Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Freiraum: Plánování měst a etnické trhy v Marseille a v Praze

Advertisement

Freiraum: Plánování měst a etnické trhy v Marseille a v Praze


Jak relevantní jsou pro plánování měst urbánní etnické trhy? Probrány budou vizuální dojmy z blešího trhu v Marseille a z pražské tržnice SAPA. Řeč bude o neformálnosti, o různosti a o náhodných setkáváních, k nimž na obou místech dochází. Diskuze je poslední akcí projektu Freiraum a završením spolupráce Goethe-Institutu s Insitute for Democracy 21. a nakladatelstvím Hors D´Atteinte.

Přednáška bude v anglickém jazyce, bez překladu.

English friendly

How relevant are urban ethnic markets to the city planning? What is the role of such a market in the life of the people who work their and use it? Let’s explore the visual impressions from Marseille’s flea market and Prague’s SAPA as experienced by their communities and discuss questions of informal and popular representation of the places, diversity, and experiences lived by people who interact with these places regularly.

The discussion is the final event of the Freiraum project, a collaboration of the Goethe-Institut, the Institute for Democracy 21 and the publishing house Hors D’Atteinte. Freiraum is a project of the Goethe-Instituts in Europe in cooperation with 53 actors from culture, science and civil society.

Speakers:
Magdalena Rejzkova is a Czech journalist living in Marseille. She is currently working at the MuCEM museum. Magdalena writes for various Czech news sites, and runs the blog Bujabéza where she writes about her life and experiences in Marseille. She is a co-author of the book _Chtěj Marsej – průvodce pro lidi, co chtěj!, an “untraditional guide to Marseille and
Provence, which wants to show that France is not just lavender, Paris, and wine… and presents

France with its current problems and people who want to address them.”_

Samuel Johnson-Schlee is a lecturer in human geography at London South Bank University. His research falls under three broad themes: urban inequality and marginalization, material cultures and consumption in everyday life, urban epistemology. He has written about urban markets and the experiences of rapid urban change, focusing on the themes of social inequality, food consumption, marginality and precariousness, popular representations of place.

Marie Hermann is co-founder of the publishing house Hors d’Atteinte—one of the partner organizations of the Freiraum project. Hors d’atteinte aims at creating new analytical grids for a changing contemporary world, giving hope to those who struggle, and offering space for traditionally excluded voices. The key areas of work include issues of gender, environment, urbanization, racism, contemporary media, and populism.

Tereza Freidingerová is an academic researcher and lecturer, currently working as project coordinator for People in Need- Migration Awareness programme. She holds a PhD in social geography from Charles University, with a thesis on migration and adaptation tendencies of the Vietnamese in Czech Republic, and publishes regularly on topics of Czech integration policy, and relations between foreigners and Czech majority.

Moderation: Ira Bliatka studied International Politics at UCL, and completed a PhD at Aberystwyth University, specializing in topics of international migration and the geography of border areas. She started working as Senior Researcher at the Institute for Democracy 21 in September 2017, focusing on issues of public space and participation of marginalized communities.

***
Řečníci:
Magdalena Rejžková je mladá česká novinářka žijící v Marseille. Momentálně působí v muzeu MuCEM. Kromě přispívání na řadu českých webových stránek provozuje Magdalena blog Bujabéza, na němž píše o svém životě v Marseille a o svých tamních zážitcích. Je spoluautorkou knihy Chtěj Marsej – průvodce pro lidi, co chtěj!, což je „nekonvenční průvodce po Marseille a Provence, který chce ukázat, že Francie není jen levandule, Paříž a víno… a představuje Francii s jejími současnými problémy a s lidmi, kterých se týkají.“

Samuel Johnson-Schlee vyučuje socioekonomickou geografii na London South Bank University. Ve svých výzkumech se věnuje třem rozsáhlým tématům: urbánní nerovnosti a marginalizaci, materiálním kulturám a konzumu každodennosti a urbánní epistemologii. Psal o městských tržištích a o zažívání rapidní urbánní změny, a to zejména s ohledem na sociální nerovnost, konzum potravin, okrajovost, prekérnost, vnímání veřejného prostoru.

Marie Hermann je spoluzakladatelka nakladatelství Hors d’Atteinte – jedné z partnerských organizací projektu Freiraum. Hors d’Atteinte se snaží vytvořit nový analytický způsob vnímání měnícího se současného světa, chce dávat naději a prostor jinak upozaďovaným hlasům. Těžištěm práce je gender, životní prostředí, urbanizace, rasismus, současná média a populismus.
Tereza Freidingerová je akademická výzkumnice a lektorka, v současné době působí jako koordinátorka projektů s migrační tématikou pro organizaci Člověk v tísni. Na Karlově univerzitě v Praze získala doktorský titul v oboru sociální geografie. Ve své disertační práci se věnovala migračním a adaptačním trendům Vietnamců v České republice. Pravidelně publikuje k tématům, jako je české integrační politika či vztahy mezi cizinci a českou menšinou.

Moderátorka:
Ira Bliatka studovala mezinárodní politiku na UCL. Svou disertační práci specializovanou na témata mezinárodní migrace a geografii příhraničních regionů obhájila na Aberystwyth University. Od září 2016 působí coby výzkumnice na Institutu pro demokracii 21, kde se soustředí na problematiku veřejného prostoru a zapojení okrajových společností.You may also like the following events from CAMP - Centrum architektury a městského plánování:

Map CAMP - Centrum architektury a městského plánováníVyšehradská 51, 12800 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Advertisement