Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Ami Vitale: Naděje x Vyhynutí

Advertisement

Ami Vitale: Naděje x Vyhynutí


CZ:


Americká fotografka Ami Vitale je legendou nejen reportážní fotografie. Poté, co dvě dekády fotografovala válečné konflikty v téměř stovce zemí, se pomalu začala přiklánět k dokumentování vzájemného působení člověka a přírody. Nyní tvoří své vlastní projekty a je jednou z členek týmů National Geographic.

Americká fotografka Ami Vitale je legendou nejen reportážní fotografie. Poté, co dvě dekády fotografovala válečné konflikty v téměř stovce zemí, se pomalu začala přiklánět k dokumentování vzájemného působení člověka a přírody. Nyní tvoří své vlastní projekty a je jednou z členek týmů National Geographic.

Ami Vitale paralelně pracuje na několika projektech, ke kterým se neustále vrací. Fotografka se soustředí na příběhy lidí, kteří zachraňují, co z přírody zbylo. Na výstavě představíme příběhy ze Sloního sirotčince v Keni, dále projekt z čínské pandí porodnice a rezervace. Nejznámějším příběhem spjatým s Českou Republikou, je transport čtyř bílých nosorožců ze zoo Dvůr Králové do přírodní rezervace Ol Pejeta v Keni. Ami Vitale dokumentovala převoz a adaptaci tohoto ohroženého druhu na pokraji vymření v novém prostředí. Minulý rok zachytila poslední momenty života bílého nosorožce Sudána, který byl poslední samec svého druhu.

Fotografka, spisovatelka a filmařka Ami Vitale procestovala téměř 100 zemí, kde byla svědkem občanských nepokojů a násilí. Kvůli své práci žila v hliněných chýších a válečných zónách, dostala malárii a oblékla si pandí oblek – a to vše v souladu s její filozofií "žít příběh."

Během své kariery získala prestižní ocenění: World Press Photo (v roce 2018 zvítězila v kategorii Příroda), cenu International Photographer of the Year, cenu Daniela Pearla za vynikající reportáž a mimo jiné ji Národní asociace fotožurnalistů ocenila jako Fotografku roku. Její tvorba zachycuje témata jako vymírání divoké zvěře, globální migrace spojené se změnou klimatu. Ami Vitale přednáší a vede workshopy po celé Americe, Evropě a Asii. Její práce jsou vystavovány v muzeích, galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Je zakládající členkou týmu Ripple Effect Images, kolektivu vědců, spisovatelů, fotografů a filmových tvůrců, jejichž posláním je vytvářet silné příběhy, které ilustrují specifické problémy žen v rozvojových zemích.

Foto: Ami Vitale

ENG:

Hope x Extinction

American photographer Ami Vitale is a legend even beyond the realm of photojournalism. After two decades shooting wars in almost a hundred countries, she has gradually begun to refocus on documenting the mutual interaction of humankind and nature. She now creates her own projects and is one of the National Geographic team members.

Ami Vitale works in parallel on a number of projects which she constantly returns to. She focuses on stories of the people who protect what remains of nature. At this exhibition, we are showcasing stories from the Elephant Orphanage in Kenya, and a project looking at a Chinese panda husbandry centre and reserve. The most well-known story linked to the Czech Republic is the transportation of four white rhinos from Dvůr Králové Zoo to the Ol Pejeta nature reserve in Kenya. Ami Vitale documented the transportation and adaption of this endangered species on the brink of extinction in their new environment. Last year, she captured the final moments in the life of the white rhino Sudan, the last male of the species..

Photographer, writer and film-maker Ami Vitale has travelled to almost 100 countries, bearing witness to civil wars and violence. Her work has led her to live in mud huts and war zones, she has contracted malaria and donned a panda suit – keeping true to her philosophy of “living the story”. During her career, she has won many prestigious awards: World Press Photo (she won the Nature category in 2018), International Photographer of the Year, the Daniel Pearl Award for Outstanding Investigative Reporting, and she has also been awarded the title of Photographer of the Year by the National Press Photographer’s Association. Her work encompasses topics such as wildlife extinction, and global migration linked to climate change. Ami Vitale lectures and runs workshops across the whole of America, Europe and Asia. Her work is exhibited in museums, galleries and private collections the world over. She is a founding member of the Ripple Effect Images team, a group of female scientists, writers, photographers and film-makers whose mission is to create powerful stories that illustrate the specific hardships women face in developing countries.

Photo: Ami VitaleMap Czech Photo, 158 00 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement