechce se jich zmocnit, jen se dívá, přechází. Občas zaťuká na sklo. I když se to spíš nemá. Potichu zahvízdá, hýbe prsty sem a tam. Čeká, jestli vůbec něco uvidí. Možná v téhle kleci nic nežije? Ne, spíš teprve až v noci. Nespadne tohle všechno dolů? K čemu vůbec jsou tyhle věcičky, zvláštní tvary, těžko říct z jakého materiálu. Dá se to jíst? Všechno na tak malém místě – úplně odjinud, a přesto jen tak vedle sebe, jakoby nic.

Otázkou vždycky bude, kdo je a co zde vlastně hledá. Zdá se, že všichni jsou vystavení i vystavující. Přemýšlí, má smysl pokoušet se dohledat, co to bylo za patnáct různých otázek, na které tehdy existovala ta samá odpověď? A jaká by asi byla teďkon?


---Výstava studentů Ateliéru Intermediální konfrontace UMPRUM


//Everyone alone, everybody together.

Nowhere else it smells like here. So many different screeches, so many languages ​​that probably don't understand to each other, but have no other choice, they share. It doesn't want to seize them, it's just looking, passing. Sometimes it taps the glass. Even if it shouldn't be done. It whistles quietly, moving its fingers back and forth. Waiting, if it'll see something at all. Maybe nothing lives in this cage? No, probably only late at night. Doesn't all of this fall down? What are these things, strange shapes, hard to say from which material. Can you eat it? Everything in such a small place - from completely elsewhere, yet just side by side, as if nothing happens.

The question will always be what is it and what is it actually looking for in here. Everyone seems to be exhibited and exhibiting. Does it even make sense to try to find out what were those fifteen different questions, that had the same answer at that time? And what would it be like now?


--- Exhibition of students of the Studio of Intermedia Confrontation UMPRUMMap Pragovka, Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9, Czechia, Prague, Czech Republic
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

pragovka gallery
Advertisement