Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Patrik

Advertisement

Patrik


Veronika Přikrylová je absolventkou sochařských ateliérů na FaVU v Brně a UMPRUM v Praze, která často pracuje v oblasti řekněme institucionální kritiky. Je pro ni tedy zásadní situace, ve které se jako autorka ocitá. Souběžně s tímto přístupem ale pracuje na různých objektech, které později (nebo jejich principy) využívá v konkrétních realizacích. Přikrylová někdy sochy vytváří, často ale alternuje již existující nebo je přejímá jako ready-mady, přičemž je pro ni důležité, že se jedná o zakoupené zboží, které má svůj vlastní pohyb a oběh a ona - zařazením objektu do jiného, uměleckého oběhu - mu mění základní status quo. Autorka se nevyhýbá symbolickým vyzněním těchto vychýlení. Obdobnou bázi přemýšlení nad situací výstavy představí také v galerii The White Room.


//


Veronika Přikrylová is a graduate of the Sculpture Studio at Faculty of Fine Arts of Brno and Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM), who often works with a so-called institutional criticism. For this reason, it is the situation she finds herself as an author in, which plays a crucial role. The author uses such an approach also when working on other objects (or their principles) that are later being used in the concrete realizations. Přikrylová sometimes creates sculptures but often alternates the already existing sculptures, or perceives them as ready-made ones, considering the importance of free movement and circulation of purchased goods. A basic status quo of the objects is being changed by placing them in another circulation, precisely in an artistic circulation. The author does not avoid the symbolic expression of these nuances. A similar way of thinking over the situation will be presented on the exhibition in the gallery The White Room.Map Pragovka, Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9, Česko, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

pragovka gallery
Advertisement