Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Konference Básně o věcech

Advertisement

Konference Básně o věcech


Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. Předměty se objevují v básních od nejstarších dob (např. Achilleův štít u Homéra), v moderní poezii se dostávají do popředí na začátku 20. století u postsymbolistických, modernistických a avantgardních básníků. Tuto tendenci v roce 1926 pojmenoval německý kritik Kurt Oppert termínem Dinggedicht (anglicky object-poem, thing-poem), jímž označil některé básně Eduarda Mörika, Conrada Ferdinanda Meyera a Rainera Marii Rilka a vymezil je proti převládající subjektivně laděné prožitkové lyrice jako „protikladný typ, který je založen na neosobním, epicko-objektivním popisu určitého jsoucna“. Termín se ujal a postupně byl vztažen na básně řady dalších básníků například ve francouzské (Francis Ponge, Jean Follain) nebo americké poezii (W. C. Williams). Konference Básně o věcech by měla v základních obrysech zmapovat otázku věci a věcnosti/předmětnosti v poezii od antiky do současné doby s přihlédnutím k filosofickým koncepcím a přesahům do jiných druhů umění.

Program a více informací zde:
https://poesie.ff.cuni.cz/konference/basne-o-vecech/Map Sweerts-Sporckův palácHybernská 5, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Místa a jména
Advertisement