Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event SOULAD & HERAW II Zdravý & Přirozený pohyb. happening on Wed Mar 27 2019 at 06:00 pm at SOULAD, Na Beránce 2, 16000 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic

SOULAD & HERAW II Zdravý & Přirozený pohyb.

Advertisement

SOULAD & HERAW II Zdravý & Přirozený pohyb.


--- bilingual seminar workshop, for english bellow ---

Co je přirozený pohyb člověka? Jaké je nejčastější denně automaticky vykonávané cvičení a jaké je jeho nejzdravější provedení?

Uzdravte svůj pohyb i tělo během společné vycházky s lehkým během a dalšími základy pirozeného pohybu od lezení a vysení po překovánání překážek či přenášení dalšího těla a dál se sami v životě hýbejte v souladu se svým tělem, duší i myslí.

Ing. Petr Mühlhans - bývalý cyklista, ekonom, bosý maratonec, pořadatel chůze po střepech a ohni, lektor MovNat & Born to Run, výrobce obuvi a oblečení, zakladatel naBOSo & SOULAD

Thomas Vejrážka - česko-americký trenér vědomého pohybu, terapeut tradiční čínské medicíny, psychoterapeut, průvodce přirozené školy života HERAW & thomasvejrazka.com

- Adresa Na Beránce 2 Praha 6 - Unikátní usedlost Beránka
- Cena na místě 500/osoba, 800/pár
- Cena předem 380/osoba, 640/pár na 1623185093/0800 s jménem účastníka v poznámce a telefonem jako VS
- Bonus čaj a 10% sleva v ateliéru soulad.cz na místě
- Kapacita prvních 20 účastníků s uhrazenou platbou
- Kontakt cGV0ciB8IHNvdWxhZCAhIGN6, +420 723 831 016 nebo dG9tIHwgaGVyYXcgISBjeg==, +420 602 292 767

SOULAD & HERAW I Healthy & Natural movement.
What is the natural movement of a human? What is the most often daily automatically performed exercise and how is its healthiest execution?

Experience healthy movement during interactive walk with light run and other moving basics from crawl and climb to overcoming obstacles or carrying other bodies, and move from then on in your life in harmony (soulad in czech) with your body, soul and mind.

Ing. Petr Mühlhans - former professional cyclist, economist, barefoot specialist & marathon runner, lector of glass & fire walking, MovNat & Born to Run coach, shoe & clothes manufacturer, founder of naBOSo & SOULAD

Thomas Vejrážka - Czech-American trainer of conscious movement, Traditional Chinese Medicine & Psychotherapist, Natural Movement & Life School Guide HERAW & thomasvejrazka.com

- Address Na Beránce 2 Praha 6 - Unique homestead Beránka
- Price on spot 500/person, 800/pair
- Price in advance 380/person, 640/pair to 1623185093/0800 with name and phone number as VS
- Capacity first 20 persons with paid price
- Bonus tea and 10% discount from soulad.cz atelier on spot
- Contact cGV0ciB8IHNvdWxhZCAhIGN6, +420 723 831 016 or dG9tIHwgaGVyYXcgISBjeg==, +420 602 292 767You may also like the following events from SOULAD:

Map SOULADNa Beránce 2, 16000 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement