Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Výstava Retro zima za socíku v Tančícím domě

Advertisement

Výstava Retro zima za socíku v Tančícím domě


Výstava „Retro zima za socíku“ se koná v Galerii Tančící dům od 14. listopadu 2018 do 17. března 2019.

Nová výstava je věnovaná zimě a vánočním svátkům, jak je známe ze 70. a 80. let se všemi zvyky i nešvary. Unikátní výstava s názvem Retro zima za socíku navazuje na úspěšnou výstavu Retro 70. a 80. let. Téměř 1 300 vystavených předmětů jsou dochované originály ze soukromých sbírek anebo zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize. Mezi mnoho vystavených pokladů patří například jedinečné kostýmy Jiřiny Bohdalové z legendárního pořadu Televarieté!

Prosklené přízemí Galerie Tančící dům se na několik měsíců rozzáří a promění ve sváteční retro výlohu obchodního domu Kotva zaplněnou starými vánočními ozdobami, oblečením a originálními dochovanými předměty. V replice retro bytu nechybí spotřebiče úspěšných značek elektroniky jako je Eta či Tesla, bez kterých se žádná domácnost neobešla.

Součástí expozice je jedinečná soukromá sbírka hraček ze 70. a 80. let z muzea v Rychnově nad Kněžnou, která vzniká již téměř 50 let a některé exponáty nebyly zatím nikdy vystaveny. V dětském patře je také interaktivní herna pro děti, kde najdete vystavené originály od ilustrátorů a autorů slavných Večerníčků. Na výstavě nechybí ani dětský koutek s tradiční stavebnicí firmy Seva, se kterou si kdysi všichni hráli.

Malí návštěvníci si na místě budou moct v rámci workshopů vyrobit masopustní masky či masky čerta nebo Mikuláše.

Autorkou výstavy je Jana Sommerová.

Otevírací doba galerie je denně od 9 do 20 hodin.

Vstupné:
Plné vstupné 190 Kč
Studenti do 26 let a důchodci 110 Kč
Děti od 3 do 15 let 60 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 390 Kč
Školní skupiny nad 20 osob 50 Kč za osobu
Držitelé ZTP průkazu a děti do 3 let zdarma

__________________________________________________________________

The exhibition “Retro zima za socíku” will be held in the Dancing House Gallery from 14th November 2018 to 17th March 2019.

The new exhibition is dedicated to winter and Christmas holidays as we know them from 70s and 80s with all the habits and social wrongs. Unique exhibition with the name Retro zima za socíku follows up on the successful exhibition Retro of 70s and 80s. Almost 1 300 of exhibited objects are the preserved originals from private collections or the things borrowed from the Barrandov Studios and Czech Television. Among many exhibited treasures there are, for example, unique costumes of Jiřina Bohdalová from the legendary Televarieté programme!

For a couple of months the glazed ground floor of the Dancing House Gallery will light up and change into a holiday retro shop window of the Kotva Department Store filled up with old Christmas decorations, clothes and original preserved objects. The appliances of successful brands of electronics such as Eta or Tesla, without which any household would not manage, are not missing too.

As a part of the exposition there is a unique private collection of toys of 70s and 80s from the Toy Museum in Rychnov nad Kněžnou, which has already been creating almost for 50 years and some showpieces have not been exhibited yet. On the children´s floor there is also an interactive playroom for children, where you can find the exhibited originals by illustrators and authors of the famous Večerníček (TV Bedtime Stories). At the exhibition there is also not missing a children´s corner with the traditional Seva construction set, with which everybody once played.

In the workshops small visitors will be able to make masks of Shrovetide or Devil or St. Nicholas.

The Curator of the Exhibition: Jana Sommerová.

Opening hours: daily from 9 a.m. to 8 p.m.

Admission:
Full admission 190 CZK
Students under 26 years and seniors 110 CZK
Children from 3 to 15 years 60 CZK
Family tickets (2 adults + 2 children under 15 years) 390 CZK
School groups over 20 persons 50 CZK per person
ZTP (disabled person) holders and children under 3 years free entryMap Galerie Tančící dům / Dancing House Gallery, Jiráskovo Náměstí 6, 120 00 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Galerie Tančící dům / Dancing House Gallery
Advertisement