Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Gaga/people Prague - regular Sunday classes

Advertisement

Gaga/people Prague - regular Sunday classes


For English please scroll down.

GAGA/PEOPLE V PRAZE!

Gaga/people lekce jsou otevřené všem nad 16 let věku, bez ohledu na jejich předchozí zkušenost s tancem či pohybem.
Lze se účastnit bez taneční průpravy.

Gaga/people Prague KAŽDOU NEDĚLI 18:30 - 19:40
Opět od 13. ledna 2019 v prostorách zkušeben baletu Národního divadla: Anenské náměstí 2, Praha 1

lekce neproběhne 27. 1, 17. 2, 21. 4, 2.,9. a 23. 6

ceny:
permanentka 4 lekce = 1000 czk / lekce 250 czk / platí 2 měsíce
permanentka 10 lekcí = 2200 czk / lekce 220 czk / platí 4 měsíce
permanentka 4 lekce/ tanečník & student = 800 czk (platba pouze cash na místě po ověření statutu)
jednorázový vstup (pouze s přechozí zkušeností s Gaga!) = 270czk

Doporučujeme platbu převodem na č. ú. :
35 - 1768960257/ 0100 označte = “vaše jméno - Gaga people“

REGISTRACE na místě nebo na Z2FnYXByYWd1ZSAhIHBlb3BsZSB8IGdtYWlsICEgY29t

VSTUP do studia je otevřen od 18:10 a uzavírá se 5 minut před začátkem lekce, prosíme choďte včas!

OBLEČENÍ pohodlné, ponožky nebo naboso.

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem/ IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Batsheva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu.

Lekce Gaga trvají jednu hodinu a učí je tanečníci v úzké spolupráci s Ohadem Naharinem. Lektoři vedou účastníky pomocí série evokativních instrukcí, které postupně vystavějí jednu na druhou. Spíše než kopírovaní určitého pohybu, je každý z účastníků veden k aktivnímu prozkoumání daných instrukcí, tak aby každý sám nebo každá sama objevili vlastní interpretaci daných informací a uměli je přizpůsobit úkolu .
Gaga/people lekce nabízí účastníkům kreativní rámec k propojení s vlastním tělem a představivostí, zvýší povědomí o vlastní fyzikalitě, zlepší ohebnost a výdrž a ve vstřícné
a příjemné atmosféře dají zažít radost z fyzického pohybu.
Oblékněte si pohodnlné oblečení, ponožky nebo buďte naboso.
Doporučujeme vzít si sebou láhev vody a ručník k použití po lekci.

Lektor: Nataša Novotná - tanečnice, lektorka a choreografka; spoluzakladatelka souboru současného tance 420PEOPLE (od r. 2007), garant tanečního studia Nové scény ND (od r. 2010), zakladatelka Kyliánova nadačního fondu (od r. 2017)
Lektorka Gaga od léta 2017 - certifikát pro výuku získala po studiu v Tel Avivu, souhlas k užití vlastní momentálně exkluzivně jako jediná v ČR.

Lekce jsou vedeny převážně anglicky s českým komentářem.
Šatna se sprchou a voda na místě jsou k dispozici.

Ve spolupráci a s díky Gaga Movement Ltd. http://gagapeople.com/English a baletu Národního divadla

//ENGLISH//

Gaga/people classes are open to people ages 16+, regardless of their background in dance or movement. No previous dance experience is needed.

Gaga/people Prague EVERY SUNDAY 18:30 - 19:40
From January 13, 2019, in the studio of the Czech National Ballet, Anenské náměstí 2, Prague 1,

NO class on 27. 1, 17. 2, 21. 4, 2.,9. a 23. 6

PRICES:
card 4 lessons = 1000 czk / lekce 250 czk / valid 2 months
card 10 lessons = 2200 czk / lekce 220 czk / valid 4 months
card 4 lessons/ dancer & student = 800 czk (only cash on spot, after verifying the statut)
one class only (only with previousexperience with Gaga!) = 270czk

Suggesting to pay via bank transfer to acc. :
35 - 1768960257/ 0100 message = “your name - Gaga people“

REGISTRATION on spot or at Z2FnYXByYWd1ZSAhIHBlb3BsZSB8IGdtYWlsICEgY29t

Doors are open from 18:10, closing 5 minutes before the beginning. Please come on time, no latecomers allowed!

Wear comfortable clothes, socks or be ready to move bare feet.
Gaga is the movement language that was developed by Ohad Naharin throughout many years, parallel to his work as a choreographer and the artistic director of Batsheva Dance Company. The language of Gaga originated from the belief in the healing, dynamic, ever-changing power of movement.

Gaga/people classes last for one hour and are taught by dancers who have worked closely with Ohad Naharin. Teachers guide the participants using a series of evocative instructions that build one on top of the other. Rather than copying a particular movement, each participant in the class actively explores these instructions, discovering how he or she can interpret the information and perform the task at hand. Gaga/people classes offer a creative framework for participants to connect to their bodies and imaginations, increase their physical awareness, improve their flexibility and stamina, and experience the pleasure of movement in a welcoming, accepting atmosphere.
Participants should wear comfortable clothes and be prepared to dance barefoot or in socks. It is advisable to bring a bottle of water and a towel for use after class.

Nataša Novotná - dancer, teacher, choreographer; co-founder of dance company 420PEOPLE (as of 2007), guarantee to the Studio of the New Stage (as of 2010), founder of the Kylian Fund Prague (as of 2017).
Gaga teacher as of summer 2017 - participant of the Gaga teachers course in Tel Aviv. At the moment the only Czech to be certified.

Classes are in English with Czech comments
Dressing rooms with shower and water to drink are ready for you.

In cooperation and with thanks to Gaga Movement Ltd. http://gagapeople.com/EnglishMap Gaga PragueAnenské nám.2, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement