X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Retreat mit Ayahuasca+Kambó - Berlin 7-11 Feb 2018 happening on Wed Feb 07 2018 at 06:00 pm at Berlin, Germany

Kambo

Advertisement

Event Details

Kambo


KAMBO
(for English scroll down :)

Rozkošná žabka se silným duchem.
V jednoduchosti.
Kambo spirit je veliká očistná dobrosrdečná náruč, která dokáže uzdravit libovolnou rovinu a úroveň člověka.

Šamanská práce s medicínou poskytuje efektivitu a možnost naprosté individuality. Každý duch má svou určitou inteligenci, kterou je možné snadno nasměrovat svým záměrem pro posun (nejen) v oblastech, ve kterých lidská struktura stagnuje až zahnívá.

Žabka znovuspojuje s přírodou a přirozenou regenerací člověka, čistí energetický systém i od silných usazenin či nežádoucích entit, rozklíčuje závislosti, nechutenství, stagnaci, přebytky, bloky... Umožní na fyzické úrovni expanzi imunity a pracuje na buněčné úrovni. Iniciuje do plného potenciálu zdraví lidské bytosti a lze jí žádat i o přirozené očkování, např. před cestou do exotické země.

Indiáni ji tradičně aplikují již od nejútlejšího věku jako ochranu před jedovatým kousnutím pralesních zvířátek, dále před silnou zátěží (lov), kde je třeba dobré pozornosti a také pro rozšíření pránického kanálu (pro schopnost vydržet pohodlně několik dní bez potravy).

Každá žabka se počítá! Doporučené vrstvení je tradičně 3x s rozestupy max. 6 týdnů (minimum je co den), protože lidský systém si postupně zvyká na medicínu a při první aplikaci zužitkuje zhruba čtvrtinu síly medicíny.

Žabka pracuje na mnoha úrovních, veškerý odpad však svádí ven přes systém fyzický, takže je vhodné mu práci co nejvíce ulehčit. Pokud jdete na medicínu poprvé, tak se připravte na to, že vypijete v průběhu velké množství vody, kterou z vás následně žabka elegantně vyndá:) Někdy běží i střevní očista, nebo dokonce ledvinová. Nejčastější je však zvracení. Pokud je člověk čistý, ceremonie má iniciační charakter a žabka nemá co vyndat (to se děje pránikům atd.)

Samotná ceremonie je na 3-4 hodiny a očista trvá od 30 minut do max. 1,5 hodiny. Předchází příprava záměru a na konci se odpočívá. Krom odlehčení stravy několik dní předem se asi 12 hodin před aplikací vůbec nejí. Žabí medicínka se aplikuje do drobných slušivých znamének, které se vypálí tyčkou jen do vrchní vrstvičky kůže. Ta se pak hojí rychle a vzniklý branding je opravdu decentní (tečka má cca 3-4 mm v průměru, teček je několik). V ceremonii se pije hodně vody, která na sebe v žaludku naváže nečistoty a následuje fyzická očista, která vše zlé odplaví... Užívat si pak můžete hluboký vnitřní klid, zdravý pocit vědomí v těle a úúúúlevu:)

Za ceremonii doporučujeme donaci 1100-1500,- kč dle Vašich možností, kterou prosíme doneste fyzicky na místo.

V případě zájmu a pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat do soukromých zpráv :)

Těšíme se na společné prožitky čistoty a upokojení
Kuňk.

Lidi z Ašramu

•••••
KAMBO

A cute frog with a powerful spirit.
In simplicity.
Kambo spirit is a big cleansing warm-hearted embrace that can heal just about any area and any level of a human being.

Shamanic work with medicines allows for effectivity and absolute individuality. Every spirit has its own intelligence, that can be easily directed by your own intention to progress (not only) in the areas where the human structure stagnates or even rots.

The frog reconnects with nature and natural human regenerative abilities, cleanses the human energetic system of even strong residues or undesirable entities, it resolves addictions, a lack of motivation, stagnation, blockages... On a physical level it expands the immune system and works all the way down to the cellular level. It initiates the full potential of health and you can also ask it to perform a natural vaccination for example before traveling into an exotic country.

Native Americans traditionally apply it from early childhood as a form of prevention in cases of being bitten by poisonous forest animals, also before hunting for endurance, when there’s a need of sharp reflexes and also for expansion of a pranic channel (the ability to easily stay several days without food).

Every ~frog ceremony~ counts! Recommended application times and period is traditionally 3x within the range of max. 6 weeks (and min. 24hrs gap), because it takes time to the human system to get the use of the medicine – at the first application it uses about ¼ of the potence of the medicine.

The frog works on many levels, however it drags out all of the waste through the physical body and so it is important to support this process. So be prepared to drink plenty of water that will be expelled elegantly by the frog right afterwards ☺. Sometimes the cleansing can come through the intestines or even kidneys. Anyway the most usual way is by throwing up. When a person is clean though, the ceremony has a character of an initiation and the frog has nothing to expel (that happens to pranic people for example).

The ceremony itself takes about 3 to 4 hrs and the cleanse takes from about 30 mins. To 1,5 hrs max. Before application you set your intention for the ceremony and after the ceremony is the time for resting. It is recommended to eat lighter meals a few days before the ceremony and 12 hrs before the ceremony to not eat at all. The frog medicine is applied into small dots that are burnt with a stick onto the skin. It heals fast and the branding is not too visible (the dot is 3-4mm wide, the ceremony requires several of these). In ceremony you drink a lot of water that binds toxins collected in the stomach and your body then ejects them through a physical cleanse that wipes out all that needs to leave...You can then enjoy a deep sense of peace, a healthy feeling of being in the body and a big relief ☺

We recommend a donation 1100 to 1500 CZK for this ceremony, according to your decision and satisfaction. We kindly ask you to bring the donation with you to the place of the ceremony.
Also, it is possible to arrange another date&time of the ceremony for at least 2 participants.

In case of interest and for more detailed information, do not hesitate to contact us via personal message ☺

We are looking forward to sharing this soothing experience of purity and peace

People of the Ashram



Also check out other Nonprofit Events in Prague in Prague, Health & Wellness Events in Prague.

Liked this event? Spread the word :

Map Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Nina Kramerova
  • 1 Followers
  • 1 Events
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event